(IS) 1 Chronicles 18 : 1 Poslije toga pobijedi David Filisteje i podjarmi ih, I Gat i kćeri njegove uze iz ruku filistejskih.
(IS) 1 Chronicles 18 : 2 Nadalje pobi Moapce. Tako postadoše Moapci Davidu podložni i moradoše plaćati danak.
(IS) 1 Chronicles 18 : 3 David pobijedi i Hadadezera, kralja sobskoga, koja leži u pravcu prema Hamatu, kad se je ovaj spremio da utvrdi svoju vlast na Eufratu.
(IS) 1 Chronicles 18 : 4 Od njega uze David tisuću kola, sedam tisuća kolskih boraca i dvadeset tisuća pješaka. Sve konje dade David ohromiti; samo stotinu konja ostavi.
(IS) 1 Chronicles 18 : 5 Kad Sirijci od Damaska dođoše u pomoć kralju Hadadezeru sobskomu, pobi David dvadeset i dvije tisuće Sirijaca.
(IS) 1 Chronicles 18 : 6 Potom namjesti David namjesnika u Siriji od Damaska, i Sirijci postadoše podložni Davidu i obvezani na danak. Tako je pomagao Gospod Davidu u svemu, što bi preduzimao.
(IS) 1 Chronicles 18 : 7 David zaplijeni zlatne štitove, što su ih imale sluge Hadadezerove, i donese ih u Jerusalem.
(IS) 1 Chronicles 18 : 8 U Tibhatu i Kunu, gradovima Hadadezerovim, zaplijeni David veoma mnogo mjedi, od čega Salomon dade načiniti more mjedeno, stupove i posuđe mjedeno.
(IS) 1 Chronicles 18 : 9 Kad Tou, kralj hamatski, doznade, da je David pobio svu vojsku kralja Hadadezera sobskoga,
(IS) 1 Chronicles 18 : 10 Posla on svojega sina Adorama kralju Davidu, da ga pozdravi i sreću mu zaželi, što se je borio proti Hadadezeru i pobijedio ga. Hadadezer bio je naime ratni protivnik Touov. On donese sa sobom svakojakih sprava od srebra, zlata i mjedi.
(IS) 1 Chronicles 18 : 11 I to posveti kralj David Gospodu zajedno sa srebrom i zlatom, što je bio uzeo od svih naroda, od Edomaca, Moabaca, Amonaca, Filisteja i Amalečana.
(IS) 1 Chronicles 18 : 12 Abišaj, sin Serujin, pobi osamnaest tisuća Edomaca u slanoj dolini.
(IS) 1 Chronicles 18 : 13 On namjesti u Edomu namjesnike, i sav Edom bio je podložan Davidu. Tako je pomagao Gospod Davidu u svemu, što bi preduzimao.
(IS) 1 Chronicles 18 : 14 I David je vladao nad svim Izraelom i davao svemu narodu svojemu pravdu i pravicu.
(IS) 1 Chronicles 18 : 15 Vrhovni zapovjednik vojske bio je Joab, sin Serujin. Pečatnik je bio Jošafat, sin Ahiludov,
(IS) 1 Chronicles 18 : 16 Svećenici su bili Sadok, sin Ahitubov, i Abimelek, sin Abiatarov. Šavša je bio državni pisar.
(IS) 1 Chronicles 18 : 17 Zapovjednik nad Keretejima i Peletejima bio je Benaja, sin Jehojadov. Sinovi Davidovi bili su prvi iza kralja.