(IS) 1 Chronicles 22 : 1 I tako odredi David: "Ovo ovdje ima da bude kuća Boga, Gospoda, i ovdje ima da stoji žrtvenik za žrtve paljenice Izraelu."
(IS) 1 Chronicles 22 : 2 Potom zapovjedi David, da se skupe stranci u zemlji Izraelovoj, i odredi kamenare za gradnju hrama Božjega, koji će tesati kamen.
(IS) 1 Chronicles 22 : 3 I pripravi David mnogo gvožđa za kline na krila vratima i za sastavke, tako isto mjedi toliko, da se nije moglo mjeriti.
(IS) 1 Chronicles 22 : 4 Isto tako cedrovih drva bez broja; jer su Sidonci i Tirci dovozili Davidu mnogo drva cedrovih.
(IS) 1 Chronicles 22 : 5 David je naime u sebi mislio: "Moj sin Salomon mlad je i nježan; a hram, koji treba podignuti Gospodu, mora biti vrlo velik za slavu i čast po svim zemljama. Zato ću mu već sada pripraviti što treba." I tako pripravi David još prije svoje smrti veliku množinu građe.
(IS) 1 Chronicles 22 : 6 Nato dozva svojega sina Salomona i naloži mu, da sagradi hram Gospodu, Bogu Izraelovu.
(IS) 1 Chronicles 22 : 7 David reče Salomonu: "Sine moj, ja sam bio naumio da sagradim hram imenu Gospoda, Boga svojega.
(IS) 1 Chronicles 22 : 8 Ali mi dođe riječ Gospodnja: Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio. Ne smiješ ti sagraditi hrama imenu mojemu, jer si mnogo krvi prolio na zemlju preda mnom.
(IS) 1 Chronicles 22 : 9 Ali eto, sin ti se je rodio. On će biti čovjek mira, i ja ću mu pri baviti mir od svih neprijatelja njegovih unaokolo. Ta njegovo je ime Salomon. Mir i pokoj dat ću Izraelu u dane njegove.
(IS) 1 Chronicles 22 : 10 On će sagraditi hram imenu mojemu. On će mi biti sin, a ja ću mu biti otac. Njegov kraljevsko prijestolje utvrdit ću dovijeka nad Izraelom.
(IS) 1 Chronicles 22 : 11 I sada, sine moj, neka bude Gospod s tobom, da ti uspije sagraditi hram Gospoda, Boga tvojega, kao što ti je obećao!
(IS) 1 Chronicles 22 : 12 I neka ti Gospod, kad te postavi nad Izraelom, dadne razum i mudrost, da držiš zakon Gospoda, Boga svojega!
(IS) 1 Chronicles 22 : 13 Tada će ti to uspjeti, ako brižno uzdržiš zakone i odredbe, što ih je Gospod zapovjedio Izraelcima preko Mojsija. Budi srčan i jak! Ne boj se i ne plaši se!
(IS) 1 Chronicles 22 : 14 Evo, u svoj nevolji svojoj pripravio sam za hram Gospodnji sto tisuća talenata zlata i milijun talenata srebra, usto mjedi i gvožđa, što se ne može izmjeriti, toliko ga ima. I za drvo i kamen pobrinuo sam se, a ti ćeš pridodati još više.
(IS) 1 Chronicles 22 : 15 A imaš mnogo i poslenika, kamenara, zidara i drvodjelja, onda ljudi vještih svakome poslu
(IS) 1 Chronicles 22 : 16 U zlatu, srebru, mjedi i gvožđu, bez broja. Prihvati se posla! Gospod neka je s tobom!"
(IS) 1 Chronicles 22 : 17 Tada dade David svim knezovima Izraelovim naputak, da pomažu njegovu sinu Salomonu:
(IS) 1 Chronicles 22 : 18 "Nije li bio s vama Gospod, Bog vaš, i nije li vam dao mir odasvuda? On dade u ruke moje prijašnje stanovnike ove zemlje. Sad je zemlja pokorena Gospodu i narodu njegovu.
(IS) 1 Chronicles 22 : 19 Pa upravite sad srce i pamet na to, da vjerno služite Gospodu, Bogu svojemu! Pođite na posao i sagradite svetište Boga, Gospoda, da se mogne unijeti kovčeg Gospodnji i sveto posuđe Božje u hram, koji će se sagraditi imenu Gospodnjemu!"