(TD) 2 Chronicles 14 : 1 Aza činiše ono što bi dobro u očima GOSPODA, njegovog Boga.
(TD) 2 Chronicles 14 : 2 On ukloni *oltare stranog podrijetla i *visoka mjesta, on poruši stele i posiječe svete stubove .
(TD) 2 Chronicles 14 : 3 On reče Judi da traži GOSPODA, Boga svojçih otaca, i da primijenjuje Zakon i zapovijedi.
(TD) 2 Chronicles 14 : 4 On učini da nestanu iz svih Judinih gradova visoka mjesta i ognjišta za mirise, i kraljevstvo uživaše mir tijekom njegove vladavine.
(TD) 2 Chronicles 14 : 5 On izgradi utvrđene gradove u judi, jer zemlja uživaše mir. Ne bi rata protiv njega u one godine, jer GOSPOD njemu bijaše dao spokoj.
(TD) 2 Chronicles 14 : 6 On reče Judi: ” Izgradimo te gradove, okružimo ih bedemom, s kulama, vratima i zasunima: zemlja je u spokoju pred nama. Jer mi smo tražili GOSPODA našeg Boga, mi smo ga tražili i on nam je dao spokoja svih strana.“ I oni izvedoše svoje gradnje.
(TD) 2 Chronicles 14 : 7 Aza imaše kao vojsku 300.000 Judinih ljudi, koji nosiše veliki štit i koplje, i 280.000 ljudi iz Benjamina, koji nosiše mali štit i strijeljaše lukom. Svi bijahu smioni bojovnici.
(TD) 2 Chronicles 14 : 8 Zerat Nubijac iziđe protiv njih s jednom vojskom od tisuću tisućica ljudi i od 300 kola, i stiže on sve do Marešaa .
(TD) 2 Chronicles 14 : 9 Aza iziđe pred njega i oni se postrojiše u bojne redove u dolini Sefata, pokraj Marešaa.
(TD) 2 Chronicles 14 : 10 Aza povika prema GOSPODU, svom Bogu i reče: ” GOSPODE, nitko drugi nego ti ne može se namjestiti između moćnog i slabog. Pomozi nam, GOSPODE, naš Bože! Jer na tebe smo se oslonili i u tvoje *ime smo došli protiv ovog mnoštva. GOSPODE, ti si naš Bog. Nek se čovjek ne nadmeće s tobom!“
(TD) 2 Chronicles 14 : 11 GOSPOD potuče Nubijce pred Azaom i pred Judom, a Nubijci pobjegoše.
(TD) 2 Chronicles 14 : 12 Aza i narod koji bijaše s njim proganjaše ih sve do Gerara, i pade toliko Nubijaca da ne bi ni jednog preživjelog, jer oni se bijahu slomili pred GOSPODOM i pred taborom. Ljudi Azavljevi odnesoše jedan obilan plijen.
(TD) 2 Chronicles 14 : 13 Oni potukoše sve gradove uokolo Gerara, jer GOSPOD bijaše bacio užas na njih, i oni opljačkaše sve gradove, jer bijaše tu mnogo za pljačkati.
(TD) 2 Chronicles 14 : 14 Oni udariše također torove za stadai pohvataše sitnu stoku i deve u velikoj količini. potom, vratiše se oni u Jeruzalem.