(TD) 2 Chronicles 7 : 1 Kad Solomon bi završio moliti, vatra siđe s *nebesa, ona proguta holokaust i žrtve, i slava GOSPODOVA ispuni Kuću.
(TD) 2 Chronicles 7 : 2 Svećenici ne mogoše ući u Kuću GOSPODOVU, jer slava GOSPODOVA ispuni Kuću GOSPODOVU.
(TD) 2 Chronicles 7 : 3 Svi sinovi Izraelovi vidješe sići vatru i slavu GOSPODOVU na Kuću, oni se nakloniše licem prema zemlji na tlo i oni se pokloniše slaveći GOSPODA: Jer on je dobar, jer njegova je vjernost zauvijek .“
(TD) 2 Chronicles 7 : 4 Kralj i sav puk ponudiše žrtve pred GOSPODOM:
(TD) 2 Chronicles 7 : 5 Kralj Solomon ponudi jednu od 22.000 glava krupne stoke, 120.000 glava sitne stoke. Tako kralj i i sav narod posvetiše Kuću Božju .
(TD) 2 Chronicles 7 : 6 Svećenici stajahu na svojim mjestima; *leviti imaše glazbala za glazbu Gospodovu, koju bijaše napravio David za slaviti gospoda: ” Jer njegova je vjernost zauvijek.“ Kad David slaviše Boga njihovim posredstvom, svećenici sviraše u trube i sav Izrael stajaše.
(TD) 2 Chronicles 7 : 7 Solomon posveti sredinu *trijema, koji je pred Kućom GOSPODOVOM; u stvari ondje on ponudi holokauste i masno žrtava mira jer * brončani *oltar koji Solomon bijaše napravio ne mogaše primiti holokaust, ponudu i masno žrtava mira.
(TD) 2 Chronicles 7 : 8 Solomon proslavi blagdan u ono vrijeme tijekom sedam dana, i sav Izrael s njim: bijaše to jedan veliki sabor, došao od Lebo-Hamata sve do potoka Egipta .
(TD) 2 Chronicles 7 : 9 Osmog dana oni načiniše jedan neradni blagdan, jer bijahu posvećivai oltar tijekom sedam dana i svetkovinu tijekom sedam dana.
(TD) 2 Chronicles 7 : 10 I dvadeset i trećeg dana sedmog mjeseca on otpusti narod, k njegovim šatorima, radostan i srca zadovoljnog zbog svega dobra što GOSPOD bijaše učinio Davidu, Solomonu, i Izraelu, svom narodu.
(TD) 2 Chronicles 7 : 11 Kad Solomon bi završio graditi Kuću GOSPODOVU i kuću kraljevu, i kad bi načinio sve što mu je bilo u srcu da načini u Kući Gospodovoj i u vlastitoj kući,
(TD) 2 Chronicles 7 : 12 GOSPOD mu se pokaza tijekom noći i reče mu: ” Ja sam čuo molitvu tvoju i ja sam si izabrao ovo mjesto za Kuću *žrtvovanja.
(TD) 2 Chronicles 7 : 13 Ako ja zatvorim nebesa i ne bude kiše, ako ja zapovjedim skakavcima da prožderu zemlju, ako ja pošaljem kugu na svoj narod,
(TD) 2 Chronicles 7 : 14 i ako tada moj narod, nad kojim je zazvano moje *ime, ponizi se, ako on moli se, traži moje lice i povrati se sa svojih loših putova, ja ću oprostiti njegov grijeh i izliječit ću njegovu zemlju.
(TD) 2 Chronicles 7 : 15 Sada su moje oči otvorene i moje uši pažljive na molitvu izrečenu na ovom mjestu.
(TD) 2 Chronicles 7 : 16 I sada ja sam izabrao i posvetio ovu Kuću da tu moje ime bude zauvijek; moje oči i moje srce bit će tu uvijek.
(TD) 2 Chronicles 7 : 17 I ako ti hodiš preda mnom kako je hodio David tvoj otac, postupajući prema svemu što sam ja zapovjedio, i ako ti čuvaš moje zakone i moje običaje,
(TD) 2 Chronicles 7 : 18 ja ću održti prijestol tvojeg kraljevstva, kako sam to obećao Davidu tvom ocu, govoreći: Bit će uvijek netko od tvojih za zapovijedati nad Izraelom.
(TD) 2 Chronicles 7 : 19 Ali ako, vi se okrenete i ako vi napustite moje zapovijedi i moje zakone koje sam stavio pred vas, ako vi odete služiti drugim bogovima i klanjati se pred njima,
(TD) 2 Chronicles 7 : 20 tada ću ja vas iščupati s površine zemlje koju sam mu dao i ova Kuća koju sam ja posvetio svom imenu, ja ću ju odbaciti daleko od svog lica načiniti od nje predmet smijeha i ruglo svim narodima.
(TD) 2 Chronicles 7 : 21 Ova Kuća koja bijaše tako uzdignuta, da tko god bude prošao pokraj nje bit će zapanjen i uskliknut će : Zašto je GOSPOD postupio tako prema toj zemlji i prema toj Kući?
(TD) 2 Chronicles 7 : 22 Odgovorit će mu se: Jer su oni napustili GOSPODA, Boga svojih otaca, koji ih je izveo iz Egipta, jer su se oni povezali s drugim bogovima, klanjali se pred njima i služili im: zato je on učinio da na njih dođe sva ta nesreća. “