(IS) 1 Chronicles 28 : 1 David skupi u Jerusalemu sve odlične Izraelce, naime plemenske knezove, poglavare redova, što su stajali u službi kraljevoj, tisućnike i stotnike, upravitelje svega imanja i stada kralja i sinova njegovih i dvorane, junake i sve ljude ratnike valjane.
(IS) 1 Chronicles 28 : 2 Tada se diže kralj sa svojega sjedala i reče: "Čujte me, braćo moja i narode moj! Ja sam bio sam naumio da sagradim dom za kovčeg zavjeta Gospodnjega i za podnožje nogama Boga našega. Ja sam učinio i priprave za gradnju.
(IS) 1 Chronicles 28 : 3 Ali mi Bog reče: "Nećeš ti graditi kuće imenu mojemu; jer si ratnik i krv si prolijevao.
(IS) 1 Chronicles 28 : 4 Mene je Gospod, Bog Izraelov, bio izabrao iz sve kuće oca mojega, da budem kralj nad Izraelom dovijeka, jer Judu izabra za kneza i u plemenu Judinu kuću oca mojega, i nađe za dobro, da između sinova oca mojega učini mene kraljem nad svim Izraelom.
(IS) 1 Chronicles 28 : 5 A između svih sinova mojih - jer Gospod mi dade mnogo sinova - izabra mojega sina Salomona, da zasjedne prijestolje kraljevstva Gospodnjega nad Izraelom.
(IS) 1 Chronicles 28 : 6 On mi reče: Tvoj sin Salomon sagradit će kuću moju i trijemove moje, jer njega izabrah sebi za sina njemu ću biti otac.
(IS) 1 Chronicles 28 : 7 Zauvijek podignut ću kraljevstvo njegovo, ako ovako, kako je to danas, bude stajao na tom, da izvršuje moje zapovijedi i zakone.
(IS) 1 Chronicles 28 : 8 I sada opominjem vas pred očima svega Izraela, pred zajednicom Gospodnjom, i pred ušima Boga našega: "Držite brižno sve zapovijedi Gospoda, Boga svojega, da ostanete u posjedu ove lijepe zemlje i da je ostavite u baštinu potomcima svojim za sva vremena!
(IS) 1 Chronicles 28 : 9 A ti, sine moj Salomone, drži s Bogom oca svojega i služi mu cijelim srcem i dušom dragovoljnom; jer Gospod ispituje sva srca i zna svaku pomisao i želju! Ako ga budeš tražio, on će dati da ga nađeš. Ako li ga ostaviš, odbacit će te zauvijek.
(IS) 1 Chronicles 28 : 10 Pa vidi sada, da te je Gospod izabrao, da mu sagradiš kuću za svetinju pođi na posao odvažno!"
(IS) 1 Chronicles 28 : 11 Potom predade David svojemu sinu Salomonu sliku od trijema i njegovih prostorija, od riznica, gornjih soba i nutarnjih prostorija, i od prostora za pomirilište,
(IS) 1 Chronicles 28 : 12 Tako isto sliku svega, što je bio smislio: "liku od trijemova u hramu Gospodnjem i od ćelija unaokolo, sliku od riznica kuće Božje i od riznica za svete darove,
(IS) 1 Chronicles 28 : 13 Nadalje sliku za redove svećeničke i levitske i za poslužne poslove u hramu Gospodnjem i za sve posuđe za službu u hramu Gospodnjem.
(IS) 1 Chronicles 28 : 14 Zlata mu predade toliko, koliko je trebalo za svaki pojedini sud u službi Božjoj, tako isto srebra za sve srebrno posuđe,
(IS) 1 Chronicles 28 : 15 Nadalje koliko mu je trebalo novaca za svijećnjake zlatne i za njihove žiške zlatne, po određenoj težini njihovoj; isto tako koliko mu je trebalo srebra za razne srebrne svijećnjake i žiške prema njihovoj težini i potrebi;
(IS) 1 Chronicles 28 : 16 Nadalje koliko mu je trebalo zlata za stolove kruhova postavljenih, za svaki pojedini što, i srebro za stolove srebrne,
(IS) 1 Chronicles 28 : 17 Čistoga zlata za viljuške, škropionice i kotliće, za razne vrčeve zlatne, po težini njihovoj, i za razne vrčeve srebrne, po težini njihovoj;
(IS) 1 Chronicles 28 : 18 Nadalje čistoga zlata za žrtvenik kadioni, po težini. I sliku od kola predade mu, naime od kola zlatnih kerubina, koji raširenim krilima prekrivaju kovčeg zavjeta Gospodnjega,
(IS) 1 Chronicles 28 : 19 "O svemu tome," reče David, "o svim radovima za izvedbu te građevne osnove poučio me je Gospod pismom iz ruke njegove."
(IS) 1 Chronicles 28 : 20 Tada reče David svojemu sinu Salomonu: "Pođi na posao odvažno i jako! Ne boj se i ne plaši se, jer Bog Gospod, Bog moj bit će s tobom. On te neće ostaviti, dok se ne dovrše svi radovi za službu u hramu Gospodnjem.
(IS) 1 Chronicles 28 : 21 Već su spremni redovi svećenički i levitski za svu službu u hramu Božjem. Imaš uza se za svaki posao ljudi, koji su voljni i vješti svakoj službi. I knezovi i sav narod stoje ti uvijek na službu."