(TD) 2 Timothy 1 : 1 Pavao, *apostol Krista Isusa, po volji Boga, prema obećanju *života koji je u Kristu Isusu,
(TD) 2 Timothy 1 : 2 Timoteju, mom ljubljenom djetetu: milost, milosrđe, mir sa strane Boga Oca i Krista Isusa, našeg Gospodina.
(TD) 2 Timothy 1 : 3 Pun sam zahvalnosti spram Boga, kojeg služim slijedom predaka svojih jedne *čiste savjesti, kad neprekidno, noć i dan, spominjem tebe u molitvama svojim.
(TD) 2 Timothy 1 : 4 Sjećajući se suza tvojih, imam veoma živu želju ponovo te vidjeti, da bih bio ispunjen radošću.
(TD) 2 Timothy 1 : 5 Prizivam sjećanje iskrene vjere koja je u tebi, vjere koja stanovaše najprije u Loizi, tvojoj baki i u Euniki, tvojoj majci, i koja, uvjeren sam u to, stoji također i u tebi.
(TD) 2 Timothy 1 : 6 Zato te ja podsjećam da oživiš dar Božji koji je u tebi otkad sam ti ja *položio ruke.
(TD) 2 Timothy 1 : 7 Jer, nije to jedan duh straha koji nam je Bog dao, već jedan duh snage, ljubavi i vladanja sobom.
(TD) 2 Timothy 1 : 8 Ne stidi se dakle, svjedočiti našem Gospodinu i ne stidi se mene, uznika za njega . Već trpi sa mnom za *Evanđelje, računajući i na moć Boga,
(TD) 2 Timothy 1 : 9 koji nas je spasio i pozvao jednim svetim pozivom, ne na temelju naših djela, već na temelju svojeg vlastitog nacrta i svoje milosti. Ta milost, koja nam bijaše bila dana prije vječnih vremena u Kristu Isusu,
(TD) 2 Timothy 1 : 10 bila je iskazana sada pojavljivanjem našeg Spasitelja. On je taj koji je uništio smrt i zasjao *životom i besmrtnošću putem Evanđelja
(TD) 2 Timothy 1 : 11 za koje sam bio, ja, postavljen teklićem, *apostolom i učiteljem.
(TD) 2 Timothy 1 : 12 Evo zašto ja podnosim te patnje. Ali, ja nemam srama, jer ja znam u kome je moja vjera i imam pouzdanje da on ima moć čuvati baštinu koja mi je povjerena sve do onoga *Dana.
(TD) 2 Timothy 1 : 13 Uzmi za uzor svete riječi koje si čuo od mene, u vjeri i ljubavi koje su u Kristu Isusu.
(TD) 2 Timothy 1 : 14 Čuvaj dobro baštinu po Svetom Duhu koji stanuje u nama.
(TD) 2 Timothy 1 : 15 Ti to znaš, svi oni iz Azije su me napustili, među ostalima Figel i Hermogen.
(TD) 2 Timothy 1 : 16 Nek Gospodin izlije svoje milosrđe na Oneziforovu obitelj, jer, on me često okrjepljivao nije se stidio mojih lanaca.
(TD) 2 Timothy 1 : 17 Naprotiv, on svog dolaska u Rim, on me revno tražio i našao.
(TD) 2 Timothy 1 : 18 Nek mu Gospodin dadne naći milosrđe kod Gospodina u onaj *Dan. A i sve usluge koje mi je učinio, ti ih poznaješ bolje no itko.