(TD) 2 Chronicles 6 : 1 Tad Solomon reče: ” Gospodin je odlučio stanovati u tami !
(TD) 2 Chronicles 6 : 2 Ja, izgradio sam ti dakle jednu prinčevsku Kuću i jedno boravište gdje ćeš ti uvijek stanovati.“
(TD) 2 Chronicles 6 : 3 Kralj se okrenu i blagoslovi sav sabor Izraelov. Sav sabor Izraelov stajaše.
(TD) 2 Chronicles 6 : 4 On reče: ” Blagoslovljen budi GOSPOD, Bog Izraelov, koji je svojim ustima govorio Davidu, mom ocu i koji je svojom rukom ispunio ono što je rekao:
(TD) 2 Chronicles 6 : 5 Od dana kad sam izveo iz Egipta Izrael moj narod, ja nisam izabrao ni jedan grad između svih plemena Izraelovih za sagraditi jednu Kuću u kojoj će biti moje *ime; i ja nisam izabrao drugog čovjeka da bude princ nad Izraelom, mojim narodom :
(TD) 2 Chronicles 6 : 6 već sam ja izabrao Jeruzalem za svoje boravište, i izabrao sam Davida da bude glava Izraelu mom narodu.
(TD) 2 Chronicles 6 : 7 David, moj otac, imao je na srcu izgraditi jednu Kuću za GOSPODA, Boga Izraelovog.
(TD) 2 Chronicles 6 : 8 Ali GOSPOD je rekao Davidu, mom ocu: Imao si u srcu izgraditi jednu Kuću za moje ime i ti si dobro učinio.
(TD) 2 Chronicles 6 : 9 Međutim, nisi ti taj koji će izgraditi ovu kuću, već tvoj sin, potekao iz tvoje utrobe: on je taj koji će izgraditi tu Kuću za moje ime.
(TD) 2 Chronicles 6 : 10 I GOSPOD je ostvario riječ koju bijaše izrekao: Ja sam naslijedio Davida, svog oca, ja sam sjeo na prijestol Izraelov, kako to bijaše rekao GOSPOD, ja sam izgradio tu Kuću za ime GOSPODA, Boga Izralova.
(TD) 2 Chronicles 6 : 11 I ondje, ja sam postavio *kovčeg gdje se nalazi *savez GOSPODOV, savez koji je on zaključio sa sinovima Izraelovim .“
(TD) 2 Chronicles 6 : 12 Solomon stade pred *oltar GOSPODOV, pred svim saborom Izraelovim, on ispruži ruke,
(TD) 2 Chronicles 6 : 13 jer Solomon bijaše načinio jedan sokl od bronce postavljen na sred predvorja, koji imaše pet lakata dužine, lakata širine i tri lakta visine. On se uspe, potom povi koljena pred svim saborom Izraelovim, on ispruži ruke prema *nebu
(TD) 2 Chronicles 6 : 14 i reče: ” GOSPODE, Bože Izraelov, nema Boga kao što si ti, u nebu, ni na zemlji za čuvati *savez i dobrohotnost prema tvojim slugama koji idu pred tobom svim svojim srcem.
(TD) 2 Chronicles 6 : 15 Ti si održao svoja obećanja prema svom sluzi Davidu, mojem ocu: ono što si ti svojim ustima izrekao, ti si to ispunio svojom rukom, kao što se vidi danas.
(TD) 2 Chronicles 6 : 16 Sada, GOSPODE, Bože Izraelov, čuvaj u korist tvog sluge Davida, mojeg oca, riječ koju si njemu izrekao: Nikad netko od tvojih neće uzmanjkati sjediti preda mnom na prijestolju Izraelovom, pod uvjetom da tvoji sinovi paze na svoje držanje idući preda mnom, kao što si ti išao preda mnom.
(TD) 2 Chronicles 6 : 17 Sada, GOSPODE, Bože Izraelov, nek se potvrdi riječ koju si ti izrekao svom sluzi Davidu, mojem ocu!
(TD) 2 Chronicles 6 : 18 Može li uistinu Bog stanovati s ljudima na zemlji? Nebesa sama i nebesa nebesa ne mogu tebe sadržati ! Koliko manje ova Kuća koju sam ja sagradio?
(TD) 2 Chronicles 6 : 19 Budi brižan spram molitve i preklinjanja tvojeg sluge, GOSPODE, Bože moj! Saslušaj vapaj i molitvu koje ti upućuje tvoj sluga !
(TD) 2 Chronicles 6 : 20 Nek tvoje oči budu otvorene na ovu Kuću i danju i noću, na mjesto za koje si ti rekao: da ćeš tu postaviti svoje ime! Saslušaj molitvu koju tvoj sluga upućuje prema tom mjestu!
(TD) 2 Chronicles 6 : 21 Udostoji se slušati preklinjanja koje tvoj sluga i Izrael, tvoj puk, upućuju prema tom mjestu. Ti, slušaj na mjestu gdje ti stanuješ, u nebu. Saslušaj i oprosti.
(TD) 2 Chronicles 6 : 22 Ako jedan čovjek zgriješi prema svom bližnjem i nametne mu se jedna prisega s prokletstvom i da dođe izgovoriti tu prisegu pred tvojim oltarom, pred ovom Kućom,
(TD) 2 Chronicles 6 : 23 ti, poslušaj s neba; postupi, presudi između svojih slugu, kazni krivca čineći da njegovo držanje padne na glavu njegovu; i proglasi pravednika pravednim postupajući s njim prema svojoj pravdi.
