(DK) Job 40 : 1 (39:34) I tako odgovarajući Gospod Jovu reče:
(DK) Job 40 : 2 (39:35) Ko se prepire s Bogom, hoće li ga učiti? koji kudi Boga, neka odgovori na to.
(DK) Job 40 : 3 (39:36) Tada Jov odgovori Gospodu i reče:
(DK) Job 40 : 4 (39:37) Gle, ja sam malen, šta bih ti odgovorio? Mećem ruku svoju na usta svoja.
(DK) Job 40 : 5 (39:38) Jednom govorih, ali neću odgovarati; i drugom, ali neću više.
(DK) Job 40 : 6 (40:1) A Gospod opet odgovarajući Jovu iz vihora reče:
(DK) Job 40 : 7 (40:2) Opaši se sada kao čovjek; ja ću te pitati, a ti mi kazuj.
(DK) Job 40 : 8 (40:3) Hoćeš li ti uništiti moj sud? hoćeš li mene osuditi da bi sebe opravdao?
(DK) Job 40 : 9 (40:4) Je li u tebe mišica kao u Boga? grmiš li glasom kao on?
(DK) Job 40 : 10 (40:5) Okiti se sada čašću i veličanstvom, u slavu i krasotu obuci se.
(DK) Job 40 : 11 (40:6) Prospi jarost gnjeva svojega, i pogledaj sve ponosite, i obori ih.
(DK) Job 40 : 12 (40:7) Pogledaj sve ponosite, i ponizi ih, i potri bezbožnike na mjestu njihovu.
(DK) Job 40 : 13 (40:8) Zatrpaj ih sve u prah, i poveži im lice na skrivenu mjestu.
(DK) Job 40 : 14 (40:9) Tada ću te i ja hvaliti da te čuva desnica tvoja.
(DK) Job 40 : 15 (40:10) A gle, slon, kojega sam stvorio s tobom, jede travu kao vo;
(DK) Job 40 : 16 (40:11) Gle, snaga mu je u bedrima njegovijem, i sila mu je u pupku trbuha njegova;
(DK) Job 40 : 17 (40:12) Diže rep svoj kao kedar, žile od jaja njegovijeh spletene su kao grane;
(DK) Job 40 : 18 (40:13) Kosti su mu kao cijevi mjedene, zglavci kao poluge gvozdene.
(DK) Job 40 : 19 (40:14) On je prvo između djela Božijih, tvorac njegov dao mu je mač.
(DK) Job 40 : 20 (40:15) Gore nose mu piću, i sve zvijerje poljsko igra se ondje.
(DK) Job 40 : 21 (40:16) U hladu liježe, u gustoj trsci i glibu.
(DK) Job 40 : 22 (40:17) Granata drveta zaklanjaju ga sjenom svojim, i opkoljavaju ga vrbe na potocima.
(DK) Job 40 : 23 (40:18) Gle, ustavlja rijeku da ne teče, uzda se da će ispiti Jordan gubicom svojom.
(DK) Job 40 : 24 (40:19) Hoće li ga ko uhvatiti na oči njegove? zamku mu provući kroz nos?