(IS) 1 Chronicles 21 : 1 Sotona ustade proti Izraelcima i navrati Davida, da broji Izraela.
(IS) 1 Chronicles 21 : 2 I tako zapovjedi David Joabu i vojskovođama: "Idite, izbrojte sinove Izraelove od Beeršebe do Dana, pa mi javite, da znam broj njihov!"
(IS) 1 Chronicles 21 : 3 Ali Joab reče: "Gospod neka bi dao, da narod tvoj, koliko ga je sada, bude još što puta toliki A oni su svi, moj gospodaru i kralju, podložni tebi, gospodaru mojemu. Zašto moj gospodar tako što hoće? Zašto da se okrivi Izrael takvim grijehom?"
(IS) 1 Chronicles 21 : 4 Ali zapovijed kraljeva primora Joaba. I tako se Joab podiže na put i obiđe svega Izraela. Kad se je Joab bio opet vratio u Jerusalem,
(IS) 1 Chronicles 21 : 5 Priopći Joab Davidu broj popisanoga naroda, i bilo je svega naroda Izraelova milijun i sto tisuća ljudi teško naoružanih, a naroda Judina četiri stotine i sedamdeset tisuća ljudi teško naoružanih.
(IS) 1 Chronicles 21 : 6 Plemena Levijeva i Benjaminova nije bio s njima izbrojio, jer je mrska bila Joabu zapovijed kraljeva.
(IS) 1 Chronicles 21 : 7 Kako ta stvar nije bila mila Bogu, zato on udari Izraela.
(IS) 1 Chronicles 21 : 8 David se je doduše bio pomolio Bogu: "Teško sam se ogriješio, što to učinih. Ali oduzmi slugi svojemu krivnju zlodjela njegovih; jer sam bio posve zaslijepljen!"
(IS) 1 Chronicles 21 : 9 A Gospod je bio zapovjedio Gadu, vidiocu Davidovu:
(IS) 1 Chronicles 21 : 10 "Idi i kaži Davidu: Ovako veli Gospod: Troje ti predlažem; izaberi sebi jedno od toga, da ti učinim!"
(IS) 1 Chronicles 21 : 11 Gad pođe k Davidu i navijesti mu: "Ovako veli Gospod: Biraj sebi
(IS) 1 Chronicles 21 : 12 Ili tri godine gladi ili tri mjeseca bijega pred svojim neprijateljima, a pritom da te stigne mač neprijatelja tvojih, ili tri dana mač Gospodnji, kuga, u zemlji, a pritom da ubija anđeo Gospodnji po svim krajevima Izraelovim. Sad promisli, što ću odgovoriti onome, koji me je poslao!"
(IS) 1 Chronicles 21 : 13 David odgovori Gadu: "U muci sam velikoj. Radije ću pasti u ruke Gospodnje, jer je milosrđe njegovo veliko. A u ruke ljudima ne bih htio pasti."
(IS) 1 Chronicles 21 : 14 Tako pusti Gospod kugu na Izraela, te pomrije Izraela sedamdeset tisuća ljudi.
(IS) 1 Chronicles 21 : 15 I Bog posla anđela u Jerusalem, da ga uništi, Kad je on ubijao u njemu, pogleda Gospod na njega, i sažali mu se sa zla. Zato zapovjedi anđelu, koji je ubijao: "Dosta je. Povuci natrag ruku svoju!" Anđeo Gospodnji stajao je upravo kod gumna Jebusejina Ornana (Arauna).
(IS) 1 Chronicles 21 : 16 Kad David podiže oči svoje, vidje anđela Gospodnjega gdje stoji između zemlje i neba, u ruci mu gol mač, što je bio ispružen proti Jerusalemu. Tada padoše David i starješine ničice na svoje lice, obučeni u kostrijet,
(IS) 1 Chronicles 21 : 17 I David se pomoli Bogu: "Ja sam, koji je zapovjedio brojenje naroda. Ja sam, koji je sagriješio i zlo učinio. A ove, ovce, Što su učinile? Pa okreni, Gospode, Bože moj, ruku svoju na mene i na obitelj moju, ali ne na svoj narod ovim pomorom!"
(IS) 1 Chronicles 21 : 18 Tada zapovjedi anđeo Gospodnji Gadu da kaže Davidu, neka bi David izašao gore, da načini žrtvenik Gospodu na gumnu Jebusejina Ornana (Arauna).
(IS) 1 Chronicles 21 : 19 David izađe na zapovijed Gadovu, koju mu je ovaj bio upravio u ime Gospodnje.
(IS) 1 Chronicles 21 : 20 I Ornan, kad se je okrenuo, vidje anđela. I on se skrije, on i njegova četiri sina. Ornan je upravo vršio pšenicu.
(IS) 1 Chronicles 21 : 21 David pođe dakle k Ornanu. Kad je Ornan pogledao i kralja vidio, izađe iz gumna i pokloni se pred Davidom licem do zemlje.
(IS) 1 Chronicles 21 : 22 David reče Ornanu: "Daj mi to gumno, da načinim na njemu žrtvenik Gospodu! Za novce koliko vrijedi daj mi ga, da se pomor ukloni od naroda!"
(IS) 1 Chronicles 21 : 23 Ornan odgovori Davidu: "Uzmi ga sebi! Moj gospodar i kralj neka čini, što mu je drago! Evo, dajem ti i volove za žrtve paljenice i vršeće saone za drva i pšenicu za prinos. Sve ti to darujem."
(IS) 1 Chronicles 21 : 24 A kralj David reče Ornanu: "Ne! Ja ću to samo kupiti za novce što vrijedi, jer neću to, što je tvoje, da prinesem Gospodu ni da prinesem žrtve paljenice poklonjene."
(IS) 1 Chronicles 21 : 25 I dade David Ornanu za ono mjesto šest stotina šekela zlata.
(IS) 1 Chronicles 21 : 26 David načini tamo Gospodu žrtvenik i prinese žrtve paljenice i žrtve mirotvorne. Kad je prizvao Gospoda, odgovori mu on ognjem, što ga spusti s neba na žrtvenik za žrtve paljenice.
(IS) 1 Chronicles 21 : 27 A anđelu zapovjedi Gospod, da zatakne opet mač svoj u korice.
(IS) 1 Chronicles 21 : 28 Kad je onda David vidio, da ga je Gospod uslišio na gumnu Jebusejina Ornana (Arauna), prinese ondje žrtve.
(IS) 1 Chronicles 21 : 29 Šator Gospodnji, što ga je bio Mojsije načinio u pustinji, i žrtvenik za žrtve paljenice bili su u ono vrijeme na visini u Gibeonu.
(IS) 1 Chronicles 21 : 30 A David se ne usudi više ići tamo k njemu, da časti Boga, jer se je bio uplašio od mača anđela Gospodnjega.