(DK) Job 25 : 1 A Vildad Sušanin odgovori i reče:
(DK) Job 25 : 2 Vlast je i strah u njega, čini mir na visinama svojim.
(DK) Job 25 : 3 Vojskama njegovijem ima li broja? i koga ne obasjava vidjelo njegovo?
(DK) Job 25 : 4 I kako će čovjek biti pravedan pred Bogom? i kako će čist biti rođeni od žene?
(DK) Job 25 : 5 Gle, ni mjesec ne bi sjao, ni zvijezde ne bi bile čiste pred njim,
(DK) Job 25 : 6 Akamoli čovjek, crv, i sin čovječji, moljac.