(JB) Genesis 49 : 1 Jakov zatim sazva svoje sinove te reče: "Skupite se da vam kažem što će vas snaći u kasnije vrijeme:
(JB) Genesis 49 : 2 Okupite se, čujte, sinovi Jakovljevi, čujte oca svoga Izraela!
(JB) Genesis 49 : 3 Ti Rubene, moj prvorođenče, snaga ti si moja, prvenac moje muškosti. Ističeš, se ponosom, snagom se ističeš,
(JB) Genesis 49 : 4 no, poput vode nabujao, nećeš više imati prvenstva, jer na ležaj oca svog se pope, moj tad oskvrnu krevet.
(JB) Genesis 49 : 5 Šimun i Levi braća su prava! Mačevi im oruđe nasilja.
(JB) Genesis 49 : 6 Na njihova vijećanja ja ne silazio, u njihovim zborovima udjela ne imao! U srdžbi su svojoj ljude ubijali; u obijesti bikove sakatili.
(JB) Genesis 49 : 7 Prokleta im srdžba, jer je prežestoka! Prokleta im obijest, jer je preokrutna! Razdijelit ću ih po Jakovu, Izraelom raspršiti.
(JB) Genesis 49 : 8 Judo! Tvoja braća slavit će te; svagda ti je šaka na šiji dušmana, sinci oca tvoga tebi će se klanjat.
(JB) Genesis 49 : 9 Judo, laviću mali! Plijenom si se, sine, udebljao; poput lava, poput lavice legao potrbuške! Tko bi ga dražiti smio?
(JB) Genesis 49 : 10 Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće dok ne dođe onaj kome pripada - kome će se narodi pokoriti.
(JB) Genesis 49 : 11 Svog magarca za lozu privezuje, mlado magarice svoje za čokot. U vinu on kupa svoju odjeću svoju halju u krvi od grožđa.
(JB) Genesis 49 : 12 Oči su mu od vina mutne, zubi bjelji od mlijeka.
(JB) Genesis 49 : 13 Zebulun će stanovati uz obalu morsku, luka spasa bit će brodarima, uz bok njegov Sidon će ležati.
(JB) Genesis 49 : 14 Jisakar je koščat magarac polegao među ogradama.
(JB) Genesis 49 : 15 Vidje da je odmor ugodan, a zemlja lijepa, te leđa svoja pod teret podmetnu i na tlaku pristade.
(JB) Genesis 49 : 16 Dan će narod svoj suditi kao svako pleme Izraelovo.
(JB) Genesis 49 : 17 Nek' Dan zmija bude na putu, guja pokraj staze što će konja za zglob ujesti, i njegov konjik nauznak će pasti.
(JB) Genesis 49 : 18 U spas tvoj se, Jahve, uzdam!
(JB) Genesis 49 : 19 Gada će pljačkat razbojnici, pljačkom će im za petama biti.
(JB) Genesis 49 : 20 U Ašera bit će hrane, poslastica za kraljeve.
(JB) Genesis 49 : 21 Naftali je košuta lakonoga koja krasnu lanad mladi.
(JB) Genesis 49 : 22 Josip je stablo plodno, plodno stablo kraj izvora, grane svoje grana preko zida.
(JB) Genesis 49 : 23 Strijelci njega saletjeli, strijeljali ga, opljačkali.
(JB) Genesis 49 : 24 Ali luk mu čvrst ostaje, mišice mu ojačale, rukom Jakog Jakovljeva, imenom Pastira, Stijene Izraela,
(JB) Genesis 49 : 25 Bogom, Ocem tvojim, koji ti pomaže, Svesilnim koji te blagoslivlje blagoslovom ozgo sa nebesa, blagoslovom ozdo iz dubina, blagoslovom iz svih prsa, iz svih utroba!
(JB) Genesis 49 : 26 Blagoslovom klasja i cvjetova, blagoslovom drevnih brda, želja vječnih brežuljaka - nek' se oni spuste na Josipa, između braće posvećenog!
(JB) Genesis 49 : 27 Benjamin je vuk grabežljivi, lovinu on jutrom jede, a navečer plijen dijeli."
(JB) Genesis 49 : 28 Sve su to Izraelova plemena - dvanaest ih na broj - i to im je otac rekao kad ih je blagoslivljao; svakoga je od njih blagoslovio njegovim blagoslovom.
(JB) Genesis 49 : 29 Poslije toga im dade ovu naredbu: "Naskoro ću se pridružiti svojim precima. Sahranite me kraj mojih otaca,
(JB) Genesis 49 : 30 u spilji što se nalazi na polju Efrona, Hetita, u spilji na polju Makpeli, nasuprot Mamri, u zemlji kanaanskoj. To je ona koju je Abraham kupio s poljem od Hetita Efrona za mjesto sahranjivanja.
(JB) Genesis 49 : 31 Ondje je sahranjen Abraham i njegova žena Sara; sahranjeni su ondje Izak i njegova žena Rebeka; ondje sam ja sahranio Leu.
(JB) Genesis 49 : 32 Polje i spilja na njemu kupljeni su od Hetita."
(JB) Genesis 49 : 33 Kad je Jakov tako naputio svoje sinove, povuče noge natrag na postelju te izdahnu - pridruži se svojim precima.