(TD) 2 Chronicles 9 : 1 Kraljica od Sabe bijaše čula govoriti o ugledu kojeg Solomonovu. Za staviti ga na kušnju svojim zagonetkama ona dođe u Jeruzalem s jednom velikom pratnjom, devama natovarenim mirisnim tvarima, zlatom u velikoj količini i dragim kamenjem. Kad je stigla kod Solomona, ona mu reče sve što imade na srcu.
(TD) 2 Chronicles 9 : 2 Solomon joj dade odgovor na sva njena pitanja: ni jedno pitanje ne bi tako teško da mu kralj nije znao odgovor.
(TD) 2 Chronicles 9 : 3 Kraljica od Sabe vidje mudrost Solomonovu, kuću koju bijaše sagradio,
(TD) 2 Chronicles 9 : 4 hranu s njegovog stola, smještaj njegovih slugu, vrijednost njegovih slugu i njihove livreje njegove peharnike i njihove livreje, holokauste koje nuđaše u Kući GOSPODOVOJ i ona izgubi dah.
(TD) 2 Chronicles 9 : 5 Ona reče kralju: ” To bijaše istinom što sam čula govoriti u zemlji o tvojim riječima i tvojoj mudrosti.
(TD) 2 Chronicles 9 : 6 Nisam vjerovala tim pričama sve dok nisam došla i nisam to vidjela svojim vlastitim očima. A evo kako mi nisu otkrili no polovicu obilje tvoje mudrosti! Ti nadilaziš ugledom ono o čemu sam ja čula govoriti.
(TD) 2 Chronicles 9 : 7 Sretni tvoji ljudi, sretne tvoje sluge, oni koji stalno mogu biti u tvojoj nazočnosti i slušati tvoju mudrost!
(TD) 2 Chronicles 9 : 8 Blagoslovljen budi GOSPOD, tvoj Bog, koji je htio staviti tebe na prijestol svoj u službi GOSPODA tvog Boga! To je zato što GOSPOD voli Izrael, za učiniti ga da istrajava zauvijek, da te je postavio kraljem nad njim, za vršiti pravdu i zakon.“
(TD) 2 Chronicles 9 : 9 Ona dade kralju 120 talenata zlata, mirisne tvari u velikoj količini, i dragog kamenja. Nikad više ne stiže toliko mirisnih tvari kao onda kad ih kraljica od Sabe dade Kralju Solomonu.
(TD) 2 Chronicles 9 : 10 Osim topga, sluge Hiramove i one Solomonove koje bijahu dovezli zlato iz Ofira bijahu također dovezle sandalovog drveta u velikoj količini i dragoga kamenja.
(TD) 2 Chronicles 9 : 11 Tim sandalovim drvetom kralj načini parket za Kuću GOSPODOVU i kraljevsku kuću, kao i kitare i harfe za pjevače. Nikad ranije nije se nešto slično vidjelo u zemlji Judi.
(TD) 2 Chronicles 9 : 12 Kralj Solomon dade kraljici od Sabe sve što je ona željela tražiti, bez veze s onim što ona bijaše donijela kralju. Potom ona se vrati i ode u svoju zemlju, ona i njene sluge.
(TD) 2 Chronicles 9 : 13 Težina zlata koje stiže Solomonu u samo jednoj godini bijaše 666 talenata zlata,
(TD) 2 Chronicles 9 : 14 ne računajući ono što je potjecalo od putnika i trgovaca. Svi kraljevi Arabije i upravitelji zemalja donosiše zlato i srebro Solomonu.
(TD) 2 Chronicles 9 : 15 Kralj Solomon načini 200 velikih štitova od tučenog zlata, za koje je trebalo 600 sikala tučenog zlata po štitu,
(TD) 2 Chronicles 9 : 16 i 300 malih štitova od tučenog zlata za koje je trebalo tri sikala zlata po štitu. Kralj ih odloži u kući Šume Libanske .
(TD) 2 Chronicles 9 : 17 Kralj načini jedan veliki prijestol od slonovače kojeg prekri čistim zlatom.
(TD) 2 Chronicles 9 : 18 Ovaj prijestol imade šest stepenika i jedan podnožje od zlata, ručke i nasloni sa svake strane sjedišta: dva lava se nalaziše sa strane naslona za laktove,
(TD) 2 Chronicles 9 : 19 a dvanaest se lavova nalazilo sa strane naslona za laktove na šest stepenika: ništa se slično nije napravilo niti u jednom kraljevstvu.
(TD) 2 Chronicles 9 : 20 Sve kupe kralja Solomona bijahu od zlata i svi predmeti u kući Libanske Šume od čistog zlata: nije se vodilo računa o srebru u vrijeme Solomonovo.
(TD) 2 Chronicles 9 : 21 Jer kralj imaše na moru lađe iz Tarziza sa slugama Hiramovim i, svake tri godine, lađe iz Tarziza vraćahu se nakrcane zlatom i srebrom, slonovačom; majmunima i paunima .
(TD) 2 Chronicles 9 : 22 Kralj Solomon postade najveći od svih kraljeva zemlje u bogatstvu i u mudrosti.
(TD) 2 Chronicles 9 : 23 Svi kraljevi zemlja tražiše vidjeti Solomona da bi slušal mudrost koju Bog bijaše stavio u *srce njegovo.
(TD) 2 Chronicles 9 : 24 Svatko donašaše svoj milodar: predmete od srebra i predmete od zlata, odjeću, oružje, mirisne tvari, konje i mule; i to svake godine.
(TD) 2 Chronicles 9 : 25 Solomon imaše 4.000 pregrada u stajama za konje, kola i 12.000 konjanika koje on dovede u posadne gradove i, kod kralja, u Jeruzalem. 26 On savlada sve kraljeve od rijeke, sve do zemlje Filistinaca i sve do granice Egipta .
(TD) 2 Chronicles 9 : 27 Kralj učini da u Jeruzalemu novac bijaše tako obilan kao kamenje, a cedrovi tako brojni kao sikomore u *Niziji.
(TD) 2 Chronicles 9 : 28 Solmonovi konji potjecaše iz Egipta i iz svih zemalja. :
(TD) 2 Chronicles 9 : 29 Ostatak djela Solomononovih, od prvih do posljednjih, nije li zapisan u Djelima *proroka Natana, u proročanstvu Ahijavljevom iz Siloa i u viđenju vidovnjaka Jedoa glede Jereoboama, sina Nebatova?
(TD) 2 Chronicles 9 : 30 Solomon vladaše 40 godina u Jeruzalemu nad svim Izraelom.
(TD) 2 Chronicles 9 : 31 Solomon leže sa svojim očevima, ukopaše ga u *Gradu Davidovom, gradu njegovog oca, a njegov sin Roboam zavlada na njegovom mjestu.