(TD) 2 Chronicles 10 : 1 Roboam se nađe u Sišemu, jer u Sišem sav Izrael bijaše dolazio za proglasiti kralja,
(TD) 2 Chronicles 10 : 2 ali kad Jeroboam, sin Nebatov, to doznade - on bijaše još u Egiptu, jer on bijaše pobjegao daleko iz nazočnosti kralja Solomona on se vrati iz Egipta.
(TD) 2 Chronicles 10 : 3 Poslaše ga pozvati Jeroboama i on dođe sa svim Izraelom. Oni govoriše Roboamu ovim riječima:
(TD) 2 Chronicles 10 : 4 ” Tvoj otac je učinio teškim*jaram naš; ti sada, olakšaj teško robovanje i tvojeg oca i teški jaram koji nam je nametnut, i mi ćemo te služiti. “
(TD) 2 Chronicles 10 : 5 On im reče: ” Otiđite i vratite se k meni za tri dana. “ I narod otiđe.
(TD) 2 Chronicles 10 : 6 Kralj Roboam se posavjetova sa *starješinama koji bijahu u službi njegovog oca Solomona kad on bijaše živ: ” Kako, vi, mene savjetujete odgovoriti ovom puku?“
(TD) 2 Chronicles 10 : 7 Oni mu rekoše: ” Ako ti sebe pokažeš dobrim za ovaj narod, učiniš slugom naroda, ako mu služiš, i ako mu ti učiniš ugodu i kažeš im dobre riječi, oni će uvijek biti sluge tvoje. “
(TD) 2 Chronicles 10 : 8 Ali Roboam zanemari savjet koji mu bijahu dale starješine i on uze savjet mladih ljudi koji bijahu rasli s njim i koji bijahu u njegovoj službi.
(TD) 2 Chronicles 10 : 9 On im reče: ” A vi, što vi savjetujeteđ Što trebamo odgovoriti ovom puku koji mi kaže: Olakšaj jaram koji nam je nametnuo tvoj otac. “
(TD) 2 Chronicles 10 : 10 Mladi ljudi koji bijahu rasli s njim odgovoriše: ” Evo što ćeš ti ti reći puku koji ti je govorio ovako: Tvoj je otac učino teškim naš jaram, ali ti, olakšaj ga nad nama! Evo dakle što ćeš ti njima reći: Moj mali prst je veći no pleća mojeg oca !
(TD) 2 Chronicles 10 : 11 Od sada, pošto vam je moj otac natovario jedan težak jaram, ja ću uvećati teret vašeg jarma. Pošto vas je moj otac kažnjavao korbačima, ja ću to činiti remenjem načičkanim čavlima! “
(TD) 2 Chronicles 10 : 12 Jeroboam i sav puk dođoše pronaći Roboama treći dan, kako im kralj bijaše rekao: ” Vratite se k meni trećeg dana. “
(TD) 2 Chronicles 10 : 13 Kralj Roboam odgovori okrutno narodu: zanemarujući savjet koji su mu dale starješine,
(TD) 2 Chronicles 10 : 14 on govoriše narodu prema savjetu mladih ljudi: ” Moj otac je učinio teškim vaš jaram, ja ću mu uvećati teret. Moj vas je otac kažnjavao korbačima, ja ću vas kažnjavati remenjem načičkanim čavlima. “
(TD) 2 Chronicles 10 : 15 Kralj ne posluša naroda: to bi sredstvo korišteno posredno od GOSPODA za ispuniti riječ koju bijaše rekao Jeroboamu, sinu Nebatovom, po poredništvu Ahija iz Siloa
(TD) 2 Chronicles 10 : 16 Kako ga kralj ne bijaše poslušao, sav puk Izraelov odgovori uzvrati narodu: ” Što mi imamo s Davidom ? Nema baštine sa sinom Jeseovim! Svaki k svojim šatorima, Izraele! Sada, zabavi se svojom kućom, Davide!“ I sav Izrael ode k svojim šatorima.
(TD) 2 Chronicles 10 : 17 Ali Roboam nastavi vladati nad sinovima Izraelovim koji nastanjivahu gradove Judeje.
(TD) 2 Chronicles 10 : 18 Kralj Roboam postavi nadglednikom tlake, Adorama, ali sav ga izrael kamenova i on umrije. Kralj Roboam uspjede u posljednji čas popeti se u svoja kola i pobjeći u Jeruzalem.
(TD) 2 Chronicles 10 : 19 Izrael bijaše u ljutnji protiv kuće Davidove sve do danas.