(DK) Job 15 : 1 A Elifas Temanac odgovori i reče:
(DK) Job 15 : 2 Hoće li mudar čovjek kazivati prazne misli i puniti trbuh svoj vjetrom istočnijem,
(DK) Job 15 : 3 Prepirući se govorom koji ne pomaže i riječima koje nijesu ni na što?
(DK) Job 15 : 4 A ti uništavaš strah Božji i ukidaš molitve k Bogu.
(DK) Job 15 : 5 Jer bezakonje tvoje pokazuju usta tvoja, ako i jesi izabrao jezik lukav.
(DK) Job 15 : 6 Osuđuju te usta tvoja, a ne ja; i usne tvoje svjedoče na te.
(DK) Job 15 : 7 Jesi li se ti prvi čovjek rodio? ili si prije humova sazdan?
(DK) Job 15 : 8 Jesi li tajnu Božiju čuo i pokupio u sebe mudrost?
(DK) Job 15 : 9 Šta ti znaš što mi ne bismo znali? šta ti razumiješ što ne bi bilo u nas?
(DK) Job 15 : 10 I sijedijeh i starijeh ljudi ima među nama, starijih od oca tvojega.
(DK) Job 15 : 11 Male li su ti utjehe Božije? ili imaš što sakriveno u sebi?
(DK) Job 15 : 12 Što te je zanijelo srce tvoje? i što sijevaju oči tvoje,
(DK) Job 15 : 13 Te obraćaš protiv Boga duh svoj i puštaš iz usta svojih take riječi?
(DK) Job 15 : 14 Šta je čovjek, da bi bio čist, i rođeni od žene, da bi bio prav?
(DK) Job 15 : 15 Gle, ne vjeruje svecima svojim, i nebesa nijesu čista pred očima njegovijem;
(DK) Job 15 : 16 Akamoli gadni i smrdljivi čovjek, koji pije nepravdu kao vodu?
(DK) Job 15 : 17 Ja ću ti kazati, poslušaj me, i pripovjediću ti što sam vidio,
(DK) Job 15 : 18 Što mudarci kazaše i ne zatajiše, što primiše od otaca svojih,
(DK) Job 15 : 19 Kojima samijem dana bi zemlja, i tuđin ne prođe kroz nju.
(DK) Job 15 : 20 Bezbožnik se muči svega vijeka svojega, i nasilniku je malo godina ostavljeno.
(DK) Job 15 : 21 Strah mu zuji u ušima, u mirno doba napada pustošnik na nj.
(DK) Job 15 : 22 Ne vjeruje da će se vratiti iz tame, otsvuda priviđa mač.
(DK) Job 15 : 23 Tumara za hljebom govoreći: gdje je? Zna da je za nj spremljen dan tamni.
(DK) Job 15 : 24 Tuga i nevolja straše ga, i navaljuju na nj kao car gotov na boj.
(DK) Job 15 : 25 Jer je zamahnuo na Boga rukom svojom, i svemogućemu se opro.
(DK) Job 15 : 26 Trči ispravljena vrata na nj s mnogim visokim štitovima svojim.
(DK) Job 15 : 27 Jer je pokrio lice svoje pretilinom, i navaljao salo na bokove svoje.
(DK) Job 15 : 28 I sjedio je u gradovima raskopanijem i u kućama pustijem, obraćenijem u gomilu kamenja.
(DK) Job 15 : 29 Neće se obratiti niti će ostati blago njegovo, i neće se raširiti po zemlji dobro njegovo.
(DK) Job 15 : 30 Neće izaći iz mraka, ogranke njegove osušiće plamen, odnijeće ga duh usta njegovijeh.
(DK) Job 15 : 31 Neka se ne uzda u taštinu prevareni, jer će mu taština biti plata.
(DK) Job 15 : 32 Prije svojega vremena svršiće se, i grana njegova neće zelenjeti.
(DK) Job 15 : 33 Otkinuće se kao s loze nezreo grozd njegov i pupci će se njegovi kao s masline pobacati.
(DK) Job 15 : 34 Jer će opustjeti zbor licemjerski, i oganj će spaliti šatore onijeh koji primaju poklone.
(DK) Job 15 : 35 Začinju nevolju i rađaju muku, i trbuh njihov sastavlja prijevaru.