(DK) Job 3 : 1 Potom otvori usta svoja Jov i stade kleti dan svoj.
(DK) Job 3 : 2 I progovoriv Jov reče:
(DK) Job 3 : 3 Ne bilo dana u koji se rodih, i noći u kojoj rekoše: rodi se djetić!
(DK) Job 3 : 4 Bio taj dan tama, ne gledao ga Bog ozgo, i ne osvjetljavala ga svjetlost!
(DK) Job 3 : 5 Mrak ga zaprznio i sjen smrtni, oblak ga obastirao, bio strašan kao najgori dani!
(DK) Job 3 : 6 Noć onu osvojila tama, ne radovala se među danima godišnjim, ne brojila se u mjesece!
(DK) Job 3 : 7 Gle, noć ona bila pusta, pjevanja ne bilo u njoj!
(DK) Job 3 : 8 Kleli je koji kunu dane, koji su gotovi probuditi krokodila!
(DK) Job 3 : 9 Potamnjele zvijezde u sumračje njezino, čekala vidjelo i ne dočekala ga, i ne vidjela zori trepavica;
(DK) Job 3 : 10 Što mi nije zatvorila vrata od utrobe i nije sakrila muku od mojih očiju.
(DK) Job 3 : 11 Zašto ne umrijeh u utrobi? ne izdahnuh izlazeći iz utrobe?
(DK) Job 3 : 12 Zašto me prihvatiše koljena? zašto sise, da sem?
(DK) Job 3 : 13 Jer bih sada ležao i počivao; spavao bih, i bio bih miran,
(DK) Job 3 : 14 S carevima i savjetnicima zemaljskim, koji zidaše sebi pustoline,
(DK) Job 3 : 15 Ili s knezovima, koji imaše zlata, i kuće svoje puniše srebra.
(DK) Job 3 : 16 Ili zašto ne bih kao nedonošče sakriveno, kao dijete koje ne ugleda vidjela?
(DK) Job 3 : 17 Ondje bezbožnici prestaju dosađivati, i ondje počivaju iznemogli,
(DK) Job 3 : 18 I sužnji se odmaraju i ne čuju glasa nastojnikova.
(DK) Job 3 : 19 Mali i veliki ondje je, i rob slobodan od svoga gospodara.
(DK) Job 3 : 20 Zašto se daje vidjelo nevoljniku i život onima koji su tužna srca,
(DK) Job 3 : 21 Koji čekaju smrt a nje nema, i traže je većma nego zakopano blago,
(DK) Job 3 : 22 Koji igraju od radosti i vesele se kad nađu grob?
(DK) Job 3 : 23 Čovjeku, kojemu je put sakriven i kojega je Bog zatvorio otsvuda?
(DK) Job 3 : 24 Jer prije jela mojega dolazi uzdah moj, i kao voda razljeva se jauk moj.
(DK) Job 3 : 25 Jer čega se bojah dođe na mene, i čega se strašah zadesi me.
(DK) Job 3 : 26 Ne počivah niti imah mira niti se odmarah, i opet dođe strahota.