(DK) Job 21 : 1 A Jov odgovori i reče:
(DK) Job 21 : 2 Slušajte dobro riječi moje, i to će mi biti od vas utjeha.
(DK) Job 21 : 3 Potrpite me da ja govorim, a kad izgovorim, potsmijevajte se.
(DK) Job 21 : 4 Eda li se ja čovjeku tužim? i kako ne bi bio žalostan duh moj?
(DK) Job 21 : 5 Pogledajte na me, i divite se, i metnite ruku na usta.
(DK) Job 21 : 6 Ja kad pomislim, strah me je, i groza poduzima tijelo moje.
(DK) Job 21 : 7 Zašto bezbožnici žive? stare? i bogate se?
(DK) Job 21 : 8 Sjeme njihovo stoji tvrdo pred njima zajedno s njima, i natražje njihovo pred njihovijem očima.
(DK) Job 21 : 9 Kuće su njihove na miru bez straha, i prut Božji nije nad njima.
(DK) Job 21 : 10 Bikovi njihovi skaču, i ne promašaju; krave njihove tele se, i ne jalove se.
(DK) Job 21 : 11 Ispuštaju kao stado djecu svoju, i sinovi njihovi poskakuju.
(DK) Job 21 : 12 Podvikuju uz bubanj i uz gusle, vesele se uza sviralu.
(DK) Job 21 : 13 Provode u dobru dane svoje, i začas slaze u grob.
(DK) Job 21 : 14 A Bogu kažu: idi od nas, jer nećemo da znamo za putove tvoje.
(DK) Job 21 : 15 Šta je svemogući, da mu služimo? i kaka nam je korist, da mu se molimo?
(DK) Job 21 : 16 Gle, dobro njihovo nije u njihovoj ruci; namjera bezbožnička daleko je od mene.
(DK) Job 21 : 17 Koliko se puta gasi žižak bezbožnički i dolazi im pogibao, dijeli im muke u gnjevu svom Bog?
(DK) Job 21 : 18 Bivaju li kao pljeva na vjetru, kao prah koji raznosi vihor?
(DK) Job 21 : 19 Čuva li Bog sinovima njihovijem pogibao njihovu, plaća im da osjete?
(DK) Job 21 : 20 Vide li svojim očima pogibao svoju, i piju li gnjev svemogućega?
(DK) Job 21 : 21 Jer šta je njima stalo do kuće njihove nakon njih, kad se broj mjeseca njihovijeh prekrati?
(DK) Job 21 : 22 Eda li će Boga ko učiti mudrosti, koji sudi visokima?
(DK) Job 21 : 23 Jedan umire u potpunoj sili svojoj, u miru i u sreći.
(DK) Job 21 : 24 Muzlice su mu pune mlijeka, i kosti su mu vlažne od moždina.
(DK) Job 21 : 25 A drugi umire ojađene duše, koji nije uživao dobra.
(DK) Job 21 : 26 Obojica leže u prahu, i crvi ih pokrivaju.
(DK) Job 21 : 27 Eto, znam vaše misli i sudove, kojima mi činite krivo.
(DK) Job 21 : 28 Jer govorite: gdje je kuća silnoga, i gdje je šator u kom nastavaju bezbožnici?
(DK) Job 21 : 29 Nijeste li nikad pitali putnika? i što vam kazaše nećete da znate,
(DK) Job 21 : 30 Da se na dan pogibli ostavlja zadac, kad se pusti gnjev.
(DK) Job 21 : 31 Ko će ga ukoriti u oči za život njegov? i ko će mu vratiti što je učinio?
(DK) Job 21 : 32 Ali se iznosi u groblje i ostaje u gomili.
(DK) Job 21 : 33 Slatke su mu grude od doline, i vuče za sobom sve ljude, a onima koji ga pretekoše nema broja.
(DK) Job 21 : 34 Kako me dakle naprazno tješite kad u odgovorima vašim ostaje prijevara?