(JB) Genesis 30 : 1 Vidjevši Rahela da Jakovu ne rađa djece, postade zavidna svojoj sestri pa reče Jakovu: "Daj mi djecu! Inače ću svisnuti!"
(JB) Genesis 30 : 2 Jakov se razljuti na Rahelu te reče. "Zar sam ja namjesto Boga koji ti je uskratio plod utrobe?"
(JB) Genesis 30 : 3 A ona odgovori: "Evo moje sluškinje Bilhe: uđi k njoj, pa neka rodi na mojim koljenima, da tako i ja steknem djecu po njoj."
(JB) Genesis 30 : 4 Dade mu dakle svoju sluškinju Bilhu za ženu, i Jakov priđe k njoj.
(JB) Genesis 30 : 5 Bilha zače te Jakovu rodi sina.
(JB) Genesis 30 : 6 Tada Rahela reče: "Jahve mi je dosudio pravo. Uslišao je moj glas i dao mi sina." Stoga mu nadjenu ime Dan.
(JB) Genesis 30 : 7 Rahelina sluškinja Bilha opet zače i rodi Jakovu drugoga sina.
(JB) Genesis 30 : 8 Tada Rahela reče: "Žestoko sam se borila sa sestrom, ali sam pobijedila." Tako mu nadjenu ime Naftali.
(JB) Genesis 30 : 9 A vidjevši Lea da je prestala rađati, uzme svoju sluškinju Zilpu pa je dade Jakovu za ženu.
(JB) Genesis 30 : 10 I kad je Leina sluškinja Zilpa rodila Jakovu sina,
(JB) Genesis 30 : 11 Lea uskliknu: "Koje sreće!" Tako mu nadjenu ime Gad.
(JB) Genesis 30 : 12 Leina sluškinja Zilpa rodi Jakovu i drugog sina,
(JB) Genesis 30 : 13 i Lea opet uskliknu: "Blago meni! Žene će me zvati blaženom!" Tako mu nadjenu ime Ašer.
(JB) Genesis 30 : 14 Jednoga dana, u vrijeme pšenične žetve, namjeri se Ruben u polju na ljubavčice te ih donese svojoj majci Lei. I Rahela reče Lei: "Daj mi od ljubavčica svoga sina!"
(JB) Genesis 30 : 15 A Lea odgovori: "Zar ti nije dosta što si mi oduzela muža pa još hoćeš da od mene uzmeš i ljubavčice moga sina?" Rahela odgovori: "Pa dobro, neka s tobom noćas leži u zamjenu za ljubavčice tvog sina."
(JB) Genesis 30 : 16 Kad je Jakov navečer stigao iz polja, Lea mu iziđe u susret pa reče: "Treba da dođeš k meni, jer sam te unajmila za ljubavčice moga sina." One je noći on s njom ležao.
(JB) Genesis 30 : 17 Bog usliša Leu; ona zače te Jakovu rodi petog sina.
(JB) Genesis 30 : 18 Onda Lea reče: "Bog mi je uzvratio nagradom što sam ustupila svoju sluškinju svome mužu." Stoga sinu nadjenu ime Jisakar.
(JB) Genesis 30 : 19 Lea opet zače i rodi Jakovu šestoga sina.
(JB) Genesis 30 : 20 Onda Lea reče: "Bog me obdari dragocjenim darom; sada će mi moj muž dati darove: ta rodila sam mu šest sinova." Tako mu nadjenu ime Zebulun.
(JB) Genesis 30 : 21 Zatim rodi kćer te joj nadjenu ime Dina.
(JB) Genesis 30 : 22 Uto se Bog sjeti Rahele: Bog je usliša i otvori njezinu utrobu.
(JB) Genesis 30 : 23 Ona zače i rodi sina te reče: "Ukloni Bog moju sramotu!"
(JB) Genesis 30 : 24 Nadjene mu ime Josip, rekavši: "Neka mi Jahve pridoda drugog sina!"
(JB) Genesis 30 : 25 Pošto je Rahela rodila Josipa, Jakov reče Labanu: "Pusti me da idem u svoj zavičaj!
(JB) Genesis 30 : 26 Daj mi moje žene za koje sam te služio i moju djecu da mogu otići: ta dobro znaš kako sam te služio."
(JB) Genesis 30 : 27 A Laban mu odgovori: "Ne idi, ako si mi prijatelj. Znam da me Jahve blagoslivljao zbog tebe."
(JB) Genesis 30 : 28 I nadoda: "Odredi plaću koju želiš od mene, i dat ću ti."
(JB) Genesis 30 : 29 On mu odgovori: "Ti dobro znaš što je moja služba značila za te i kako je tvome blagu bilo sa mnom.
(JB) Genesis 30 : 30 Malenkost što si je imao prije nego sam ja došao povećala se vrlo mnogo, jer kuda god sam prolazio Jahve te blagoslivljao na mojim koracima. A sad je vrijeme da poradim i za svoj dom."
(JB) Genesis 30 : 31 On upita: "Koliko da ti platim?" Jakov odgovori: "Nemoj mi platiti ništa! Ako mi učiniš ovo, opet ću na pašu goniti i čuvati tvoje stado.
(JB) Genesis 30 : 32 Daj da prođem danas kroz tvoje stado i od njega izlučim svaku garavu ovcu i svaku šarenu ili napruganu kozu! Neka to bude moja plaća!
(JB) Genesis 30 : 33 A ubuduće kad budeš svojim očima provjeravao moju naplatu, moje će poštenje biti svjedok za mene: nađe li se među mojim kozama ijedna koja ne bude šarena ili naprugana, ili među ovcama koja ne bi bila garava, neka se smatra ukradenom!"
(JB) Genesis 30 : 34 Laban reče: "Dobro, neka bude kako si kazao."
(JB) Genesis 30 : 35 Ali toga dana Laban izluči naprugane i šarene jarce i sve riđaste i šarene koze - svaku koja je na sebi imala bijelo - i sve garave ovce pa ih preda svojim sinovima.
(JB) Genesis 30 : 36 I odande gdje je Jakov pasao ostatak Labanova stada udalji se za koja tri dana hoda.
(JB) Genesis 30 : 37 A Jakov uzme zelenih mladica od topola, badema i platana; na njima izreza bijele pruge, otkrivši bjeliku na mladicama.
(JB) Genesis 30 : 38 Pruće tako isprugano postavi u korita, u pojila iz kojih se stoka napajala. A kako se stoka parila kad je na vodu dolazila,
(JB) Genesis 30 : 39 to su se jarci parili uz pruće, pa su koze kozile prugaste, riđaste i šarene kozliće.
(JB) Genesis 30 : 40 Tako je i ovce Jakov bio izlučio i glave im okrenuo prema prugastima ili posve garavima što su bile u Labanovu stadu. Tako je za se namicao posebna stada koja nije miješao s Labanovim stadima.
(JB) Genesis 30 : 41 Osim toga, kad bi se god dobro uzrasla stoka parila, Jakov bi stavio pruće u korita, baš pred oči živine, tako da se pari pred prućem.
(JB) Genesis 30 : 42 Ali ga pred kržljavu marvu nije stavljao. Tako je kržljava zapadala Labana, a dobro razvijena Jakova.
(JB) Genesis 30 : 43 Čovjek se tako silno obogatio, stekao mnogu stoku, sluge i sluškinje, deve i magarad.