(GTR) 2 Corinthians 1 : 6 ειτε δε θλιβομεθα υπερ της υμων παρακλησεως και σωτηριας της ενεργουμενης εν υπομονη των αυτων παθηματων ων και ημεις πασχομεν ειτε παρακαλουμεθα υπερ της υμων παρακλησεως και σωτηριας και η ελπις ημων βεβαια υπερ υμων
(IS) 2 Corinthians 1 : 6 Ako li smo u nevolji, za vašu je utjehu i spasenje, ili se tješimo, za vašu je utjehu, koja djeluje, da podnosite postojano iste patnje, što ih i mi podnosimo.
(JB) 2 Corinthians 1 : 6 Bili mi nevoljama pritisnuti za vašu je to utjehu i spasenje; bili utješeni, za vašu je utjehu - djelotvornu: da strpljivo podnesete iste patnje koje i mi podnosimo.
(UKR) 2 Corinthians 1 : 6 Чи то ж ми скорбимо, то для вашого втїшення і спасення, котре звершуєть ся терпіннем тих мук, що й ми терпимо; чи то ми втішаємось, то для вашого утїшення і спасення.
(DK) 2 Corinthians 1 : 6 Ako li smo pak u nevolji, za vašu je utjehu i spasenije, koje postaje u trpljenju tijeh istijeh stradanja koja i mi podnosimo.
(STRT) 2 Corinthians 1 : 6 eite de thlibometha uper tēs umōn paraklēseōs kai sōtērias tēs energoumenēs en upomonē tōn autōn pathēmatōn ōn kai ēmeis paschomen eite parakaloumetha uper tēs umōn paraklēseōs kai sōtērias kai ē elpis ēmōn bebaia uper umōn eite de thlibometha uper tEs umOn paraklEseOs kai sOtErias tEs energoumenEs en upomonE tOn autOn pathEmatOn On kai Emeis paschomen eite parakaloumetha uper tEs umOn paraklEseOs kai sOtErias kai E elpis EmOn bebaia uper umOn
(TD) 2 Corinthians 1 : 6 Jesmo li u teškoćama? To je za vašu utjehu i vaš spas. Jesmo li utješeni? To je za vašu utjehu koja vam daje podnijeti iste patnje koje mi također podnosimo.
(dkc) 2 Corinthians 1 : 6 Ако ли смо пак у невољи, за вашу је утјеху и спасеније, које постаје у трпљењу тијех истијех страдања која и ми подносимо.
(AKJV) 2 Corinthians 1 : 6 And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.
(ASV) 2 Corinthians 1 : 6 But whether we are afflicted, it is for your comfort and salvation; or whether we are comforted, it is for your comfort, which worketh in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer:
(APB) 2 Corinthians 1 : 6 But if we are afflicted, it is for the sake of your comfort and for the sake of your life that we are afflicted. And if we are comforted, it is so that you may be comforted, and that there may be discipline in you to endure those sufferings that we also suffer.
(DB) 2 Corinthians 1 : 6 But whether we are in tribulation, it is for your encouragement and salvation, wrought in the endurance of the same sufferings which we also suffer,
(DRB) 2 Corinthians 1 : 6 Now whether we be in tribulation, it is for your exhortation and salvation: or whether we be comforted, it is for your consolation: or whether we be exhorted, it is for your exhortation and salvation, which worketh the enduring of the same sufferings which we also suffer.
(ERV) 2 Corinthians 1 : 6 But whether we be afflicted, it is for your comfort and salvation; or whether we be comforted, it is for your comfort, which worketh in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer:
(ESV) 2 Corinthians 1 : 6 If we are afflicted, it is for your comfort and salvation; and if we are comforted, it is for your comfort, which you experience when you patiently endure the same sufferings that we suffer.
(GWT) 2 Corinthians 1 : 6 Besides, if we suffer, it brings you comfort and salvation. If we are comforted, we can effectively comfort you when you endure the same sufferings that we endure.
(KJV) 2 Corinthians 1 : 6 And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.
(NLT) 2 Corinthians 1 : 6 Even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation! For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things we suffer.
(WNT) 2 Corinthians 1 : 6 But if, on the one hand, we are enduring affliction, it is for your comfort and salvation; and if, on the other hand, we are receiving comfort, it is for your comfort which is produced within you through your patient fortitude under the same sufferings as those which we also are enduring.
(WEB) 2 Corinthians 1 : 6 But if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you the patient enduring of the same sufferings which we also suffer.
(YLT) 2 Corinthians 1 : 6 and whether we be in tribulation, it is for your comfort and salvation, that is wrought in the enduring of the same sufferings that we also suffer; whether we are comforted, it is for your comfort and salvation;