(DK) Job 37 : 1 I od toga drkće srce moje, i otskače sa svojega mjesta.
(DK) Job 37 : 2 Slušajte dobro gromovni glas njegov i govor što izlazi iz usta njegovijeh.
(DK) Job 37 : 3 Pod sva nebesa pušta ga, i svjetlost svoju do krajeva zemaljskih.
(DK) Job 37 : 4 Za njom riče grom, grmi glasom veličanstva svojega, niti što odgađa kad se čuje glas njegov.
(DK) Job 37 : 5 Divno Bog grmi glasom svojim, čini stvari velike, da ih ne možemo razumjeti.
(DK) Job 37 : 6 Govori snijegu: padni na zemlju; i daždu sitnome i daždu silnome.
(DK) Job 37 : 7 Zapečaćava ruku svakom čovjeku, da pozna sve poslenike svoje.
(DK) Job 37 : 8 Tada zvijer ulazi u jamu, i ostaje na svojoj loži.
(DK) Job 37 : 9 S juga dolazi oluja, i sa sjevera zima.
(DK) Job 37 : 10 Od dihanja Božijega postaje led, i široke vode stiskuju se.
(DK) Job 37 : 11 I da se natapa zemlja, natjeruje oblak, i rasipa oblak svjetlošću svojom.
(DK) Job 37 : 12 I on se obrće i tamo i amo po volji njegovoj da čini sve što mu zapovjedi po vasiljenoj.
(DK) Job 37 : 13 Čini da se nađe ili za kar ili za zemlju ili za dobročinstvo.
(DK) Job 37 : 14 Čuj to, Jove, stani i gledaj čudesa Božija.
(DK) Job 37 : 15 Znaš li kako ih Bog uređuje i kako sija svjetlošću iz oblaka svojega?
(DK) Job 37 : 16 Znaš li kako vise oblaci? Znaš li čudesa onoga koji je savršen u svakom znanju?
(DK) Job 37 : 17 Kako ti se haljine ugriju kad umiri zemlju od juga?
(DK) Job 37 : 18 Jesi li ti s njim razapinjao nebesa, koja stoje tvrdo kao saliveno ogledalo?
(DK) Job 37 : 19 Nauči nas šta ćemo mu reći; ne možemo od tame govoriti po redu.
(DK) Job 37 : 20 Hoće li mu ko pripovjediti što bih ja govorio? Ako li bi ko govorio, zaista, bio bih proždrt.
(DK) Job 37 : 21 Ali sada ne mogu ljudi gledati u svjetlost kad sjaje na nebu, pošto vjetar prođe i očisti ga;
(DK) Job 37 : 22 Sa sjevera dolazi kao zlato; ali je u Bogu strašnija slava.
(DK) Job 37 : 23 Svemoguć je, ne možemo ga stignuti; velike je sile, ali sudom i velikom pravdom nikoga ne muči.
(DK) Job 37 : 24 Zato ga se boje ljudi: ne može ga vidjeti nikakav mudarac.