(JB) James 1 : 1 Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista: dvanaestorma plemena Raseljeništva pozdrav.
(JB) James 1 : 2 Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje
(JB) James 1 : 3 znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću.
(JB) James 1 : 4 Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostataka.
(JB) James 1 : 5 Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se.
(JB) James 1 : 6 Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu.
(JB) James 1 : 7 Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina -
(JB) James 1 : 8 čovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim.
(JB) James 1 : 9 Neka se brat niska soja ponosi svojim uzvišenjem,
(JB) James 1 : 10 a bogataš svojim poniženjem. Ta proći će kao cvijet trave:
(JB) James 1 : 11 sunce ogranu žarko te usahnu trava i cvijet njezin uvenu; dražest mu lica propade. Tako će i bogataš na stazama svojim usahnuti.
(JB) James 1 : 12 Blago čovjeku koji trpi kušnju: prokušan, primit će vijenac života koji je Gospodin obećao onima što ga ljube.
(JB) James 1 : 13 Neka nitko u napasti ne rekne: Bog me napastuje. Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga.
(JB) James 1 : 14 Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami.
(JB) James 1 : 15 Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću.
(JB) James 1 : 16 Ne varajte se, braćo moja ljubljena!
(JB) James 1 : 17 Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene.
(JB) James 1 : 18 Po svom naumu on nas porodi riječju Istine da budemo prvina neka njegovih stvorova.
(JB) James 1 : 19 Znajte, braćo moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu.
(JB) James 1 : 20 Jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje.
(JB) James 1 : 21 Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše.
(JB) James 1 : 22 Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe.
(JB) James 1 : 23 Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu:
(JB) James 1 : 24 promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše.
(JB) James 1 : 25 A koji se oglÄedÄa u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome.
(JB) James 1 : 26 Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje, isprazna je njegova bogoljubnost.
(JB) James 1 : 27 Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta.