(IS) 1 Chronicles 23 : 1 Kad je David bio star i sit života, postavi svojega sina Salomona kraljem nad Izraelom.
(IS) 1 Chronicles 23 : 2 Usto skupi sve knezove Izraelove i svećenike i Levite.
(IS) 1 Chronicles 23 : 3 Kad su bili izbrojeni Leviti od trideset godina i više, bilo ih je na broj s glave na glavu trideset i osam tisuća ljudi.
(IS) 1 Chronicles 23 : 4 David odredi: "Od ovih imaju dvadeset i četiri tisuće služiti u hramu Gospodnjem. Šest tisuća bit će upravitelji i suci,
(IS) 1 Chronicles 23 : 5 Četiri tisuće vratari, i četiri tisuće hvalit će Gospoda uz glazbala, što ih dadoh načiniti za slavu."
(IS) 1 Chronicles 23 : 6 Tada ih razdijeli David u redove po sinovima Levijevim Geršonu, Kohatu i Merariju.
(IS) 1 Chronicles 23 : 7 Sinovima Geršonovim pripadali su Ladan i Šimej.
(IS) 1 Chronicles 23 : 8 Sinovi Ladanovi bili su knez Jehiel i Zetam i Joel, skupa tri.
(IS) 1 Chronicles 23 : 9 Sinovi Šimejevi bili su Šelomit, Haziel i Haran, skupa tri. To su bili obiteljski poglavari Ladanovaca.
(IS) 1 Chronicles 23 : 10 Daljni sinovi Šimejevi bili su Jahat, Zina, Jeuš i Berija, To su bili sinovi Šimejevi, skupa četiri.
(IS) 1 Chronicles 23 : 11 Jahat je bio poglavar, Zina drugi. Jeuš i Berija nijesu imali mnogo djece. Zato su tvorili samo jednu obitelj i jedan ured.
(IS) 1 Chronicles 23 : 12 Sinovi Kohatovi bili su Amram, Izhar, Hebron i Uziel, skupa četiri.
(IS) 1 Chronicles 23 : 13 Sinovi Amramovi bili su Aron i Mojsije. Aron bi odvojen i sa svojim sinovima zauvijek posvećen za Svetinju nad svetinjama, da vječno pred Gospodom prinose kad, da mu služe i da u ime njegovo blagoslivljaju.
(IS) 1 Chronicles 23 : 14 A Mojsije bio je čovjek Božji, Sinovi njegovi bili su ubrojeni u pleme Levijevo.
(IS) 1 Chronicles 23 : 15 Sinovi Mojsijevi bili su Geršom i Eliezer.
(IS) 1 Chronicles 23 : 16 Sin Geršonov bio je Šebuel, poglavar.
(IS) 1 Chronicles 23 : 17 Sin Eliezerov bio je Rehabja, poglavar. Drugih sinova nije imao Eliezer. Ali se sinovi Rehabjini umnožiše veoma.
(IS) 1 Chronicles 23 : 18 Sin Izharov bio je Šelomit, poglavar.
(IS) 1 Chronicles 23 : 19 Sinovi Hebronovi bili su Jerija, poglavar, Amarija drugi, Jahaziel treći, Jekamam četvrti.
(IS) 1 Chronicles 23 : 20 Sinovi Uzielovi bili su Mika, poglavar, Ješija drugi.
(IS) 1 Chronicles 23 : 21 Sinovi Merarijevi bili su Mahli i Muši. Sinovi Mahlijevi bili su Eleazar i Kiš.
(IS) 1 Chronicles 23 : 22 Eleazar umrije, a ne ostavi iza sebe sirova; imao je samo kćeri.
(IS) 1 Chronicles 23 : 23 Sinovi Mušijevi bili su Mahli, Eder i Jerimot, skupa tri.
(IS) 1 Chronicles 23 : 24 To su bili, po svojim obiteljima poredani, Leviti, obiteljski poglavari, koji su bili izbrojeni po broju imena s glave na glavu, koji su bili zaposleni kod službe u hramu Gospodnjem, od dvadeset godina i više.
(IS) 1 Chronicles 23 : 25 Jer David pomisli: "Gospod, Bog Izraelov, dade mir narodu svojemu. Sad će stanovati za sva vremena u Jerusalemu."
(IS) 1 Chronicles 23 : 26 Pa tako i Leviti nijesu više trebali nositi sveti šator i sve za njegovu službu potrebno posuđe.
(IS) 1 Chronicles 23 : 27 Jer po posljednjim zapovijedima Davidovim bili su Leviti izbrojeni od dvadeset godina i više.
(IS) 1 Chronicles 23 : 28 Njihova uredovna dužnost bila je sad u tom, da pomažu potomcima Aronovim kod službe u hramu Gospodnjem kao nadzornici nad predvorjima i ćelijama, i da drže u čistoći sve stvari svete i da rade oko službe u hramu Božjem.
(IS) 1 Chronicles 23 : 29 Osim toga imali su brigu oko kruhova postavljenih i oko brašna za prinose i oko nekvasnih kolača, oko tavica i oko svega, što se peče, i oko svakoga utega i mjere.
(IS) 1 Chronicles 23 : 30 I morali su svako jutro pristupiti da obave molitve hvale i zahvale u čast Gospodu, i tako uveče.
(IS) 1 Chronicles 23 : 31 I morali su služiti, kad se god prinose žrtve paljenice Gospodu, u subote, mjesece mlađake i blagdane, u broju po redu svojemu svagda pred Gospodom.
(IS) 1 Chronicles 23 : 32 Tako su imali službu obavljati u šatoru zavjeta i službu u svetinji i službu da pomognu potomcima Aronovim, suplemenicima svojim, kod njihova posla u hramu Gospodnjem.