(IS) 1 Chronicles 26 : 1 Redovi vratara bili su: od sinova Korahovih bio je Mešelemja, sin Korahov, između sinova Asafovih.
(IS) 1 Chronicles 26 : 2 Sinovi Mešelemjini bili su Zaharija, prvorođenac, Jediael drugi, Zebadija treći, Jatniel četvrti,
(IS) 1 Chronicles 26 : 3 Elam peti, Johanan šesti, Elijehonaj sedmi.
(IS) 1 Chronicles 26 : 4 Sinovi Obed-Edomovi bili su Šemaja, prvorođenac, Jozabad drugi, Joah treći, Sakar četvrti, Netanel peti,
(IS) 1 Chronicles 26 : 5 Amiel šesti, Isakar sedmi, Peuletaj osmi. Tako ga je bio blagoslovio Bog.
(IS) 1 Chronicles 26 : 6 I njegovu sinu Šemaji bili su se rodili sinovi, koji postaše obiteljski poglavari; jer su bili valjani ljudi.
(IS) 1 Chronicles 26 : 7 Sinovi Šemajini bili su Otni, Rafael, Obed, Elzabad i braća njegova, valjani ljudi, Elihu i Semakija.
(IS) 1 Chronicles 26 : 8 Ovi svi bili su potomci Obed-Edomovi, oni i njihovi sinovi i braća, valjani ljudi, sposobni za službu, šezdeset i dva od Obed-Edoma.
(IS) 1 Chronicles 26 : 9 I Mešelemja imao je sinova i braće, valjani ljudi, skupa osamnaest.
(IS) 1 Chronicles 26 : 10 Sinovi Hosini koji su pripadali potomcima Merarijevim, bili su Šimri, poglavar - premda nije bio prvorođenac, bio ga je otac njegov postavio za poglavara -
(IS) 1 Chronicles 26 : 11 Hilkija drugi, Tebalija treći, Zaharija četvrti. Svih sinova i braće Hosine bilo je trinaest.
(IS) 1 Chronicles 26 : 12 Ovim redovima vratara, i to obiteljskim poglavarima, dopadoše isto tako kao njihovim suplemenicima službeni poslovi u službi hrama Gospodnjega.
(IS) 1 Chronicles 26 : 13 Kad po obiteljima, za mlađe kao i za starije, baciše ždrijeb za pojedina vrata,
(IS) 1 Chronicles 26 : 14 Pade ždrijeb za istočnu stranu na Šelemju. I za njegova sina Zahariju, mudroga savjetnika, baciše ždrijeb, i njegov ždrijeb pade na sjevernu stranu,
(IS) 1 Chronicles 26 : 15 Za Obed-Edoma na južnu stranu i za sinove njegove na riznicu;
(IS) 1 Chronicles 26 : 16 Za Šupima i Hosu na zapadnu stranu kod vrata Šaleket na cesti, što se penje gore, jedna straža uz drugu.
(IS) 1 Chronicles 26 : 17 Na istočnoj strani bilo je šest Levita, na sjevernoj strani svaki dan četiri, na južnoj strani svaki dan četiri, kod riznice po dva,
(IS) 1 Chronicles 26 : 18 Kod prigrade na zapadnoj strani četiri za cestu i dvije za prigradu.
(IS) 1 Chronicles 26 : 19 To su bili redovi vratara među potomcima sinova Korahovih i Merarijevih.
(IS) 1 Chronicles 26 : 20 Njihovi suplemenici, Leviti, imali su nadzor nad blagom hrama Božjega i nad blagom od svetih darova.
(IS) 1 Chronicles 26 : 21 Potomci Ladanovi, to jest potomci sinova Geršonovih, koji vuku lozu od Ladana, obiteljski poglavari Ladana, sina Geršonova Jehieli,
(IS) 1 Chronicles 26 : 22 Potomci Jehielovi, Zetam i njegov brat Joel, imali su odgovornost nad blagom u hramu Gospodnjem.
(IS) 1 Chronicles 26 : 23 što Be tiče sinova Amramovih, Izharovih, Hebronovih i Uzielovih,
(IS) 1 Chronicles 26 : 24 To je bio Šubael, potomak Geršoma, sina Mojsijeva, vrhovni nadzornik nad blagom.
(IS) 1 Chronicles 26 : 25 Što se tiče njegovih suplemenika od Eliezera, to je bio njegov sin Rehabja, a njegov sin Izaija, a njegov sin Joram, a njegov sin Zikri, a njegov sin Šelomit.
(IS) 1 Chronicles 26 : 26 Ovaj Šelomit i braća njegova vodili su nadzor nad svim blagom od svetih darova, što su ih bili po svetili kralj David i obiteljski poglavari i tisućnici i stotnici i vojskovođe.
(IS) 1 Chronicles 26 : 27 Oni su ih bili posvetili od ratnoga plijena, da se opravi hram Gospodnji.
(IS) 1 Chronicles 26 : 28 I sve, što su bili posvetili vidjelac Samuel i Saul, sin Kišov, i Abner, sin Nerov, i Joab, sin Serujin, i sve drugo posvećeno stajalo je pod nadzorom Šelomita i braće njegove.
(IS) 1 Chronicles 26 : 29 Od sinova Izharovih bili su Konanija i sinovi njegovi namješteni kao upravitelji i suci za vanjske poslove u Izraelu.
(IS) 1 Chronicles 26 : 30 Od sinova; Hebronovih Hašabja i njegovi suplemenici, valjani ljudi, tisuća i sedam stotina na broj, bili su postavljeni nad upravom Izraela zapadno od Jordana za sve poslove Gospodnje i za službu kraljevu.
(IS) 1 Chronicles 26 : 31 Sinovima Hebronovim pripadao je Jerija, poglavar porodicama i obiteljima sinova Hebronovih U četrdesetoj godini vladanja Davidova potražiše ih, i nađe se među njima u Jazeru u Gileadu valjanih ljudi.
(IS) 1 Chronicles 26 : 32 Braću njegovu, valjane ljude, dvije tisuće i sedam stotina obiteljskih poglavara, postavi kralj David nad sinovima Rubenovim, Gadovim i polovinom plemena Manasehova za sve poslove Božje i kraljeve.