(DK) Galatians 4 : 1 Ali velim: dok je našljednik mlad ništa nije bolji od roba, ako i jest gospodar od svega;
(DK) Galatians 4 : 2 Nego je pod zapovjednicima i čuvarima tja do roka očina.
(DK) Galatians 4 : 3 Tako i mi kad bijasmo mladi, bijasmo pod stihijama svijeta zarobljeni;
(DK) Galatians 4 : 4 A kad se navrši vrijeme, posla Bog sina svojega jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu,
(DK) Galatians 4 : 5 Da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo.
(DK) Galatians 4 : 6 I budući da ste sinovi, posla Bog Duha sina svojega u srca vaša, koji viče: Ava oče!
(DK) Galatians 4 : 7 Tako već nijesi rob, nego sin; a ako si sin, i našljednik si Božij kroz Isusa Hrista.
(DK) Galatians 4 : 8 Ali tada ne znajući Boga služiste onima koji po sebi nijesu bogovi.
(DK) Galatians 4 : 9 A sad poznavši Boga, i još poznati bivši od Boga, kako se vraćate opet na slabe i rđave stihije, kojima opet iznova hoćete da služite?
(DK) Galatians 4 : 10 Gledate na dane i mjesece, i vremena i godine.
(DK) Galatians 4 : 11 Bojim se za vas da se ne budem uzalud trudio oko vas.
(DK) Galatians 4 : 12 Budite kao ja što sam; jer sam ja ko vi što ste. Braćo! molim vas, ništa mi ne učiniste nažao.
(DK) Galatians 4 : 13 A znate da vam u slabosti tijela najprije propovjedih jevanđelje;
(DK) Galatians 4 : 14 I napasti moje, koja bijaše tijelu mome, ne prezreste, ni popljuvaste, nego me primiste kao anđela Božijega, kao Hrista Isusa.
(DK) Galatians 4 : 15 Kakovo bijaše onda vaše blaženstvo? Jer vam svjedočim da biste, kad bi moguće bilo, izvadili oči svoje i dali meni.
(DK) Galatians 4 : 16 Tijem li vam postadoh neprijatelj istinu vam govoreći?
(DK) Galatians 4 : 17 Oni ne revnuju dobro za vas, nego hoće da vas odvoje, da im revnujete.
(DK) Galatians 4 : 18 A dobro je revnovati svagda u dobru, i ne samo kad sam ja kod vas.
(DK) Galatians 4 : 19 Dječice moja, koju opet s mukom rađam, dokle Hristovo obličje ne postane u vama;
(DK) Galatians 4 : 20 Ali bih htio sad da sam kod vas, i da izmijenim glas svoj, jer ne mogu da se načudim za vas.
(DK) Galatians 4 : 21 Kažite mi, vi koji hoćete pod zakonom da budete, ne slušate li zakona?
(DK) Galatians 4 : 22 Jer je pisano da Avraam dva sina imade, jednoga od robinje, a drugoga od slobodne.
(DK) Galatians 4 : 23 Ali koji bješe od robinje, po tijelu se rodi; a koji od slobodne, po obećanju.
(DK) Galatians 4 : 24 Koje znači drugo: jer su ovo dva zavjeta: jedan dakle od gore Sinajske, koja rađa za robovanje, i to je Agar.
(DK) Galatians 4 : 25 Jer Agar znači Sinaj gora u Arapskoj, i poredi se sa sadašnjijem Jerusalimom, i služi sa djecom svojom.
(DK) Galatians 4 : 26 A gornji Jerusalim slobodna je, koji je mati svima nama.
(DK) Galatians 4 : 27 Jer je pisano: razveseli se, nerotkinjo koja ne rađaš; prokini i poviči, ti koja ne trpiš muke porođaja; jer pusta ima mnogo više djece negoli ona koja ima muža.
(DK) Galatians 4 : 28 A mi smo, braćo, po Isaku djeca obećanja.
(DK) Galatians 4 : 29 No kako onda onaj što se rodi po tijelu gonjaše duhovnoga, tako i sad.
(DK) Galatians 4 : 30 Ali šta govori pismo? Istjeraj robinju i sina njezina; jer sin robinjin neće naslijediti sa sinom slobodne.
(DK) Galatians 4 : 31 Tako, braćo, nijesmo djeca robinjina nego slobodne.