(DK) Job 36 : 1 Još govori Elijuj i reče:
(DK) Job 36 : 2 Potrpi me malo, i pokazaću ti, jer još ima što bih govorio za Boga.
(DK) Job 36 : 3 Počeću izdaleka besjedu svoju, i pokazaću da je tvorac moj pravedan.
(DK) Job 36 : 4 Doista, neće biti lažne riječi moje, kod tebe je koji pravo misli.
(DK) Job 36 : 5 Gle, Bog je silan, ali nikoga ne odbacuje, silan je snagom srčanom.
(DK) Job 36 : 6 Ne da živjeti bezbožniku, a nevoljnicima čini pravdu.
(DK) Job 36 : 7 Ne odvraća od pravednika očiju svojih, nego još s carevima na prijesto posađuje ih navijek, te se uzvišuju.
(DK) Job 36 : 8 Ako li su okovani u puta i svezani užima nevoljničkim,
(DK) Job 36 : 9 Tada im napominje djela njihova i bezakonja njihova kako su silna.
(DK) Job 36 : 10 I otvora im uho da bi se popravili, i govori im da se vrate od bezakonja.
(DK) Job 36 : 11 Ako poslušaju i stanu mu služiti, dovršuju dane svoje u dobru i godine svoje u radosti.
(DK) Job 36 : 12 Ako li ne poslušaju, ginu od mača i umiru s bezumlja.
(DK) Job 36 : 13 A koji su licemjerna srca, navlače gnjev i ne viču kad ih poveže;
(DK) Job 36 : 14 Umire u mladosti duša njihova i život njihov među kurvama.
(DK) Job 36 : 15 Izbavlja nevoljnika iz nevolje njegove i otvora mu uho u muci.
(DK) Job 36 : 16 Tako bi i tebe izveo iz tjeskobe na prostrano mjesto, gdje ništa ne dosađuje, i mirni sto tvoj bio bi pun pretiline.
(DK) Job 36 : 17 Ali si zaslužio sud bezbožnički; i sud i pravda snađe te.
(DK) Job 36 : 18 Doista, gnjev je na tebi; gledaj da te ne odbaci u karanju, te te veliki otkup neće izbaviti.
(DK) Job 36 : 19 Hoće li gledati na tvoje bogatstvo? neće ni na zlato ni na kaku silu blaga tvojega.
(DK) Job 36 : 20 Ne uzdiši za noću u koju narodi odlaze na svoje mjesto.
(DK) Job 36 : 21 Čuvaj se da ne pogledaš na taštinu i voliš nju nego nevolju.
(DK) Job 36 : 22 Gle, Bog je najviši svojom silom, ko je učitelj kao on?
(DK) Job 36 : 23 Ko mu je odredio put njegov? ili ko će mu reći: činiš nepravo?
(DK) Job 36 : 24 Opominji se da veličaš djela njegova, koja gledaju ljudi.
(DK) Job 36 : 25 Svi ljudi vide ih, svaki ih gleda izdaleka.
(DK) Job 36 : 26 Gle, Bog je velik, i ne možemo ga poznati, broj godina njegovijeh ne može se dokučiti.
(DK) Job 36 : 27 Jer on steže kaplje vodene, koje liju dažd iz oblaka njegovijeh;
(DK) Job 36 : 28 Kad teku oblaci, kaplju na mnoštvo ljudsko.
(DK) Job 36 : 29 I ko bi razumio prostor oblacima i grmljavu u šatoru njegovu?
(DK) Job 36 : 30 Kako prostire nad njim svjetlost svoju, i dubine morske pokriva?
(DK) Job 36 : 31 Tijem sudi narodima, daje hrane izobila.
(DK) Job 36 : 32 Rukama zaklanja svjetlost, i naređuje koga da srete,
(DK) Job 36 : 33 Javljajući prema njemu dobru volju svoju, i prema stoci i prema rodu zemaljskom.