(JB) Galatians 3 : 1 O bezumni Galaćani, tko li vas opčara? A pred očima vam je Isus Krist bio ocrtan kao Raspeti.
(JB) Galatians 3 : 2 Ovo bih samo htio doznati od vas: jeste li primili Duha po djelima Zakona ili po vjeri u Poruku?
(JB) Galatians 3 : 3 Tako li ste bezumni? Započeli ste u Duhu pa da sada u tijelu dovršite?
(JB) Galatians 3 : 4 Zar ste toliko toga uzalud doživjeli? A kad bi doista bilo uzalud!
(JB) Galatians 3 : 5 Onaj dakle koji vam daje Duha i čini među vama silna djela, čini li to zbog djela Zakona ili zbog vjere u Poruku?
(JB) Galatians 3 : 6 Tako Abraham povjerova Bogu i uračuna mu se u pravednost.
(JB) Galatians 3 : 7 Shvatite dakle: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi.
(JB) Galatians 3 : 8 A Pismo, predvidjevši da Bog po vjeri opravdava pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: U tebi će blagoslovljeni biti svi narodi.
(JB) Galatians 3 : 9 Tako: oni od vjere blagoslivlju se s vjernikom Abrahamom.
(JB) Galatians 3 : 10 Doista, koji su god od djela Zakona, pod prokletstvom su. Ta pisano je: Proklet tko se god ne drži i tko ne vrši svega što je napisano u Knjizi Zakona.
(JB) Galatians 3 : 11 A da se pred Bogom nitko ne opravdava Zakonom, očito je jer: Pravednik će od vjere živjeti.
(JB) Galatians 3 : 12 Zakon pak nije od vjere, nego veli: Tko ga vrši, u njemu će naći život.
(JB) Galatians 3 : 13 Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom - jer pisano je: Proklet je tko god visi na drvetu -
(JB) Galatians 3 : 14 da u Kristu Isusu na pogane dođe blagoslov Abrahamov: da Obećanje, Duha, primimo po vjeri.
(JB) Galatians 3 : 15 Braćo, po ljudsku govorim: već i ljudski valjan savez nitko ne poništava niti mu što dodaje.
(JB) Galatians 3 : 16 A ova su obećanja dana Abrahamu i potomstvu njegovu. Ne veli se: i potomcima kao o mnogima, nego kao o jednomu: I potomstvu tvojem, to jest Kristu.
(JB) Galatians 3 : 17 Ovo hoću kazati: Saveza koji je Bog valjano sklopio ne obeskrepljuje Zakon, koji je nastao četiri stotine i trideset godina poslije, i ne dokida obećanja.
(JB) Galatians 3 : 18 Doista, ako se baština zadobiva po Zakonu, ne zadobiva se po obećanju. A Abrahama je Bog po obećanju obdario.
(JB) Galatians 3 : 19 Čemu onda Zakon? Dometnut je poradi prekršaja dok ne dođe potomstvo komu je namijenjeno obećanje; sastavljen je po anđelima preko posrednika.
(JB) Galatians 3 : 20 Posrednika pak nema gdje je samo jedan. A Bog je jedan.
(JB) Galatians 3 : 21 Zar je dakle Zakon protiv obećanja Božjih? Nipošto! Jer da je dan Zakon koji bi mogao oživljavati, pravednost bi doista proizlazila iz Zakona.
(JB) Galatians 3 : 22 Ali je Pismo sve zatvorilo pod grijeh da se, po vjeri u Isusa Krista, obećano dade onima koji vjeruju.
(JB) Galatians 3 : 23 Prije dolaska vjere, pod Zakonom zatvoreni, bili smo čuvani za vjeru koja se imala objaviti.
(JB) Galatians 3 : 24 Tako nam je Zakon bio nadzirateljem sve do Krista da se po vjeri opravdamo.
(JB) Galatians 3 : 25 A otkako je nadošla vjera, nismo više pod nadzirateljem.
(JB) Galatians 3 : 26 Uistinu, svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu.
(JB) Galatians 3 : 27 Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste.
(JB) Galatians 3 : 28 Nema više: Židov - Grk! Nema više: rob - slobodnjak! Nema više: muško - žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!
(JB) Galatians 3 : 29 Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.