(DK) Luke 11 : 1 I kad se moljaše Bogu na jednom mjestu pa presta, reče mu neki od učenika njegovijeh: Gospode! nauči nas moliti se Bogu, kao što i Jovan nauči svoje učenike.
(DK) Luke 11 : 2 A on im reče: kad se molite Bogu govorite: oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje; da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu;
(DK) Luke 11 : 3 Hljeb naš potrebni daji nam svaki dan;
(DK) Luke 11 : 4 I oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo svakome dužniku svojemu; i ne navedi nas u napast; nego nas izbavi oda zla.
(DK) Luke 11 : 5 I reče im: koji od vas ima prijatelja, i otide mu u ponoći i reče mu: prijatelju! daj mi tri hljeba u zajam;
(DK) Luke 11 : 6 Jer mi dođe prijatelj s puta, i nemam mu šta postaviti;
(DK) Luke 11 : 7 A on iznutra odgovarajući da reče: ne uznemiruj me; već su vrata zatvorena i djeca su moja sa mnom u postelji, i ne mogu ustati da ti dam.
(DK) Luke 11 : 8 I kažem vam: ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, ali za njegovo bezobrazno iskanje ustaće i daće mu koliko treba.
(DK) Luke 11 : 9 I ja vama kažem: ištite i daće vam se: tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se.
(DK) Luke 11 : 10 Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvora mu se.
(DK) Luke 11 : 11 Koji je među vama otac u koga ako sin zaište hljeba da mu da kamen? Ili ako zaište ribe da mu da mjesto ribe zmiju?
(DK) Luke 11 : 12 Ili ako zaište jaje da mu da skorpiju?
(DK) Luke 11 : 13 Kad dakle vi, zli budući, umijete dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više otac nebeski dati Duha svetoga onima koji ištu u njega?
(DK) Luke 11 : 14 I jednom izgna đavola koji bješe nijem; kad đavo iziđe progovori nijemi; i diviše se ljudi.
(DK) Luke 11 : 15 A neki od njih rekoše: pomoću Veelzevula kneza đavolskoga izgoni đavole.
(DK) Luke 11 : 16 A drugi kušajući ga iskahu od njega znak s neba.
(DK) Luke 11 : 17 A on znajući pomisli njihove reče im: svako carstvo koje se razdijeli samo po sebi, opustjeće, i dom koji se razdijeli sam po sebi, propašće.
(DK) Luke 11 : 18 Tako i sotona ako se razdijeli sam po sebi, kako će ostati njegovo carstvo? kao što kažete da pomoću Veelzevula izgonim đavole.
(DK) Luke 11 : 19 Ako li ja pomoću Veelzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije.
(DK) Luke 11 : 20 A ako li ja prstom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo Božije.
(DK) Luke 11 : 21 Kad se jaki naoruža i čuva svoj dvor, imanje je njegovo na miru;
(DK) Luke 11 : 22 A kad dođe jači od njega i nadvlada ga, uzme sve oružje njegovo u koje se uzdao, i razdijeli što otme od njega.
(DK) Luke 11 : 23 Koji nije sa mnom, protiv mene je; i koji sa mnom ne sabira, prosipa.
(DK) Luke 11 : 24 Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, ide kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja, i ne našavši reče: da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao;
(DK) Luke 11 : 25 I došavši nađe pometen i ukrašen.
(DK) Luke 11 : 26 Tada otide i uzme sedam drugijeh duhova gorijeh od sebe, i ušavši žive ondje; i bude potonje čovjeku onome gore od prvoga.
(DK) Luke 11 : 27 A kad to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu: blago utrobi koja te je nosila, i sisama koje si sao!
(DK) Luke 11 : 28 A on reče: blago i onima koji slušaju riječ Božiju, i drže je.
(DK) Luke 11 : 29 A narodu koji se skupljaše stade govoriti: rod je ovaj zao; ište znak, i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka;
(DK) Luke 11 : 30 Jer kako što Jona bi znak Ninevljanima, tako će i sin čovječij biti rodu ovome.
