(IS) 1 Chronicles 14 : 1 Hiram, kralj Tira, posla k Davidu poslanike s drvima cedrovim, s kamenarima i drvodjeljama, da mu grade palaču.
(IS) 1 Chronicles 14 : 2 David spoznade, da ga je Gospod potvrdio kao kralja nad Izraelom, jer kraljevstvo njegovo bilo se je podiglo do visokog ugleda radi njegova naroda Izraela.
(IS) 1 Chronicles 14 : 3 David uze sebi u Jerusalemu još daljne žene, i Davidu se rodi još više sinova i kćeri.
(IS) 1 Chronicles 14 : 4 Ovo su imena sinova, što mu se rodiše u Jerusalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,
(IS) 1 Chronicles 14 : 5 Ibhar, Elišua, Elpelet,
(IS) 1 Chronicles 14 : 6 Nogah, Nefeg, Jafija,
(IS) 1 Chronicles 14 : 7 Elišama, Beelijada i Elifelet.
(IS) 1 Chronicles 14 : 8 Kad čuše Filisteji, da je David bio pomazan za kralja nad svim Izraelom, izađoše svi Filisteji, da uhvate Davida. Čim David doču to izađe pred njih.
(IS) 1 Chronicles 14 : 9 Filisteji dođoše i raširiše se u ravnici Refaimskoj,
(IS) 1 Chronicles 14 : 10 David upita Boga: "Hoću li izaći proti Filistejima? Hoćeš li ih dati u moje ruke?" Gospod mu odgovori: "Izađi! Dat ću ih u tvoje ruke!"
(IS) 1 Chronicles 14 : 11 Kad oni otidoše u Baal-Perasim, pobi ih ondje David. David povika: "Bog neprijatelje moje prodrije mojom rukom, kao što prodire voda." Zato se prozva ono mjesto Baal-Perasim.
(IS) 1 Chronicles 14 : 12 Idole, što ih ondje ostaviše, dade David spaliti.
(IS) 1 Chronicles 14 : 13 Kad još jednom dođoše Filisteji i raširiše se po ravnici,
(IS) 1 Chronicles 14 : 14 Upita opet David Boga, i Bog mu odgovori: "Ne idi za njima, nego ih zaobiđi, pa udari na njih od dudovih stabala!
(IS) 1 Chronicles 14 : 15 Čim čuješ da zašušti po vrhovima dudovih stabala, tada izađi i napadni, jer tada ide pred tobom Bog, da pobije vojsku filistejsku!"
(IS) 1 Chronicles 14 : 16 David učini tako, kako mu je bio zapovjedio Bog. Oni pobiše vojsku filistejsku od Gibeona do Gezera.
(IS) 1 Chronicles 14 : 17 I raširi se slava Davidova po svim zemljama, i Gospod zadade strah od njega svim narodima.