(JB) Obadiah 1 : 1 Viđenje Obadijino. Ovako govori Jahve Gospod Edomu! Čuli smo vijest od Jahve, glasnik bi poslan k narodima: Ustajte! Na nj u boj krenimo!
(JB) Obadiah 1 : 2 Jer gle, učinit ću te najmanjim među narodima, prezrenim veoma.
(JB) Obadiah 1 : 3 Uznositost srca tvoga zavela te, tebe što živiš u pećinama kamenim, u visoku stanu svojemu, i u srcu svome zboriš: 'Tko li će me na zemlju skinuti?'
(JB) Obadiah 1 : 4 Da se vineš k'o orao, gnijezdo sviješ među zvijezdama, i odande skinut ću te - riječ je Jahvina.
(JB) Obadiah 1 : 5 Dođu li k tebi lupeži il' kradljivci noćni, kako li ćeš biti oplijenjen! Neće li te okrasti po miloj volji? Dođu li trgači k tebi, zar će i pabirka ostaviti?
(JB) Obadiah 1 : 6 Kako li Edom bješe pretresen, skrivena mu skrovišta pretražena!
(JB) Obadiah 1 : 7 Do granica te potjeraše, svi te saveznici tvoji prevariše, nadvladaše te tvoji prijatelji! Oni što kruh tvoj jedu zamku ti staviše: 'Sasvim je bez uma!'
(JB) Obadiah 1 : 8 Neću li u dan onaj - riječ je Jahvina - uništit' mudraca u Edomu i razum iz gore Ezavljeve?
(JB) Obadiah 1 : 9 Ratnike tvoje, Temane, užas će spopasti, i posljednji će biti istrijebljen na gori Ezavljevoj. Za pokolj
(JB) Obadiah 1 : 10 i nasilje nad bratom svojim Jakovom sram će te pokriti i nestat ćeš zasvagda.
(JB) Obadiah 1 : 11 U dan onaj kad stajaše postrance, dok mu tuđinci blago odvodiše, dok stranci ulažahu na vrata njegova i ždrijeb bacahu za Jeruzalem, ti bijaše kao jedan od njih.
(JB) Obadiah 1 : 12 Ne naslađuj se bratu u dan nesreće njegove! Ne likuj nad sinovima judejskim u dan propasti njine! Ne razvaljuj usta u dan tjeskobni!
(JB) Obadiah 1 : 13 Ne provaljuj na vrata naroda moga u dan nesreće njegove! Ne naslađuj se njegovom propašću u dan nesreće njegove! Ne pružaj ruke na imanje njegovo u dan nesreće njegove!
(JB) Obadiah 1 : 14 Ne stoj na raskršćima da pobiješ njegove bjegunce! Ne izdaji preživjelih njegovih u dan tjeskobni!
(JB) Obadiah 1 : 15 Jer blizu je Jahvin dan svima narodima! Dat će ti se milo za drago, tvoja će djela na tvoju glavu pasti.
(JB) Obadiah 1 : 16 Jest, kako vi piste na svetoj mi gori, pit će svi narodi bez oduška, pit će i iskapiti - i bit će k'o da ih nigda bilo nije.
(JB) Obadiah 1 : 17 Al' na gori Sionu bit će spasenici - postat će sveta - i dom će Jakovljev baštiniti svoju baštinu.
(JB) Obadiah 1 : 18 Dom će Jakovljev biti oganj, dom Josipov plamen, dom Ezavljev strnjika. Potpalit će ga i proždrijeti, i od doma Ezavljeva nitko neće ostati - riječ je Jahvina.
(JB) Obadiah 1 : 19 Žitelji negepski baštinit će goru Ezavljevu, žitelji Šefele zemlju filistejsku; baštinit će kraj Efrajimov i kraj samarijski, a Benjamin će baštiniti Gilead.
(JB) Obadiah 1 : 20 A izgnana nekoć vojska sinova Izraelovih baštinit će Kanaan sve do Sarfate; izgnanici jeruzalemski što su u Sefaradu baštinit će gradove negepske.
(JB) Obadiah 1 : 21 Izbavitelji će uzaći na goru Sion da sude gori Ezavljevoj. I tada će nastat' kraljevstvo Jahvino.