(JB) Genesis 7 : 1 Onda Jahve reče Noi: "Uđi ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom vremenu.
(JB) Genesis 7 : 2 Uzmi sa sobom od svih čistih životinja po sedam parova: mužjaka i njegovu ženku.
(JB) Genesis 7 : 3 Isto tako od ptica nebeskih po sedam parova - mužjaka i ženku - da im se sjeme sačuva na zemlji.
(JB) Genesis 7 : 4 Jer ću do sedam dana pustiti dažd po zemlji četrdeset dana i četrdeset noći te ću istrijebiti s lica zemlje svako živo biće što sam ga načinio."
(JB) Genesis 7 : 5 Noa učini sve kako mu je Jahve naredio.
(JB) Genesis 7 : 6 Noi bijaše šest stotina godina kad je potop došao na zemlju.
(JB) Genesis 7 : 7 I pred vodama potopnim uđu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova žena i žene sinova njegovih.
(JB) Genesis 7 : 8 Od čistih životinja i od životinja koje nisu čiste, od ptica, od svega što zemljom puzi,
(JB) Genesis 7 : 9 uđe po dvoje - mužjak i ženka - u korablju s Noom, kako je Bog naredio Noi.
(JB) Genesis 7 : 10 A sedmoga dana zapljušte potopne vode po zemlji.
(JB) Genesis 7 : 11 U dan onaj - šestote godine Noina života, mjeseca drugog, dana u mjesecu sedamnaestog - navale svi izvori bezdana, rastvore se ustave nebeske.
(JB) Genesis 7 : 12 I udari dažd na zemlju da pljušti četrdeset dana i četrdeset noći.
(JB) Genesis 7 : 13 Onog dana uđe u korablju Noa i njegovi sinovi: Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri žene Noinih sinova s njima;
(JB) Genesis 7 : 14 oni, pa sve vrste životinja: stoka, gmizavci što po tlu gmižu, ptice i svakovrsna krilata stvorenja,
(JB) Genesis 7 : 15 uđu u korablju s Noom, po dvoje od svih bića što u sebi imaju dah života.
(JB) Genesis 7 : 16 Što uđe, sve bijaše par, mužjak i ženka od svih bića, kako je Bog naredio Noi. Onda Jahve zatvori za njim vrata.
(JB) Genesis 7 : 17 Pljusak je na zemlju padao četrdeset dana; vode sveudilj rasle i korablju nosile: digla se visoko iznad zemlje.
(JB) Genesis 7 : 18 Vode su nad zemljom bujale i visoko rasle, a korablja plovila površinom.
(JB) Genesis 7 : 19 Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako te prekriše sva najviša brda pod nebom.
(JB) Genesis 7 : 20 Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda.
(JB) Genesis 7 : 21 Izgiboše sva bića što se po zemlji kreću: ptice, stoka, zvijeri, svi gmizavci i svi ljudi.
(JB) Genesis 7 : 22 Sve što u svojim nosnicama imaše dah života - sve što bijaše na kopnu - izgibe.
(JB) Genesis 7 : 23 Istrijebi se svako biće s površja zemaljskog: čovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji.
(JB) Genesis 7 : 24 Stotinu pedeset dana vladahu vode zemljom.