(DK) Job 6 : 1 A Jov odgovori i reče:
(DK) Job 6 : 2 O da bi se dobro izmjerili jadi moji, i zajedno se nevolja moja metnula na mjerila!
(DK) Job 6 : 3 Pretegla bi pijesak morski; zato mi i riječi nedostaje.
(DK) Job 6 : 4 Jer su strijele svemogućega u meni, otrov njihov ispija mi duh, strahote Božije udaraju na me.
(DK) Job 6 : 5 Riče li divlji magarac kod trave? muče li vo kod piće svoje?
(DK) Job 6 : 6 Jede li se bljutavo bez soli? ima li slasti u biocu od jajca?
(DK) Job 6 : 7 Čega se duša moja nije htjela dotaknuti, to mi je jelo u nevolji.
(DK) Job 6 : 8 O da bi mi se ispunila molba, i da bi mi Bog dao što čekam!
(DK) Job 6 : 9 I da bi Bog htio satrti me, da bi mahnuo rukom svojom, i istrijebio me!
(DK) Job 6 : 10 Jer mi je još utjeha, ako i gorim od bola niti me žali, što nijesam tajio riječi svetoga.
(DK) Job 6 : 11 Kaka je sila moja da bih pretrpio? kakav li je kraj moj da bih produljio život svoj?
(DK) Job 6 : 12 Je li sila moja kamena sila? je li tijelo moje od mjedi?
(DK) Job 6 : 13 Ima li još pomoći u mene? i nije li daleko od mene što bi me pridržalo?
(DK) Job 6 : 14 Nesretnomu treba milost prijatelja njegova, ali je on ostavio strah svemogućega.
(DK) Job 6 : 15 Braća moja iznevjeriše kao potok, kao bujni potoci prođoše,
(DK) Job 6 : 16 Koji su mutni od leda, u kojima se sakriva snijeg;
(DK) Job 6 : 17 Kad se otkrave, oteku; kad se zagriju, nestane ih s mjesta njihovijeh.
(DK) Job 6 : 18 Tamo amo svrću od putova svojih, idu u ništa i gube se.
(DK) Job 6 : 19 Putnici iz Teme pogledahu, koji iđahu u Sevu uzdahu se u njih;
(DK) Job 6 : 20 Ali se postidješe što se pouzdaše u njih, došavši do njih osramotiše se.
(DK) Job 6 : 21 Tako i vi postaste ništa; vidjeste pogibao moju, i strah vas je.
(DK) Job 6 : 22 Eda li sam vam rekao: dajte mi, ili od blaga svojega poklonite mi;
(DK) Job 6 : 23 Ili izbavite me iz ruke neprijateljeve, i iz ruke nasilničke iskupite me?
(DK) Job 6 : 24 Poučite me, i ja ću mučati; i u čemu sam pogriješio, obavijestite me.
(DK) Job 6 : 25 Kako su jake riječi istinite! Ali šta će ukor vaš?
(DK) Job 6 : 26 Mislite li da će riječi ukoriti, i da je govor čovjeka bez nadanja vjetar?
(DK) Job 6 : 27 I na sirotu napadate, i kopate jamu prijatelju svojemu.
(DK) Job 6 : 28 Zato sada pogledajte me, i vidite lažem li pred vama.
(DK) Job 6 : 29 Pregledajte; da ne bude nepravde; pregledajte, ja sam prav u tom.
(DK) Job 6 : 30 Ima li nepravde na jeziku mojem? ne razbira li grlo moje zla?