(GTR) Ephesians 1 : 12 εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χριστω
(IS) Ephesians 1 : 12 Da bismo bili na hvalu slave njegove, koji smo se prije uzdali u Krista.
(JB) Ephesians 1 : 12 da budemo na hvalu Slave njegove - mi koji smo se već prije nadali u Kristu.
(UKR) Ephesians 1 : 12 щоб ми, котрі перше вповали на Христа, були на хваленнє слави Його;
(DK) Ephesians 1 : 12 Da bismo bili na hvalu slave njegove, mi koji smo se naprijed uzdali u Hrista,
(STRT) Ephesians 1 : 12 eis to einai ēmas eis epainon tēs doxēs autou tous proēlpikotas en tō christō eis to einai Emas eis epainon tEs doxEs autou tous proElpikotas en tO christO
(TD) Ephesians 1 : 12 za biti pjesma zahvalnica slavi njegovoj oni koji su se unaprijed nadali u Kristu.
(dkc) Ephesians 1 : 12 Да бисмо били на хвалу славе његове, ми који смо се напријед уздали у Христа,
(AKJV) Ephesians 1 : 12 That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
(ASV) Ephesians 1 : 12 to the end that we should be unto the praise of his glory, we who had before hoped in Christ:
(APB) Ephesians 1 : 12 That we would be those who first hoped in The Messiah, to the honor of his glory.
(DB) Ephesians 1 : 12 that we should be to the praise of his glory who have pre-trusted in the Christ:
(DRB) Ephesians 1 : 12 That we may be unto the praise of his glory, we who before hoped Christ:
(ERV) Ephesians 1 : 12 to the end that we should be unto the praise of his glory, we who had before hoped in Christ:
(ESV) Ephesians 1 : 12 so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory.
(GWT) Ephesians 1 : 12 He planned all of this so that we who had already focused our hope on Christ would praise him and give him glory.
(KJV) Ephesians 1 : 12 That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
(NLT) Ephesians 1 : 12 God's purpose was that we Jews who were the first to trust in Christ would bring praise and glory to God.
(WNT) Ephesians 1 : 12 so that we should be devoted to the extolling of His glorious attributes--we who were the first to fix our hopes on Christ.
(WEB) Ephesians 1 : 12 to the end that we should be to the praise of his glory, we who had before hoped in Christ:
(YLT) Ephesians 1 : 12 for our being to the praise of His glory, even those who did first hope in the Christ,