(GTR) James 1 : 23 οτι ει τις ακροατης λογου εστιν και ου ποιητης ουτος εοικεν ανδρι κατανοουντι το προσωπον της γενεσεως αυτου εν εσοπτρω
(IS) James 1 : 23 Jer ako tko sluša riječ, a ne isvršuje, on je kao čovjek, koji gleda naravsko lice svoje u ogledalu;
(JB) James 1 : 23 Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu:
(UKR) James 1 : 23 Бо, коли хто слухатель слова, а ие чинитель, той подобен чоловікові, що дивить ся на природне лице своє в зеркалї.
(DK) James 1 : 23 Jer ako ko sluša riječ a ne tvori, on je kao čovjek koji gleda lice tijela svojega u ogledalu;
(STRT) James 1 : 23 oti ei tis akroatēs logou estin kai ou poiētēs outos eoiken andri katanoounti to prosōpon tēs geneseōs autou en esoptrō oti ei tis akroatEs logou estin kai ou poiEtEs outos eoiken andri katanoounti to prosOpon tEs geneseOs autou en esoptrO
(TD) James 1 : 23 Naime, ako netko sluša riječ i ne ostvaruje ju, on sliči čovjeku koji promatra u zrcalu lice koje ima od rođenja:
(dkc) James 1 : 23 Јер ако ко слуша ријеч а не твори, он је као човјек који гледа лице тијела својега у огледалу;
(AKJV) James 1 : 23 For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like to a man beholding his natural face in a glass:
(ASV) James 1 : 23 For if any one is a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a mirror:
(APB) James 1 : 23 For if a man will be a hearer of the word and not a doer of it, this one is like one who sees his face in a mirror,
(DB) James 1 : 23 For if any man be a hearer of the word and not a doer, he is like to a man considering his natural face in a mirror:
(DRB) James 1 : 23 For if a man be a hearer of the word, and not a doer, he shall be compared to a man beholding his own countenance in a glass.
(ERV) James 1 : 23 For if any one is a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a mirror:
(ESV) James 1 : 23 For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror.
(GWT) James 1 : 23 If someone listens to God's word but doesn't do what it says, he is like a person who looks at his face in a mirror,
(KJV) James 1 : 23 For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass:
(NLT) James 1 : 23 For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror.
(WNT) James 1 : 23 For if any one listens but does not obey, he is like a man who carefully looks at his own face in a mirror.
(WEB) James 1 : 23 For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man looking at his natural face in a mirror;
(YLT) James 1 : 23 because, if any one is a hearer of the word and not a doer, this one hath been like to a man viewing his natural face in a mirror,