(DK) Job 23 : 1 A Jov odgovori i reče:
(DK) Job 23 : 2 Još je tužnjava moja odmet? a nevolja je moja teža od uzdaha mojih.
(DK) Job 23 : 3 O kad bih znao kako bih našao Boga! da otidem do prijestola njegova,
(DK) Job 23 : 4 Da razložim pred njim parbu svoju, i usta svoja napunim razloga,
(DK) Job 23 : 5 Da znam šta bi mi odgovorio, i razumijem šta bi mi rekao.
(DK) Job 23 : 6 Bi li se prema velikoj sili svojoj preo sa mnom? Ne; nego bi mi pomogao.
(DK) Job 23 : 7 Ondje bi se pravedan čovjek mogao pravdati s njim, i oslobodio bih se zasvagda od svoga sudije.
(DK) Job 23 : 8 Gle, ako pođem naprijed, nema ga; ako li natrag, ne nahodim ga;
(DK) Job 23 : 9 Ako nalijevo radi, ne vidim ga; ako nadesno, zaklonio se, ne mogu ga vidjeti.
(DK) Job 23 : 10 Ali on zna put moj; kad me okuša, izaći ću kao zlato.
(DK) Job 23 : 11 Po stopama je njegovijem stupala noga moja; puta njegova držao sam se, i ne zađoh.
(DK) Job 23 : 12 Od zapovijesti usta njegovijeh nijesam otstupao; čuvao sam riječi usta njegovijeh više nego svoj užitak.
(DK) Job 23 : 13 Ali kad on što naumi, ko će ga odvratiti? što duša njegova zaželi, ono čini.
(DK) Job 23 : 14 I izvršiće što je naumio za me; i toga ima u njega mnogo.
(DK) Job 23 : 15 Zato sam se uplašio od njega; i kad to mislim, strah me je od njega.
(DK) Job 23 : 16 Bog je rastopio srce moje, svemogući me je uplašio.
(DK) Job 23 : 17 Što ne pogiboh prije mraka? i što ne sakri mrak ispred mene?