(DK) Job 20 : 1 A Sofar Namaćanin odgovori i reče:
(DK) Job 20 : 2 Zato me misli moje nagone da odgovorim, i zato hitim.
(DK) Job 20 : 3 Čuo sam ukor koji me sramoti, ali će duh iz razuma mojega odgovoriti za me.
(DK) Job 20 : 4 Ne znaš li da je tako otkako je vijeka, od kako je postavljen čovjek na zemlji.
(DK) Job 20 : 5 Da je slava bezbožnijeh za malo i radost licemjerova za čas?
(DK) Job 20 : 6 Da bi mu visina doprla do neba, i glava se njegova dotakla oblaka,
(DK) Job 20 : 7 Nestaće ga zasvagda kao kala njegova; i koji ga vidješe reći će: kuda se djede?
(DK) Job 20 : 8 Kao san odletjeće, i neće se naći, i iščeznuće kao noćna utvara.
(DK) Job 20 : 9 Oko koje ga je gledalo neće više, niti će ga više vidjeti mjesto njegovo.
(DK) Job 20 : 10 Sinovi njegovi umiljavaće se siromasima i ruke će njegove vraćati što je oteo.
(DK) Job 20 : 11 Kosti će njegove biti pune grijeha mladosti njegove, i oni će ležati s njim u prahu.
(DK) Job 20 : 12 Ako mu je i slatka u ustima zloća i krije je pod jezikom svojim,
(DK) Job 20 : 13 Čuva je i ne pušta je, nego je zadržava u grlu svom,
(DK) Job 20 : 14 Ipak će se jelo njegovo pretvoriti u crijevima njegovijem, postaće u njemu jed aspidin.
(DK) Job 20 : 15 Blago što je proždro izbljuvaće, iz trbuha njegova istjeraće ga Bog.
(DK) Job 20 : 16 Jed će aspidin sisati, ubiće ga jezik gujinji.
(DK) Job 20 : 17 Neće vidjeti potoka ni rijeka kojima teče med i maslo.
(DK) Job 20 : 18 Vratiće muku, a neće je pojesti; prema blagu biće promjena, i neće se radovati.
(DK) Job 20 : 19 Jer je tlačio i ostavljao uboge, kuće je otimao i nije zidao.
(DK) Job 20 : 20 Jer nije nigda osjetio mira u trbuhu svom, ni što mu je najmilije neće sačuvati.
(DK) Job 20 : 21 Ništa mu neće ostati od hrane njegove. Zato ne može dobro njegovo trajati.
(DK) Job 20 : 22 Kad se ispuni izobilje njegovo, tada će biti u nevolji; sve ruke nevoljnijeh udariće na nj.
(DK) Job 20 : 23 Kad bi napunio trbuh svoj, poslaće na nj Bog jarost gnjeva svojega, i pustiće je kao dažd na njega i na jelo njegovo.
(DK) Job 20 : 24 Kad stane bježati od oružja gvozdenoga, prostrijeliće ga luk mjedeni.
(DK) Job 20 : 25 Strijela puštena proći će kroz tijelo njegovo, i svijetlo gvožđe izaći će iz žuči njegove; kad pođe, obuzeće ga strahote.
(DK) Job 20 : 26 Sve će tame biti sakrivene u tajnim mjestima njegovijem; proždrijeće ga oganj neraspiren, i ko ostane u šatoru njegovu zlo će mu biti.
(DK) Job 20 : 27 Otkriće nebesa bezakonje njegovo, i zemlja će ustati na nj.
(DK) Job 20 : 28 Otići će ljetina doma njegova, rastočiće se u dan gnjeva njegova.
(DK) Job 20 : 29 To je dio od Boga čovjeku bezbožnomu i našljedstvo od Boga za besjedu njegovu.