(DK) Job 35 : 1 Još govori Elijuj i reče:
(DK) Job 35 : 2 Misliš li da si pravo rekao: moja je pravda veća od Božije?
(DK) Job 35 : 3 Jer si rekao: šta će mi pomoći, kaka će mi biti korist, da ne griješim?
(DK) Job 35 : 4 Ja ću odgovoriti tebi i drugovima tvojim s tobom.
(DK) Job 35 : 5 Pogledaj nebo, i vidi; pogledaj oblake, kako su viši od tebe.
(DK) Job 35 : 6 Ako griješiš, šta ćeš mu učiniti? ili ako se umnože bezakonja tvoja, šta ćeš mu nauditi?
(DK) Job 35 : 7 Ako si pravedan, šta ćeš mu dati? ili šta će primiti iz ruke tvoje?
(DK) Job 35 : 8 Čovjeku kakav si može nauditi tvoja zloća, i sinu čovječijemu pomoći tvoja pravda.
(DK) Job 35 : 9 Vapiju od velikoga nasilja kojima se čini, i viču na ruku silnijeh;
(DK) Job 35 : 10 A nijedan ne govori: gdje je Bog, stvoritelj moj, koji daje pjesmu noću;
(DK) Job 35 : 11 Koji čini te smo razumniji od zvijerja zemaljskoga, i mudriji od ptica nebeskih.
(DK) Job 35 : 12 Tamo viču s oholosti zlijeh ljudi, ali ne bivaju uslišeni.
(DK) Job 35 : 13 Jer Bog ne sluša taštine, i svemogući ne gleda na nju.
(DK) Job 35 : 14 Akamoli kad kažeš: ne vidiš to. Pred njim je sud; čekaj ga.
(DK) Job 35 : 15 A sada čim te gnjev pohodi, nije ništa, niti je gledao na sve što si učinio;
(DK) Job 35 : 16 Zato Jov naprazno otvora usta svoja, i bezumno umnožava riječi.