(JB) 2 Timothy 2 : 1 Ti se dakle, dijete moje, jačaj milošću u Kristu Isusu
(JB) 2 Timothy 2 : 2 i što si od mene po mnogim svjedocima čuo, to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti.
(JB) 2 Timothy 2 : 3 S njima se zlopati kao dobar vojnik Krista Isusa.
(JB) 2 Timothy 2 : 4 Tko vojuje, ne zapleće se u svagdanje poslove kako bi se vojskovođi svidio.
(JB) 2 Timothy 2 : 5 I natječe li se tko, ne ovjenčava se ako se zakonito ne natječe.
(JB) 2 Timothy 2 : 6 Ratar koji se trudi treba da prvi primi od uroda.
(JB) 2 Timothy 2 : 7 Shvati što govorim! Ta dat će ti Gospodin razum u svemu.
(JB) 2 Timothy 2 : 8 Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova - po mojem evanđelju.
(JB) 2 Timothy 2 : 9 Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana!
(JB) 2 Timothy 2 : 10 Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom.
(JB) 2 Timothy 2 : 11 Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.
(JB) 2 Timothy 2 : 12 Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.
(JB) 2 Timothy 2 : 13 Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!
(JB) 2 Timothy 2 : 14 Na to podsjećaj zaklinjući pred Bogom neka ne bude rječoborstva: ničemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju.
(JB) 2 Timothy 2 : 15 Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine.
(JB) 2 Timothy 2 : 16 Svjetovnih se pak praznorječja kloni: sve će više provaljivati prema bezbožnosti
(JB) 2 Timothy 2 : 17 i riječ će njihova kao rak-rana izgrizati. Od njih su Himenej i Filet,
(JB) 2 Timothy 2 : 18 koji zastraniše od istine tvrdeći da je uskrsnuće već bilo te nekima prevraćaju vjeru.
(JB) 2 Timothy 2 : 19 Ipak čvrsti temelj Božji stoji - pod ovim je pečatom: Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloće tko god imenuje ime Gospodnje.
(JB) 2 Timothy 2 : 20 Pa u velikoj kući ima posuda ne samo zlatnih i srebrnih, nego i drvenih i glinenih; i jedne su časne, druge pak nečasne.
(JB) 2 Timothy 2 : 21 Očisti li se dakle tko od toga, bit će posuda časna, posvećena, korisna Gospodaru, za svako dobro djelo prikladna.
(JB) 2 Timothy 2 : 22 A mladenačkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina.
(JB) 2 Timothy 2 : 23 Lude pak i neobuzdane raspre odbijaj znajući da rađaju svađama.
(JB) 2 Timothy 2 : 24 A sluga Gospodnji treba da se ne svađa, nego da bude nježan prema svima, sposoban poučavati, zlo podnositi,
(JB) 2 Timothy 2 : 25 da s blagošću preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podario obraćenjem te spoznaju istinu
(JB) 2 Timothy 2 : 26 i ponovno budu trijezni izvan zamke đavla koji ih drži robljem svoje volje.