(TD) 2 Chronicles 33 : 1 Manase imaše dvanaest godina kad postade kraljem i vladaše 55 godina u Jeruzalemu.
(TD) 2 Chronicles 33 : 2 On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM, oponašajući gnusnosti naroda koje GOSPOD bijaše izvlastio pred sinovima Izraelovim .
(TD) 2 Chronicles 33 : 3 On ponovo izgradi *visoka mjesta koja bijaše uništio njegov otac Ezekias, on podiže *oltare *Baalima, on uspravi svete stubove, on se klanjaše pred pred svom vojskom nebeskom i on joj činiše bogoslužje.
(TD) 2 Chronicles 33 : 4 On izgradi oltare u Kući GOSPODOVOJ za koju GOSPOD bijaše rekao : ” U Jeruzalemu bit će moje *ime zauvijek. “
(TD) 2 Chronicles 33 : 5 On izgradi oltare svoj vojsci nebesa u dva *trijema Kuće GOSPODOVE .
(TD) 2 Chronicles 33 : 6 On sam dade provesti sinove svoje kroz vatru u dolini Ben-Hinom; on vršiše gatanje, vračanje i čaranje; on postavi vračeve i gatare; on jako uvrijedi GOSPODA čineći što je zlo u njegovim očima.
(TD) 2 Chronicles 33 : 7 On postavi u Kući Božjoj izdjelani idol koji bijaše načinio; međutim Bog bijaše rekao Davidu i njegovom sinu Solomonu: ” U ovoj Kući, kao i u Jeruzalemu, koje sam ja izabrao između svih plemena Izraelovih, ja ću staviti ime svoje zauvijek.
(TD) 2 Chronicles 33 : 8 Tako ja neću dati više Izraelu udaljiti korak daleko od zemlje koju sam dao očevima njihovim, pod uvjetom da oni postupaju prema svemu što sam ja njima propisao, po posredništvu Mojsijevom: sav Zakon, propise i odluke .“
(TD) 2 Chronicles 33 : 9 Manase zavede Judu i stanovnike Jeruzalema, da čine gore nego svi narodi istrijebljeni od GOSPODA pred sinovima Izraelovim.
(TD) 2 Chronicles 33 : 10 Tada GOSPOD govoriše Manaseju i svom narodu, ali oni tome ne pridadoše pažnje.
(TD) 2 Chronicles 33 : 11 GOSPOD dade doći protiv njih zapovjednike vojske kralja Asirije: oni zarobiše Manasea čakljama, zavezaše ga jednim dvostrukim lancem od bronce i odvedoše u Babiloniju.
(TD) 2 Chronicles 33 : 12 Kad on bi u nevolji, on umiri lice GOSPODA svog Boga, on se duboko ponizi pred Bogom svojih otaca
(TD) 2 Chronicles 33 : 13 i preklinjaše ga. On se dopusti umiriti, sasluša njegovu molbu i dade ga dovesti u Jeruzalem za nastaviti svoju vladavinu. Tada Manase priznade, da GOSPOD jest Bog.
(TD) 2 Chronicles 33 : 14 Nakon toga, on izgradi izvan *Grada Davidova jedan bedem koji je prolazio k zapadu od Gihona, u dolini, koji je išao sve do Ribljih vrata i koji okruživaše Ofel; on mu dade veoma veliku visinu. On također postavi vojne zapovjednike u svim utvrđenim gradovima Jude.
(TD) 2 Chronicles 33 : 15 On povuče iz Kuće GOSPODOVE tuđinske bogove i idole, i baci izvan grada sve oltare koje bijaše izgradio na brdu Kuće GOSPODOVE i u Jeruzalemu.
(TD) 2 Chronicles 33 : 16 On popravi oltar GOSPODOV, na njemu ponudi *žrtve mira i zahvalnicei propisa Judi služiti GOSPODA, Boga Izraelovog.
(TD) 2 Chronicles 33 : 17 Ipak narod opet žrtvovaše na visokim mjestima, ali samo u čast GOSPODA svog Boga.
(TD) 2 Chronicles 33 : 18 Ostatak djela Manasejevih, njegova molitva svom Bogu i riječi vidovnjaka koji mu govoriše u ime GOSPODA Boga Izraelovog, nalaze se među djelima kraljeva Izraelovi.
(TD) 2 Chronicles 33 : 19 Njegova molitva i njegov povrataku milost, sav njegov grijeh i njegova nevjernost, s mjestima gdje, prije svojeg poniženja, bijaše izgradio visoka mjesta i postavio svete stubove i kipove, zapisano je u Djelima Hozajevim .
(TD) 2 Chronicles 33 : 20 Manase leže s očevima svojim i bi pokopan u svojoj kući . Njegov sin Amon zavlada na njegovom mjestu.
(TD) 2 Chronicles 33 : 21 Amon imaše 22 godina kad postade kraljem i vladaše dvije godine u Jedruzalemu.
(TD) 2 Chronicles 33 : 22 On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM, kao i Manase, njegov otac. Amon nudiše žrtve i ustanovi bogoslužje svim kipovima i kao što njegov otac bijaše činio.
(TD) 2 Chronicles 33 : 23 Ali, on se ne ponizi pred GOSPODOM kao što njegov otac bijaše činio; naprotiv, Amon, on, počini još više grijehova.
(TD) 2 Chronicles 33 : 24 Sluge Amonove urotiše se protiv njega i pogubiše u njegovoj kući.
(TD) 2 Chronicles 33 : 25 Pučanstvo zemlje pobi sve one koji se bijahu urotili protiv kralja Amona i postavi za kralja, na njegovo mjesto, njegovog sina Joziasa. :