(IS) 1 Chronicles 17 : 1 Kad se je David bio uselio u svoju palaču, reče David proroku Natanu: "Evo, ja stojim u palači od cedra, a kovčeg zavjeta Gospodnjega stoji pod pokrovom šatorskim."
(IS) 1 Chronicles 17 : 2 Natan odgovori Davidu: "Izvedi sve, što ti je u srcu, jer je Gospod s tobom."
(IS) 1 Chronicles 17 : 3 Ali još u istoj noći dođe riječ Gospodnja Natanu:
(IS) 1 Chronicles 17 : 4 "Idi, reci slugi mojemu Davidu: Ovako veli Gospod: Nećeš mi ti graditi palaču da u njoj stanujem.
(IS) 1 Chronicles 17 : 5 A ja nijesam nikada stanovao u palači odonda, kad izvedoh sinove Izraelove, do današnjega dana. Dapače sam putovao od jednoga šatora i stana do drugoga.
(IS) 1 Chronicles 17 : 6 Jesam li, dok sam sa svim Izraelom okolo hodio, kojemu od sudaca Izraelovih, kojima zapovjedih, da pasu narod moj Izraela, ikada jednu riječ rekao: Zašto mi ne sagradiste palaču od cedra?
(IS) 1 Chronicles 17 : 7 Zato reci sada slugi mojemu Davidu: Ovako veli Gospod nad vojskama: Ja te uzeh s paše iza stada, da budeš knez mojemu narodu Izraelu.
(IS) 1 Chronicles 17 : 8 Bio sam s tobom kod svega, što si preduzimao, i uništio sam ispred tebe sve tvoje neprijatelje. Ja ću ti steći ime, kako ga imaju, samo najveći na zemlji.
(IS) 1 Chronicles 17 : 9 Ja ću odrediti mjesto svojemu narodu Izraelu i tamo ga posaditi, da mirno stanuje na svom mjestu i da se više ne uznemiruje. Silnici neće ga više mučiti kao prije,
(IS) 1 Chronicles 17 : 10 Od onoga vremena, kad postavih suce nad svojim narodom Izraelom. Ponizit ću sve tvoje neprijatelje, i javljam ti, da će ti Gospod sagraditi kuću
(IS) 1 Chronicles 17 : 11 Kad se jedanput navrše dani tvoji i ti počineš kod otaca svojih, odredit ću potomstvo tvoje, jednoga od tvojih sinova, nasljednikom tvojim i njemu ću utvrditi kraljevstvo njegovo.
(IS) 1 Chronicles 17 : 12 On će mi tada sagraditi kuću, i ja ću učvrstiti njegovo prijestolje za sva vremena.
(IS) 1 Chronicles 17 : 13 Ja ću mu biti otac, on neka mi bude sin! Nikada mu neću uskratiti naklonost svoju, kao što sam je uskratio prethodniku njegovu.
(IS) 1 Chronicles 17 : 14 Zauvijek postavit ću ga nad kućom svojom i kraljevstvom svojim, i prijestolje će njegovo tvrdo stajati dovijeka."
(IS) 1 Chronicles 17 : 15 Kad je Natan po svim ovim riječima i po svoj ovoj objavi bio govorio s Davidom,
(IS) 1 Chronicles 17 : 16 Ode kralj David, pade pred Gospodom i pomoli se: "Tko sam ja, Gospode, Bože moj? Što je moja kuća, da si me doveo dovle?
(IS) 1 Chronicles 17 : 17 I nije ti to još bilo dosta, Bože! Ti si dapače kući sluge svojega dao obećanja za daleka vremena. Ti si postupao s menom kao s velikim čovjekom, Gospode, Bože moj!
(IS) 1 Chronicles 17 : 18 Što će još David da ti kaže o slavi, kojom si obasuo slugu svojega? Ta ti znaš slugu svojega.
(IS) 1 Chronicles 17 : 19 Gospode, radi sluge svojega i po srcu svojemu učinio si sve ovo veliko i objavio si sve ovo sjajno.
(IS) 1 Chronicles 17 : 20 Gospode, tebi nitko nije jednak! Osim tebe nema Boga po svemu, što smo čuli svojim ušima.
(IS) 1 Chronicles 17 : 21 Gdje je narod na zemlji kao tvoj narod Izraelov, radi kojega je Bog došao, da ga iskupi sebi za narod, da pribavi tebi ime velikim i čudesnim djelima i da ispred naroda tvojega, što si ga izbavio iz Egipta, protjera druge narode?
(IS) 1 Chronicles 17 : 22 Ti si sebi odredio svoj narod Izraela za sva vremena kao narod, i ti si, Gospode, postao Bog njihov!
(IS) 1 Chronicles 17 : 23 Pa daj, Gospode, da se obećanje, što si ga dao slugi svojemu i kući njegovoj, ispuni za sva vremena, i učini, što si obrekao!
(IS) 1 Chronicles 17 : 24 Kad se ono ispuni, tvoje će ime biti veliko dovijeka, i govorit će se: Gospod nad vojskama jest Bog Izraelov, jest Bog u Izraelu, i kuća sluge tvojega Davida stajat će pred tobom.
(IS) 1 Chronicles 17 : 25 Jer ti si, Bože moj, objavio slugi svojemu, da ćeš mu sagraditi kuću. Zato se sluga tvoj usudi, da ti upravi ovu molitvu.
(IS) 1 Chronicles 17 : 26 Tako, Gospode, ti si Bog. Pošto si slugi svojemu učinio ovo sjajno obećanje,
(IS) 1 Chronicles 17 : 27 Budi sada voljan i blagoslovi kuću sluge svojega, da postoji pred tobom dovijeka, jer što ti blagosloviš, Gospode, blagoslovljeno je dovijeka!"