(IS) 1 Chronicles 16 : 1 Izakako su bili unijeli kovčeg Božji i namjestili ga u šatoru, što ga je bio David podigao za njega, prinesoše pred Bogom žrtve paljenice i žrtve mirotvorne.
(IS) 1 Chronicles 16 : 2 Kad prinese David žrtve paljenice i žrtve mirotvorne, blagoslovi narod u ime Gospoda
(IS) 1 Chronicles 16 : 3 I razdijeli svima Izraelcima, ljudima i ženama, svakome po jedan kruh, po komad mesa i kolač od grožđa.
(IS) 1 Chronicles 16 : 4 Potom postavi neke Levite, da služe kod kovčega Gospodnjega. Oni su morali prinositi Gospodu, Bogu Izraelovu, hvalu, čast i slavu:
(IS) 1 Chronicles 16 : 5 Asaf kao poglavar i Zaharija kao drugi u redu za njim, onda Jeiel, Šemiramot, Jehiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom i Jeiel sa svojim glazbalima, harfama i citrama, Asaf je imao udarati u cimbale,
(IS) 1 Chronicles 16 : 6 Svećenici Benaja i Jahaziel jednako trubiti u trube pred kovčegom zavjeta Božjega.
(IS) 1 Chronicles 16 : 7 Tada prvi put naredi David, da Asaf i braća njegova hvale Gospoda:
(IS) 1 Chronicles 16 : 8 "Hvalite Gospoda! Zazivajte ime njegovo! Javljajte narodima djela njegova!
(IS) 1 Chronicles 16 : 9 Pjevajte mu! Svirajte mu! Sva čudesa njegova navješćujte!
(IS) 1 Chronicles 16 : 10 Hvalite se svetim imenom njegovim! Neka se veseli srce onih, koji traže Gospoda!
(IS) 1 Chronicles 16 : 11 Tražite Gospoda i slavu njegovu! Tražite lice njegovo vazda!
(IS) 1 Chronicles 16 : 12 Spominjite se čudesa njegovih, koja je učinio, znakova njegovih, sudova usta njegovih!
(IS) 1 Chronicles 16 : 13 Ti, Izraela, sluge njegova, rode, vi, Jakova odabranika njegova, sinovi!
(IS) 1 Chronicles 16 : 14 On, Gospod, nama je Bog! U sav svijet idu sudovi njegovi.
(IS) 1 Chronicles 16 : 15 Zavjeta svojega vječno se on spominje, riječi, koju je dao za tisuću koljena,
(IS) 1 Chronicles 16 : 16 Zavjeta, što ga je sklopio s Abrahamom, i zakletve svoje Izaku.
(IS) 1 Chronicles 16 : 17 To je postavio Jakovu za zakon, za vječni zavjet Izraelu,
(IS) 1 Chronicles 16 : 18 Ovako govoreći: Kanaan ću dati tebi kao uže baštinsko vaše!
(IS) 1 Chronicles 16 : 19 Tada ste još bili maleni brojem, samo vas malo i stranci u njem.
(IS) 1 Chronicles 16 : 20 Još ste išli od naroda do naroda, od jednoga kraljevstva do drugoga.
(IS) 1 Chronicles 16 : 21 Ali on ne dade, da im se naudi. Radi njih uputi kraljeve:
(IS) 1 Chronicles 16 : 22 Ne dirajte u pomazanike moje, prorocima mojim ne učinite ništa na žao!
(IS) 1 Chronicles 16 : 23 Pjevajte tako Gospodu, sve zemlje! Iz dan u dan navješćujete spasenje njegovo!
(IS) 1 Chronicles 16 : 24 Navješćujte narodima slavu njegovu, svakome puku čudesa njegova!
(IS) 1 Chronicles 16 : 25 Jer je velik Gospod i veoma dostojan hvale, strahovit iznad svih bogova.
(IS) 1 Chronicles 16 : 26 Jer su svi bogovi u naroda idoli, a Gospod je stvorio nebesa,
(IS) 1 Chronicles 16 : 27 Slava je i veličanstvo pred njim, sila i radost u svetištu njegovu.
(IS) 1 Chronicles 16 : 28 I dajte Gospodu, plemena naroda, dajte Gospodu slavu i čast!
(IS) 1 Chronicles 16 : 29 Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu! Prinosite dare, dolazite pred lice njegovo! Poklonite se Gospodu u svetome nakitu!
(IS) 1 Chronicles 16 : 30 Neka strepi pred njim sav svijet! Čvrsto stoji nadzemaljski svijet - ne pomjesti se nikad!
(IS) 1 Chronicles 16 : 31 Nebo se veseli, zemlja se raduje. Navijestite narodima: Gospod je kralj!
(IS) 1 Chronicles 16 : 32 More buči i što je u njemu, skače polje i što je na njemu.
(IS) 1 Chronicles 16 : 33 I tada se obraduje drveće šumsko pred Gospodom, kad on dolazi da sudi zemlju.
(IS) 1 Chronicles 16 : 34 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer milost njegova traje dovijeka.
(IS) 1 Chronicles 16 : 35 Ovako govorite: Pomozi nam, Bože spasenja našega! Skupi nas, spasi nas od naroda! Da mognemo slaviti sveto ime tvoje, da se smijemo hvaliti slavom tvojom.
(IS) 1 Chronicles 16 : 36 Neka je hvaljen Gospod, Bog Izraelov! Odvijeka dovijeka!" I sav narod reče: "Amen!"! "Hvala neka je Gospodu!
(IS) 1 Chronicles 16 : 37 Tada ostavi ondje pred kovčegom zavjeta Gospodnjega Asafa i suplemenike njegove, da služe pred kovčegom bez prestanka onako, kako to bude tražio svaki dan.
(IS) 1 Chronicles 16 : 38 Obed-Edoma i njegovih šezdeset i osam suplemenika i Obed-Edoma, sina Jedutunova, i Hosu postavi vratarima.
(IS) 1 Chronicles 16 : 39 Svećenika Sadoka i njegove suplemenike, svećenike, namjesti za stan Gospodnji na visini u Gibeonu
(IS) 1 Chronicles 16 : 40 Oni su imali Gospodu redovito jutrom i večerom prinositi žrtve paljenice na žrtveniku za žrtve paljenice, točno onako, kako stoji napisano u zakonu Gospodnjem, što ga je dao Izraelu.
(IS) 1 Chronicles 16 : 41 S njima su bili Heman i Jedutun uz ostale, što su bili izabrani i poimence označeni, da prinose Gospodu hvalospjev: Vječno traje milost njegova.
(IS) 1 Chronicles 16 : 42 Oni, Heman i Jedutun, čuvali su trube i cimbale za glazbenike i glazbala za pjesme Božje. Sinovi Jedutunovi vršili su službu vratarsku.
(IS) 1 Chronicles 16 : 43 Potom se svi vratiše kući. A David ode da pozdravi obitelj svoju.