(TD) 2 Chronicles 36 : 1 Pučanstvo zemlje uze Joakhaza bijaše, sina Joziasova, i postavi ga vladati u Jeruzalemu umjesto oca njegovog.
(TD) 2 Chronicles 36 : 2 Jokhaz imade 23 godine kad postade kralj i on vladaše tri mjeseca tri mjeseca u Jeruzalemu.
(TD) 2 Chronicles 36 : 3 Kralj Egipta ga liši vlasti u Jeruzalemu i nametnu zemlji jedan danak od stotinu talenata srebra i talenata zlata.
(TD) 2 Chronicles 36 : 4 Kralj Egipta postavi kao kralja njegovog brata Elijakima nad Judom i Jeruzalemom i zamijeni njegovo ime u Jojakim. Neko uze njegovog brata Jokhaza i odvede ga u Egipat.
(TD) 2 Chronicles 36 : 5 Jojakim imaše 25 godina kad postade kraljem i vladaše jedanaest godina u Jeruzalemu. On činiše što je zlo u očima GOSPODA, njegovog Boga.
(TD) 2 Chronicles 36 : 6 Kralj Babilonije Nabukodonozor uspe se protiv njega. On ga zaveza dvostrukim brončanim lancem za odvesti u Babiloniju.
(TD) 2 Chronicles 36 : 7 Nabukodonozor odnese u Babiloniju različite predmete iz Kuće GOSPODOVE i stavi ih u svoju palaču u Babiloniji.
(TD) 2 Chronicles 36 : 8 Ostatak djela Jojakimovih, gnusnosti što je učinio i sve što se zbilo njemu, zapisano je u knjizi Kraljeva Jude i Izraela. Njegov sin Jojakin zavlada na njegovom mjestu.
(TD) 2 Chronicles 36 : 9 Jojakin imaše osam godina kad postade kraljem i vladaše tri mjeseca i deset dana u Jeruzalemu. On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM.
(TD) 2 Chronicles 36 : 10 U izmjeni godina, kralj Nabukodonozor posla jedan pohod za dovesti ga u Babiloniju s dragocijenim predmetima iz Kuće GOSPODOVE i on postavi njegovog brata Sedecijasa kraljem nad Judom i Jeruzalemom.
(TD) 2 Chronicles 36 : 11 Sedecias imaše 21 godinu kad postade kraljem i vladaše jedanaest godina u Jeruzalemu.
(TD) 2 Chronicles 36 : 12 On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM, svog Boga. On se ne ponizi pred *prorokom Jeremijom, koji govoriše sa strane Boga.
(TD) 2 Chronicles 36 : 13 Sedecias se čak pobuni protiv kralja Nabukodonozora, koji ga je prisegao Bogom. On ukruti svoj vrat i stvrdnu *srce svoje radije nego da se vrati ka GOSPODU, Bogu Izraelovom.
(TD) 2 Chronicles 36 : 14 Isto tako poglavari svećenički i narodni umnožiše svoje nemarnosti prema svim gnusnim navadama bezbožnika i uprljaše oni Kuću što si ju GOSPOD bijaše posvetio u Jeruzalemu.
(TD) 2 Chronicles 36 : 15 GOSPOD, Bog njihovih otaca, posla im jasna i pravovremena upozorenja po posredništvu svojih glasonoša, jer on imaše milosti za svoj narod i svoje vlastito *boravište,
(TD) 2 Chronicles 36 : 16 ali oni ismijavaše Božje glasonoše, oni prezriješe njegove riječi i omalovažavaše njegove proroke, sve dok gnjev GOSPODOV protiv njegovog naroda ne dosegnu jednu nepopravljivu točku.
(TD) 2 Chronicles 36 : 17 Također, on dade uzići protiv njih kralja Kaldejaca, koji mačem pobi njihove mlade ljude u njihovom svetištu, ne imajući samilosti ni za mlade ljude ni za mlade djevojke, starce ili zrele ljude; on ih sve predade u njegove ruke.
(TD) 2 Chronicles 36 : 18 Svi predmeti, veliki ili mali, iz Kuće Božje, riznica Kuće GOSPODOVE i riznica kraljevskih, on odnese sve u Babiloniju.
(TD) 2 Chronicles 36 : 19 Oni zapališe Kuću Božju, razrušiše bedem jeruzalemski, podmetnuše vatru u svim palačama i svi dragocjeni predmeti biše uništeni.
(TD) 2 Chronicles 36 : 20 Potom on odvede u Babiloniju one koje mač bijaše poštedio, da postanu za njega i njegve sinove robovima, sve do pojave Perzijskog kraljevstva.
(TD) 2 Chronicles 36 : 21 Tako bi ispunjena riječ GOSPODOVA prenesena ustima Jeremijinim : ” Sve dok zemlja bude ispunila svoje *šabate, da bude obavljala šabat tijekom svih svojih dana pustoši, za jedan zbroj od 70 godina.“
(TD) 2 Chronicles 36 : 22 A prve godine kralja Perzije Kira, za izvršiti riječ GOSPODOVU, iziđe iz usta Jeremijinih, GOSPOD probudi duh Kirov, kralja Perzije, da on u svem svom kraljevstvu objavi jedan proglas, i isto jedan spis, za reći:
(TD) 2 Chronicles 36 : 23 ” Ovako govori Kir, kralj Perzije: Sva kraljevstva zemlje; GOSPOD, Bog nebesa, dao mi je i zadužio mene da mu izgradim jednu Kuću u Jeruzalemu, koji je u Judi. Tko među vama potječe iz sveg njegovog puka? Nek GOSPOD njegov Bog bude s njim i nek pođe.