(TD) 2 Chronicles 20 : 1 Poslije toga, sinovi Moabovi i sinovi Amonovi, praćeni od Maonita dođoše ratovati s Jozafatom.
(TD) 2 Chronicles 20 : 2 Dođoše to javiti Jozafatu govoreći: ” Jedno je veliko mnoštvo došlo protiv tebe s one strane mora, tj. iz Edoma, i evo ih u Hasason-Tamaru, tj. u EinGedi .“
(TD) 2 Chronicles 20 : 3 Jozafat se prepade: on odluči upitati GOSPODA za savjet i proglasi jedan dan *posta u cijeloj Judi.
(TD) 2 Chronicles 20 : 4 Juda se sakupi za umilostiviti GOSPODA; dogodi se isto u svim gradovima Jude za zazivati GOSPODA.
(TD) 2 Chronicles 20 : 5 Jozafat bi u saboru Judinom Jeruzalema u Kući GOSPODOVOJ, nasuprot Novom *Trijemu,
(TD) 2 Chronicles 20 : 6 i on reče: ” GOSPODE, Bože naših otaca, nisi li ti taj koji je Bog u nebesima i ti koji gospoduješ nad svim kraljevstvima naroda? U tvojoj ruci je sila moći i nitko se ne može suočiti s tobom.
(TD) 2 Chronicles 20 : 7 Nisi li to ti, Bože naš, koji je razvlastio stanovnike ove zemlje pred tvojim pukom Izraelom i koji ju je dao zauvijek potomstvu Abrahamovom, tvojeg prijatelja?
(TD) 2 Chronicles 20 : 8 Oni su tu se nastanili i izgradili jedno *svetište za tvoje *ime, govoreći:
(TD) 2 Chronicles 20 : 9 Ako li dođe na nas jedna nevolja: mač, kazna, kuga ili glad, ako se mi nalazimo pred ovom Kućom i pred tobom, jer tvoje je ime u toj Kući, i ako mi zavapimo prema tebi u našoj nevolji, ti ćeš uslišati i spasiti.
(TD) 2 Chronicles 20 : 10 A sada evo tih sinova Amonovih, Moabovih i planine Seirove, kod kojih ti nisi dao Izraelu dozvolu da uđe nakon svojeg izlaska iz Egipta, pošte se okrenuo od njih i nije ih uništio!
(TD) 2 Chronicles 20 : 11 I evo tih ljudi koji nas obeštećuju dolazeći nas izvlastiti od svojine koju si nam ti dodijelio!
(TD) 2 Chronicles 20 : 12 Bože naš, nećeš li ti primijeniti svoju presudu nad njima? Jer mi smo bez snage pred tim velikim mnoštvom koje dolazi protiv nas, i, mi, mi ne znamo što činiti. Ali naše oči gledaju prema tebi.“
(TD) 2 Chronicles 20 : 13 Sav puk Judin stojaše pred GOSPODOM kao i njihove obitelji, žene i djeca.
(TD) 2 Chronicles 20 : 14 U sred sabora, duh GOSPODOV bi nad Zekarijahuom, sinom Benajavljevom, sinom Jeijelovim, sinom Matanijavljevim, *levitom, sinovima Asafovim.
(TD) 2 Chronicles 20 : 15 On reče: ” Pazite svi, puče Izraelov, žitelji Jeruzalema i ti kralju Jozafate! Ovako govori GOSPOD: Ne bojte se i ne užasavajte pred pred tim mnoštvom, jer taj rat nije vaš, već Božji.
(TD) 2 Chronicles 20 : 16 Sutra, siđite protiv njih. Evo njih kako se uspinju usponom Cvijetovim a vi ćete ih naći na kraju klisure nasuprot pustinje Jeruelove .
(TD) 2 Chronicles 20 : 17 Vi se nećete tući tu; pojavite se, zaustavite se i gledajte pobjedu GOSPODOVU u vašu korist. Judo i Jeruzaleme, ne bojte se i ne užasavajte se! Sutra, iziđite pred njih, a GOSPOD će biti s vama.“
(TD) 2 Chronicles 20 : 18 Jozafat se pokloni, licem prema zemlji; sva Juda i žitelji Jeruzalema padoše pred GOSPODA za obožavati ga;
(TD) 2 Chronicles 20 : 19 leviti, grupa sinova Kehatita i grupa sinova Koreita, digoše se za hvaliti GOSPODA, Boga Izraelovog, jednim izvanredno snažnim glasom.
