(DK) Job 38 : 1 Tada odgovori Gospod Jovu iz vihora i reče:
(DK) Job 38 : 2 Ko je to što zamračuje savjet riječima nerazumno?
(DK) Job 38 : 3 Opaši se sada kao čovjek; ja ću te pitati, a ti mi kazuj.
(DK) Job 38 : 4 Gdje si ti bio kad ja osnivah zemlju? kaži, ako si razuman.
(DK) Job 38 : 5 Ko joj je odredio mjere? znaš li? ili ko je rastegao uže preko nje?
(DK) Job 38 : 6 Na čem su podnožja njezina uglavljena? ili ko joj je metnuo kamen ugaoni?
(DK) Job 38 : 7 Kad pjevahu zajedno zvijezde jutrnje i svi sinovi Božji klikovahu.
(DK) Job 38 : 8 Ili ko je zatvorio more vratima kad kao iz utrobe izide?
(DK) Job 38 : 9 Kad ga odjeh oblakom i povih tamom;
(DK) Job 38 : 10 Kad postavih za nj uredbu svoju i metnuh mu prijevornice i vrata;
(DK) Job 38 : 11 I rekoh: dovde ćeš dolaziti, a dalje nećeš, i tu će se ustavljati ponositi valovi tvoji.
(DK) Job 38 : 12 Jesi li svoga vijeka zapovjedio jutru, pokazao zori mjesto njezino,
(DK) Job 38 : 13 Da se uhvati zemlji za krajeve, i da se rastjeraju s nje bezbožnici,
(DK) Job 38 : 14 Da se ona promijeni kao blato pečatno, a oni da stoje kao haljina,
(DK) Job 38 : 15 Da se oduzme bezbožnicima svjetlost njihova i ruka podignuta da se slomi?
(DK) Job 38 : 16 Jesi li dolazio do dubina morskih? i po dnu propasti jesi li hodio?
(DK) Job 38 : 17 Jesu li ti se otvorila vrata smrtna, i vrata sjena smrtnoga jesi li vidio?
(DK) Job 38 : 18 Jesi li sagledao širinu zemaljsku? kaži, ako znaš sve to.
(DK) Job 38 : 19 Koje je put k stanu svjetlosti? i gdje je mjesto tami,
(DK) Job 38 : 20 Da bi je uzeo i odveo do međe njezine, i znao staze k domu njezinu?
(DK) Job 38 : 21 Znaš ti; jer si se onda rodio, i broj je dana tvojih velik.
(DK) Job 38 : 22 Jesi li ulazio u riznice šnježne? ili riznice gradne jesi li vidio,
(DK) Job 38 : 23 Koje čuvam za vrijeme nevolje, za dan boja i rata?
(DK) Job 38 : 24 Kojim se putem dijeli svjetlost i ustoka se razilazi po zemlji?
(DK) Job 38 : 25 Ko je razdijelio jazove povodnju i put svjetlici gromovnoj?
(DK) Job 38 : 26 Da bi išao dažd na zemlju gdje nema nikoga, i na pustinju gdje nema čovjeka,
(DK) Job 38 : 27 Da napoji pusta i nerodna mjesta, i učini da raste trava zelena.
(DK) Job 38 : 28 Ima li dažd oca? ili ko je rodio kaplje rosne?
(DK) Job 38 : 29 Iz čije je utrobe izašao led, i ko je rodio slanu nebesku,
(DK) Job 38 : 30 Da se vode skrivaju i postaju kao kamen i krajevi propasti srastaju?
(DK) Job 38 : 31 Možeš li svezati miline vlašićima? ili svezu štapima razdriješiti?
(DK) Job 38 : 32 Možeš li izvesti južne zvijezde na vrijeme? ili kola sa zvijezdama njihovijem hoćeš li voditi?
(DK) Job 38 : 33 Znaš li red nebeski? možeš li ti uređivati vladu njegovu na zemlji?
(DK) Job 38 : 34 Možeš li dignuti glas svoj do oblaka da bi te mnoštvo vode pokrilo?
(DK) Job 38 : 35 Možeš li pustiti munje da idu, i da ti reku: evo nas?
(DK) Job 38 : 36 Ko je metnuo čovjeku u srce mudrost? ili ko je dao duši razum?
(DK) Job 38 : 37 Ko će izbrojiti oblake mudrošću, i mjehove nebeske ko će izliti,
(DK) Job 38 : 38 Da se raskvašen prah zgusne i grude da se slijepe?
(DK) Job 38 : 39 (39:1) Loviš li ti lavu lov? i lavićima trbuh puniš,
(DK) Job 38 : 40 (39:2) Kad leže u pećinama i vrebaju u zaklonu svom?
(DK) Job 38 : 41 (39:3) Ko gotovi gavranu hranu njegovu kad ptići njegovi viču k Bogu i lutaju nemajući šta jesti?