(TD) 2 Chronicles 6 : 24 Kad tvoj narod Izrael bude pobijeđen od neprijatelja jer je zgriješio prema tebi, ako se pokaje, proslavi tvoje ime, moli i zavapi pred tobom koji si u ovoj Kući,
(TD) 2 Chronicles 6 : 25 ti, poslušaj s neba, oprosti grijeh Izraelu, svom puku, i odvedi ih k zemlji koju si dao njemu i očevima njegovim .
(TD) 2 Chronicles 6 : 26 Kad nebo bude zatvoreno i ne bude više kiše, jer narod bijaše zgriješio prema tebi, ako uzmoli okrećući se prema ovom mjestu, proslavi ime tvoje, i pokaje se za svoj grijeh, jer ćeš ga ti ožalostiti,
(TD) 2 Chronicles 6 : 27 ti, saslušaj s neba, oprosti grijeh svojih slugu i Izraela, svojeg puka ti ćeš ga poučiti naime, dobrom putu kojim on treba hoditi, i podaj kišu svojoj zemlji, zemlji koju si dao u basđ tinu puku svojem.
(TD) 2 Chronicles 6 : 28 Bude li glad u zemlji, bude li kuga, bude li snijeti i glavnice, skakavaca ili popaca, ako neprijatelj opsjedne gradove u njegovoj zemlji, što god da bude nevolje, koja god da bude bolest,
(TD) 2 Chronicles 6 : 29 koji god da bude povod molitvi, koji god da bude povod preklinjanju svakog čovjeka ili sveg Izraela tvog puka, kad svaki osjeti nevolju i svoju patnju i da ispruži ruke prema ovoj Kući,
(TD) 2 Chronicles 6 : 30 ti, saslušaj s neba, boravišta gdje ti stanuješ, oprosti i učini svakom prema njegovom držanju, pošto ti poznaješ njegovo *srce samo ti naime, poznaješ srca ljudska,
(TD) 2 Chronicles 6 : 31 da bi te se bojali svih dana koje će proživjeti na zemlji koju si dao očevima našim.
(TD) 2 Chronicles 6 : 32 Čak i glede stranca, njega koji ne pripada Izraelu, tvom narodu, ako dođe iz daleke zemlje zbog tvog velikog imena, tvoje moćne ruke i tvoje ispružene ruke, ako dođe moliti prema ovoj kući,
(TD) 2 Chronicles 6 : 33 ti, saslušaj s neba, boravišta gdje ti stanuješ, postupi prema svemu što te bude molio stranac, da bi svi narodi na zemlji upoznali tvoje ime, i da bi, kao Izrael, tvoj narod bojali te se i oni i da bi znali da je tvoje ime zazvano na ovoj Kući koju sam ja izgradio.
(TD) 2 Chronicles 6 : 34 Kad tvoj narod bude polazio u rat protiv svojih neprijatelja, u smjeru kojem ga ti budeš poslao, ako moli prema GOSPODU u smjeru grada koji si ti izabrao i Kuće koju sam ja sagradio za tvoje ime,
(TD) 2 Chronicles 6 : 35 saslušaj s neba njegovu molitvu i njegovo preklinjanje i učini da pobijedi njegovo pravo.
(TD) 2 Chronicles 6 : 36 Kad oni budu zgriješili protiv tebe, jer nema čovjeka koji ne griješi, kad se ti budeš razljutio protiv njih, kad ih ti budeš izručio neprijatelju i kad ih njihovi pobjednici budu odveli u roblje u jednu zemlju, daleku ili blisku,
(TD) 2 Chronicles 6 : 37 ako, u zemlji gdje su oni zarobljenicima, oni razmisle, pokaju se i upute ti svoja preklinjanja, u zemlji svojeg robstva, govoreći: Mi smo grješnici, mi smo nepouzdani, mi smo krivi,
(TD) 2 Chronicles 6 : 38 ako li se vrate k tebi svim svojim srcem, svom svojom dušom, u zemlji robstva kamo oni budu odvedeni i ako mole u smjeru svoje zemlje, zemlje koju si ti dao njihovim očevima, u smjeru grada koji si ti izabrao i Kuće koju sam ja sagradio za tvoje ime,
(TD) 2 Chronicles 6 : 39 saslušaj s neba, boravišta gdje ti boraviš, saslušaj njihovu molitvu i njihovo preklinjanje, i učini da pobijedi njihovo pravo i oprosti svom narodu koji je zgriješio prema tebi.
(TD) 2 Chronicles 6 : 40 Sada, moj Bože, nek tvoje oči budu dakle otvorene i tvoje uši osjetljive molitvi obavljenoj na ovom mjestu.
(TD) 2 Chronicles 6 : 41 A sada digni se, GOSPODE Bože, dođi u svoje mjesto odmora, ti i tvoj *kovčeg gdje boravi tvoja snaga! Nek tvoji svećenici, GOSPODE Bože budu ogrnuti spasom i nek se tvoji vjernici raduju u sreći!
(TD) 2 Chronicles 6 : 42 GOSPODE Bože, ne odbacuj lica tvojeg posvećenika, sjeti se djela pobožnosti Davida sluge tvoga !“