(TD) 2 Chronicles 20 : 20 Narod se diže u rano jutro i iziđe prema pustinji Tukoa. U svom prolazu, Jozafat se diže za reći: ” Slušajte me, Judo i žitelji Jeruzalema! Imajte vjere u GOSPODA svojeg Boga i bit ćete nepobjedivi! imajte povjerenja u svoje *proroke i vi ćete uspjeti!“
(TD) 2 Chronicles 20 : 21 On se dogovori s narodom za postaviti ljude koji će prethoditi naoružanim ljudima slaveći GOSPODA, hvaleći njegovo sveto veličanstvo a govoreći: ” Slavite GOSPODA, jer njegova je odanost zauvijek .“
(TD) 2 Chronicles 20 : 22 U času kad oni počinjaše klicati hvalospjeve, GOSPOD stavi pokretače nesloge među sinove Amona, Moaba i planine Seirove koji su došli u judu i oni se pobiše između sebe.
(TD) 2 Chronicles 20 : 23 Sinovi Amona i Moaba se digoše protiv stanovnika planine Seir za uništiti ih i istrijebiti.
(TD) 2 Chronicles 20 : 24 Kad Juda stiže k uzvisini otkud se nadgledalo pustinju, on se okrenu prema mnoštvu: kad evo to bijahu lješevi ležeći po zemlji bez ijednog preživjelog.
(TD) 2 Chronicles 20 : 25 Jozafat i njegov puk dođoše pljačkati njih, a nađe se tu stoke u velikom broju, bogatstava, odjeće i dragocijenih predmeta. Oni tro uzeše za sebe toliko da ne mogoše ponijeti i oni tri dana pljačkaše plijen, jer on bijaše obilan.
(TD) 2 Chronicles 20 : 26 Četvrtog dana, oni se sakupiše u dolini Blagoslova, jer ondje oni blagosloviše GOSPODA tako je tom mjestu dano ime "dolina Blagoslova", sve do ovog dana.
(TD) 2 Chronicles 20 : 27 Svi Judini i Jeruzalemovi ljudi, s Jozafatom na čelu, vratiše se u Jeruzalem u radosti, jer GOSPOD ih bijaše obradovao na račun njihovih neprijatelja.
(TD) 2 Chronicles 20 : 28 Oni uđoše u Jeruzalem uz zvon harfi, kitara i truba sve do Kuće GOSPODOVE.
(TD) 2 Chronicles 20 : 29 I strah od GOSPODA bi nad svim kraljevstvima zemlje, kad doznaše da GOSPOD bijaše vojevao protiv neprijatelja Izraelovih.
(TD) 2 Chronicles 20 : 30 Vladavina Jozafatova bi mirna, a njegov mu Bog dade mir sa svih strana.
(TD) 2 Chronicles 20 : 31 Jozafat, sin Azavljev, zavlada nad Judom; on bijaše u dobi od 35 godina kad postade kraljem i vladaše 25 godina u Jeruzalemu. Ime njegovoj majci bijaše Azuva, kćer Šilhijeva.
(TD) 2 Chronicles 20 : 32 On slijediše put svojeg oca Azaa i ne zastrani s njega, čineći ono što je pravedno u očima GOSPODOVIM.
(TD) 2 Chronicles 20 : 33 Međutim *visoka mjesta ne nestadoše i narod ne bijaše opet prionuo svojim *srcem Bogu svojih otaca .
(TD) 2 Chronicles 20 : 34 Ostatak djela Jozafatovih, od prvih do posljednjih, evo ih zapisanih u Djelima Jehuvljevim, sina Hananijeva, koji bi uključen u knjigu kraljeva Izraelovih.
(TD) 2 Chronicles 20 : 35 Prema tome, kralj Jude Jozafat združi se s kraljem Izraela Akhaziasom, čije ponašanje bi krivično.
(TD) 2 Chronicles 20 : 36 On se združi s njim za načiniti lađe koje će ići u Tarsis. Oni načiniše lađe u EsionGeveru .
(TD) 2 Chronicles 20 : 37 Eliezer, sin Dodavahuvljev, iz Mareša, *proreče protiv *Jozafata govoreći: ” Budući da si se ti združio s Akhaziasom, GOSPOD je uništio tvoja djela.“ I lađe se razbiše, a da nisu mogle ići u Tarzis.