(DK) Luke 11 : 31 Carica južna izići će na sud s ljudima roda ovoga, i osudiće ih; jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudrost Solomunovu: a gle, ovdje je veći od Solomuna.
(DK) Luke 11 : 32 Ninevljani izići će na sud s rodom ovijem, i osudiće ga; jer se pokajaše poučenjem Joninijem: a gle, ovdje je veći od Jone.
(DK) Luke 11 : 33 Niko ne meće zapaljene svijeće na sakriveno mjesto, niti pod sud, nego na svijećnjak da vide svjetlost koji ulaze.
(DK) Luke 11 : 34 Svijeća je tijelu oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će tijelo tvoje biti svijetlo; ako li oko tvoje bude kvarno, i tijelo je tvoje tamno.
(DK) Luke 11 : 35 Gledaj dakle da vidjelo koje je u tebi ne bude tama.
(DK) Luke 11 : 36 Jer ako je sve tijelo tvoje svijetlo da nema nikakvoga uda tamna, biće svijetlo kao kad te svijeća obasjava svjetlošću.
(DK) Luke 11 : 37 A kad govoraše, moljaše ga nekakav farisej da objeduje u njega. A on ušavši sjede za trpezu.
(DK) Luke 11 : 38 A farisej se začudi kad vidje da se najprije ne umi prije objeda.
(DK) Luke 11 : 39 A Gospod reče mu: sad vi fariseji spolja čistite čašu i zdjelu, a iznutra vam je puno grabeža i zlobe.
(DK) Luke 11 : 40 Bezumni! nije li onaj načinio i iznutra koji je spolja načinio?
(DK) Luke 11 : 41 Ali dajite milostinju od onoga što je unutra; i gle, sve će vam biti čisto.
(DK) Luke 11 : 42 Ali teško vama farisejima što dajete desetak od metvice i od rute i od svakoga povrća, a prolazite pravdu i ljubav Božiju: ovo je trebalo činiti, i ono ne ostavljati.
(DK) Luke 11 : 43 Teško vama farisejima što tražite začelja po zbornicama i da vam se klanja po ulicama.
(DK) Luke 11 : 44 Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što ste kao sakriveni grobovi po kojima ljudi idu i ne znadu ih.
(DK) Luke 11 : 45 A neki od zakonika odgovarajući reče: učitelju! govoreći to i nas sramotiš.
(DK) Luke 11 : 46 A on reče: teško i vama zakonicima što tovarite na ljude bremena preteška za nošenje, a vi jednijem prstom svojijem nećete da ih prihvatite.
(DK) Luke 11 : 47 Teško vama što zidate grobove prorocima, a vaši su ih ocevi pobili.
(DK) Luke 11 : 48 Vi dakle svjedočite i odobravate djela otaca svojijeh; jer ih oni pobiše, a vi im grobove zidate.
(DK) Luke 11 : 49 Zato i premudrost Božija reče: poslaću im proroke i apostole, i od njih će jedne pobiti, a druge protjerati;
(DK) Luke 11 : 50 Da se ište od roda ovoga krv sviju proroka koja je prolivena od postanja svijeta,
(DK) Luke 11 : 51 Od krvi Aveljeve tja do krvi Zarijne, koji pogibe među oltarom i crkvom. Da, kažem vam, iskaće se od roda ovoga.
(DK) Luke 11 : 52 Teško vama zakonici što uzeste ključ od znanja: sami ne uđoste, a koji šćadijahu da uđu, zabraniste im.
(DK) Luke 11 : 53 A kad im on ovo govoraše, počeše književnici i fariseji vrlo navaljivati k njemu i mnogijem pitanjem zabunjivati ga,
(DK) Luke 11 : 54 Vrebajući i pazeći na njega ne bi li što ulovili iz usta njegovijeh da ga okrive.