(TD) 2 Chronicles 35 : 1 Jozias proslavi *Pashu GOSPODOVU u Jeruzalemu i žrtvova Pashu četrnaestog dana prvog mjeseca.
(TD) 2 Chronicles 35 : 2 On podstaknu svećenike u njihovim službama i osmjeli ih u službi Kuće GOSPODOVE.
(TD) 2 Chronicles 35 : 3 On reče *levitima zaduženim obučiti sav Izrael, onima koji bijahu *sveti za GOSPODA: ” Da vi stavite sveti *kovčeg u Kuću koju je izgradio kralj Izraela Solomon, sin Davidov, to neće biti teret za vaša pleća. Sada, služite GOSPODA svojeg Boga i njegov narod Izrael.
(TD) 2 Chronicles 35 : 4 Ustrojite se po obiteljskim zadrugama prema vašim službama, prema dokumentima kralja Izraelovog, Davida i njegovog sina Solomona.
(TD) 2 Chronicles 35 : 5 Držite se u *svetištu prema podjelama obiteljskih zadruga svoje braće, ljudi iz naroda, i prema podjeli levitskih obiteljskih zadruga.
(TD) 2 Chronicles 35 : 6 Žrtvujte Pashu posvetite se i poduprite svoju praću u primjeni riječi GOSPODOVE dane putem Mojsija.“
(TD) 2 Chronicles 35 : 7 Jozias pribavi ljudima sitne stoke, janjaca i koza; zbroj žrtava Pashe za sve one koji se ondje nađoše dosegnu broj od 30.000, više 3.000 goveda, podrijetlom s kraljevskih dobara.
(TD) 2 Chronicles 35 : 8 Njegovi dostojanstvenici darežljivo priskrbiše narodu, svećenicima i levitima: Hilkija, Zekarijahu i Jehiel, upravitelji Kuće Božje, dadoše svećenicima za žrtve Pashe 2.600 janjaca i 300 goveda.
(TD) 2 Chronicles 35 : 9 Konanijahu i njegova braća Šemajahu i Netanel, Hašabijahu, Jehiel i Jozabad, glavari levitski, priskrbiše levitima za žrtve Pashe 5.000 janjaca i 500 goveda.
(TD) 2 Chronicles 35 : 10 Služba bi ovako ustrojena: svećenici stajahu na svojim mjestima i leviti u svojim službama, prema zapovjedi kraljevoj.
(TD) 2 Chronicles 35 : 11 Žrtvova se Pasha, svećenici primiše i sasuše krv, a leviti obaviše rasijecanje.
(TD) 2 Chronicles 35 : 12 Nakon što dadoše njihov dio ljudima iz naroda, prema podjelama obiteljskih zadruga, oni ostaviše na stranu dio za ponuditi GOSPODU u holokaust, kako je pisano u knjizi Mojsijevoj. Isto tako učiniše i za goveda.
(TD) 2 Chronicles 35 : 13 Oni ispekoše na vatri pashalno janje, prema pravilu, dok druga sveta jela skuhaše u loncima, ćupovima i kazanima, i potrčase to odnijeti svem narodu.
(TD) 2 Chronicles 35 : 14 Potom oni prirediše za sebe i za svećenike, jer svećenici, sinovi Aaronovi, biše zauzeti nuđenjem holokausta i masnog sve do noći; leviti prirediše također za sebe i za svećenike, sinove Aaronove.
(TD) 2 Chronicles 35 : 15 Pjevači, sinovi Asafovi, ostadoše na svojim mjestima, prema propisima Davida, Asafa, Hema,a i Jedutuna, vidovnjaka Kraljeva; isto kao i vratari što ostadoše kod svakih vrata. Oni ne prekinuše svoju službu, budući da leviti, njihova braća, sprmiše za njih.
(TD) 2 Chronicles 35 : 16 Sva služba GOSPODOVA bi ustrojena u onaj dan u slavljenju Pashe i nuđenju holokausta na *oltaru GOSPODOVOM, prema propisu kralja Joziasa.
(TD) 2 Chronicles 35 : 17 Tako sinovi Izraelovi koji bijahu nazočni proslaviše Pashu u onaj dan i blagdan *beskvasnih kruhova tijekom sedam dana.
(TD) 2 Chronicles 35 : 18 Ni jedna slična Pasha ne bijaše proslavljena u Izraelu od vremena *proroka Samuela, i ni jedan kralj Izraelov ne načini takve Pashe kakvu prirediše Jozias, svećenici, leviti, svi Judejci i Izraeliti nazočni i stanovnici Jeruzalema.
(TD) 2 Chronicles 35 : 19 Ta Pasha bi proslavljena osamnaeste godine Joziasove vladavine.
(TD) 2 Chronicles 35 : 20 Nakon svega toga, kad Jozias popravi Kuću, kralj Egipta Neko dođe zaratiti u Karkemiš, na Eufratu, i Jozias mu pođe u susret.
(TD) 2 Chronicles 35 : 21 Neko posla glasonoše za reći mu: ” Što ima između nas, kralju Jude? Ne dolazim ja danas protiv tebe, već protiv mog stalnog neprijatelja . Bog mi je rekao da pohitim. Ne suprotstavljaj se Bogu koji je sa mnom, inače on će te uništiti.“
(TD) 2 Chronicles 35 : 22 Ipak Jozias ne promijeni mišljenje, jer je tražio jednu priliku da se bori protiv njega. On ne posluša riječi Nekoove, nadahnute od Boga, i on dođe zaratiti na gazu kod Megidoa .
(TD) 2 Chronicles 35 : 23 Strijelci strijeljaše na kralja Joziasa i on reče svojim slugama: ” Odvezite me, jer sam ozbiljno ranjen.“
(TD) 2 Chronicles 35 : 24 Njegove ga sluge odniješe od njegovih bojnih kola, staviše ga u njegova druga kola i odvezoše u Jeruzalem. On umrije i bi pokopan u grobovima svojih otaca, a sva Juda i Jeruzalem padoše u žalost zbog Joziasa.
(TD) 2 Chronicles 35 : 25 Jeremija sastavi jednu tužaljku o Joziasu; svi njegovi pjevači i pjevačice su govorili o Joziasu u svojim tužaljkama sve do ovog dana; taj se običaj ustali u Izraelu i uvrstiše se te pjesme među tužaljke .