(DK) 2 Corinthians 1 : 1 Od Pavla, apostola Isusa Hrista po volji Božijoj i brata Timotija crkvi Božijoj u Korintu, sa svima svetima koji su u svoj Ahaji:
(DK) 2 Corinthians 1 : 2 Blagodat vam i mir od Boga oca našega, i Gospoda Isusa Hrista.
(DK) 2 Corinthians 1 : 3 Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, otac milosti i Bog svake utjehe,
(DK) 2 Corinthians 1 : 4 Koji nas utješava u svakoj nevolji našoj, da bismo mogli utješiti one koji su u svakoj nevolji utjehom kojom nas same Bog utješava.
(DK) 2 Corinthians 1 : 5 Jer kako se stradanja Hristova umnožavaju na nama tako se i utjeha naša umnožava kroz Hrista.
(DK) 2 Corinthians 1 : 6 Ako li smo pak u nevolji, za vašu je utjehu i spasenije, koje postaje u trpljenju tijeh istijeh stradanja koja i mi podnosimo.
(DK) 2 Corinthians 1 : 7 I nadanje naše tvrdo je za vas. Ako li se utješavamo, za vašu je utjehu i spasenije, znajući da kao što ste zajedničari u našemu stradanju tako i u utjesi.
(DK) 2 Corinthians 1 : 8 Jer vam nećemo, braćo, zatajiti nevolje naše koja nam se dogodi u Aziji kad nam je bilo preteško i preko sile tako da se nijesmo nadali ni življeti;
(DK) 2 Corinthians 1 : 9 Nego sami u sebi osudismo da nam valja pomrijeti da se već ne uzdasmo u sebe nego u Boga koji podiže mrtve.
(DK) 2 Corinthians 1 : 10 Koji nas je od tolike smrti izbavio, i izbavlja; i u njega se uzdamo da će nas i još izbaviti,
(DK) 2 Corinthians 1 : 11 S pomoću i vaše molitve za nas; da mnogi ljudi mnogu hvalu daju Bogu za dare koji su nama dati vas radi.
(DK) 2 Corinthians 1 : 12 Jer je naša slava ovo: svjedočanstvo savjesti naše da smo u prostoti i čistoti Božijoj a ne u mudrosti tjelesnoj nego po blagodati Božijoj življeli na svijetu, a osobito među vama.
(DK) 2 Corinthians 1 : 13 Jer vam drugo ne pišemo nego što čitate i razumijevate. A nadam se da ćete i do kraja razumjeti.
(DK) 2 Corinthians 1 : 14 Kao što neki i razumjeste da smo vam slava kao i vi nama za dan Gospoda našega Isusa Hrista.
(DK) 2 Corinthians 1 : 15 I u ovom pouzdanju šćadijah da vam dođem prije, da drugu blagodat imate;
(DK) 2 Corinthians 1 : 16 I kroz vas da dođem u Maćedoniju, i opet iz Maćedonije da dođem k vama, i vi da me pratite u Judeju.
(DK) 2 Corinthians 1 : 17 Ali kad sam ovo htio, eda li sam dakle što nepostojano činio? Ili što se nakanjujem, da se po tijelu nakanjujem, da bude u mene da da, a ne ne?
(DK) 2 Corinthians 1 : 18 Ali je Bog vjeran, te riječ naša k vama ne bi da i ne.
(DK) 2 Corinthians 1 : 19 Jer sin Božij Isus Hristos, kojega mi vama propovijedasmo ja i Silvan i Timotije, ne bi da i ne, nego u njemu bi da.
(DK) 2 Corinthians 1 : 20 Jer koliko je obećanja Božijeh, u njemu su da, i u njemu amin, Bogu na slavu kroz nas.
(DK) 2 Corinthians 1 : 21 A Bog je koji nas utvrdi s vama u Hristu, i pomaza nas,
(DK) 2 Corinthians 1 : 22 Koji nas i zapečati, i dade zalog Duha u srca naša.
(DK) 2 Corinthians 1 : 23 A ja za svjedoka Boga prizivam na svoju dušu da štedeći vas ne dođoh više u Korint.
(DK) 2 Corinthians 1 : 24 Ne kao da mi vladamo vjerom vašom, nego smo pomagači vaše radosti; jer u vjeri stojite.