(TD) Joel 1 : 1 Riječ GOSPODOVA, koja bi upućena Joelu, sinu Petuelovom.
(TD) Joel 1 : 2 Slušajte ovo, vi *starješine, priklonite uho, vi svi, stanovnici zemlje. Ovo je li se zbilo u vaše vrijeme, ili u vrijeme vaših otaca?
(TD) Joel 1 : 3 Izviješće o ovom načinite svojim sinovima, a vaši sinovi pokoljenju koje će doći.
(TD) Joel 1 : 4 Ono što je "sjekač" ostavio, rojitelj to ždere, a ono što je "rojitelj" ostavio, žderač to proždire, a što je "žderač" ostavio, to "glodač" proždire .
(TD) Joel 1 : 5 Propudite se, pijanice, i plačite, jaučite, vi svi, pilci vina, zbog novog vina kojeg su vaša usta lišena.
(TD) Joel 1 : 6 Jedan narod napada moju zemlju, on je moćan i neizbrojiv. Njegovi zubi, zubi lavlji, on ima čeljust i lavičine.
(TD) Joel 1 : 7 On pravi od mojeg vinograda pustinju, moje smokvike, on ih pretvara u batrljke. On ih guli, on ih baca na tle, njihove su grane obijeljele.
(TD) Joel 1 : 8 Uzdiši, poput kakve djevice ožalošćene, koja oplakuje mladenca svog.
(TD) Joel 1 : 9 Milodar i libacija su uklonjeni iz Kuće GOSPODOVE. Svećenici su u žalosti, sluge GOSPODOVE.
(TD) Joel 1 : 10 Polja su opustošena, zemlja je u žalosti. Pšenica je poharana, mošta nema, svježe ulje presahlo je.
(TD) Joel 1 : 11 Budite smeteni, orači, urlajte, vinogradari, zbog pšenice i ječma: žetva polja propala je.
(TD) Joel 1 : 12 Loza je zakržljala, smokvik uvenuo; nar, palma, jabuka, sva su drveta sasušena. čilost, smetena, povlači se između ljudi.
(TD) Joel 1 : 13 Opašite se, jadajte se, svećenici, jaučite, sluge *oltara. Dođite, provedite noć ogrnuti *kostrijeti, sluge moga Boga: milodar i libacija su odbijeni Kući vašeg Boga.
(TD) Joel 1 : 14 *Posvetite se *postom, oglasite jedan sveti zbor, prikupite *starješine, sve žitelje zemlje, u Kuću GOSPODOVU, svojeg Boga i jaučite GOSPODU.
(TD) Joel 1 : 15 Jao! Kakav dan! Blizu je, *Dan GOSPODOV; on dolazi od Pustošitelja, kao jedno pustošenje .
(TD) Joel 1 : 16 Nije li pred našim očima bilo da je hrana uništena a, u Kući GOSPODOVOJ, radost i veselje.
(TD) Joel 1 : 17 Sjemenje je sasušeno pod grudom; silosi su porušeni, tavani razvaljeni, jer žita nedostaje.
(TD) Joel 1 : 18 Kako stoka uzdiše! Stada goveda lude: nema više paše za njih. čak i stada sitne stoke propadaju.
(TD) Joel 1 : 19 Prema tebi, GOSPODE, ja jaučem: vatra ždere pašnjake u stepi; plamen guta sva stabla poljska.
(TD) Joel 1 : 20 čak i divlje zvijeri okreću se k tebi: korita su riječna presahla i vatra guta pašnjake u stepi.