(DK) Job 16 : 1 A Jov odgovori i reče:
(DK) Job 16 : 2 Slušao sam mnogo takih stvari; svi ste dosadni tješioci.
(DK) Job 16 : 3 Hoće li biti kraj praznijem riječima? ili šta te tjera da tako odgovaraš?
(DK) Job 16 : 4 I ja bih mogao govoriti kao vi, da ste na mom mjestu, gomilati na vas riječi i mahati glavom na vas,
(DK) Job 16 : 5 Mogao bih vas hrabriti ustima svojim, i micanje usana mojih olakšalo bi bol vaš.
(DK) Job 16 : 6 Ako govorim, neće odahnuti bol moj; ako li prestanem, hoće li otići od mene?
(DK) Job 16 : 7 A sada me je umorio; opustošio si sav zbor moj.
(DK) Job 16 : 8 Navukao si na me mrštine za svjedočanstvo; i moja mrša podiže se na me, i svjedoči mi u oči.
(DK) Job 16 : 9 Gnjev njegov rastrže me, nenavidi me, škrguće zubima na me, postavši mi neprijatelj sijeva očima svojima na me.
(DK) Job 16 : 10 Razvaljuju na me usta svoja, sramotno me biju po obrazima, skupljaju se na me.
(DK) Job 16 : 11 Predao me je Bog nepravedniku, i u ruke bezbožnicima bacio me.
(DK) Job 16 : 12 Bijah miran i zatr me, i uhvativši me za vrat smrska me i metnu me sebi za biljegu.
(DK) Job 16 : 13 Opkoliše me njegovi strijelci, cijepa mi bubrege nemilice, prosipa na zemlju žuč moju.
(DK) Job 16 : 14 Zadaje mi rane na rane, i udara na me kao junak.
(DK) Job 16 : 15 Sašio sam kostrijet po koži svojoj, i uvaljao sam u prah slavu svoju.
(DK) Job 16 : 16 Lice je moje podbulo od plača, na vjeđama je mojim smrtni sjen;
(DK) Job 16 : 17 Premda nema nepravde u rukama mojim, i molitva je moja čista.
(DK) Job 16 : 18 Zemljo, ne krij krvi što sam prolio, i neka nema mjesta vikanju mojemu.
(DK) Job 16 : 19 I sada eto na nebu je svjedok moj, svjedok je moj na visini.
(DK) Job 16 : 20 Prijatelji se moji podruguju mnom; oko moje roni suze Bogu.
(DK) Job 16 : 21 O da bi se čovjek mogao pravdati s Bogom, kao sin čovječiji s prijateljem svojim!
(DK) Job 16 : 22 Jer godine izbrojene navršuju se, i polazim putem odakle se neću vratiti.