(DK) Job 11 : 1 A Sofar Namaćanin odgovori i reče:
(DK) Job 11 : 2 Zar na mnoge riječi nema odgovora? ili će čovjek govorljiv ostati prav?
(DK) Job 11 : 3 Hoće li tvoje laži umučkati ljude? i kad se ti rugaš, zar te neće niko posramiti?
(DK) Job 11 : 4 Jer si rekao: čista je nauka moja, i čist sam pred očima tvojim.
(DK) Job 11 : 5 Ali kad bi Bog progovorio i usne svoje otvorio na te,
(DK) Job 11 : 6 I pokazao ti tajne mudrosti, jer ih je dvojinom više, poznao bi da te Bog kara manje nego što zaslužuje tvoje bezakonje.
(DK) Job 11 : 7 Možeš li ti tajne Božije dokučiti, ili dokučiti savršenstvo svemogućega?
(DK) Job 11 : 8 To su visine nebeske, šta ćeš učiniti? dublje je od pakla, kako ćeš poznati?
(DK) Job 11 : 9 Duže od zemlje, šire od mora.
(DK) Job 11 : 10 Da prevrati, ili zatvori ili sabere, ko će mu braniti?
(DK) Job 11 : 11 Jer zna ništavilo ljudsko, i videći nevaljalstvo zar neće paziti?
(DK) Job 11 : 12 Čovjek bezuman postaje razuman, premda se čovjek rađa kao divlje magare.
(DK) Job 11 : 13 Da ti upraviš srce svoje i podigneš ruke svoje k njemu,
(DK) Job 11 : 14 Ako je bezakonje u ruci tvojoj, da ga ukloniš, i ne daš da nepravda bude u šatorima tvojim,
(DK) Job 11 : 15 Tada ćeš podignuti lice svoje bez mane i stajaćeš tvrdo i nećeš se bojati;
(DK) Job 11 : 16 Zaboravićeš muku, kao vode koja proteče opominjaćeš je se;
(DK) Job 11 : 17 Nastaće ti vrijeme vedrije nego podne, sinućeš, bićeš kao jutro;
(DK) Job 11 : 18 Uzdaćeš se imajući nadanje, zakopaćeš se, i mirno ćeš spavati.
(DK) Job 11 : 19 Ležaćeš, i niko te neće plašiti, i mnogi će ti se moliti.
(DK) Job 11 : 20 Ali oči će bezbožnicima iščiljeti, i utočišta im neće biti, i nadanje će im biti izdisanje.