(IS) 1 Samuel 1 : 1 U Ramataim Sofimu živio jedan čovjek iz gore Efraimove po imenu Elkana, sin Jerohama, sina Elihua, sina Tohua, sina Zufova, Efraimljanin.
(IS) 1 Samuel 1 : 2 Imao je dvije žene. Jedna se zvala Ana, druga Penina. Penina je imala djece, a Ana je bila bez djece.
(IS) 1 Samuel 1 : 3 Taj je čovjek išao svake godine iz svojega grada, da se u Šilu pokloni Gospodu nad vojskama i da mu žrtvuje. Obadva sina Elijeva, Hofni i Finehas, bila su tamo svećenici Gospodnji.
(IS) 1 Samuel 1 : 4 Kadgod bi Elkana prinio žrtvu, mogao je svojoj ženi Penini sa svima njezinim sinovima i kćerima dati više žrtvenih dijelova,
(IS) 1 Samuel 1 : 5 A Ani bi na svoju žalost dao samo jedan dio, premda je više ljubio Anu.
(IS) 1 Samuel 1 : 6 Usto ju žalostila njezina takmica i dražila ju, jer joj Gospod nije bio udijelio djece.
(IS) 1 Samuel 1 : 7 Tako je išlo iz godine u godinu Kadgod je išla u kuću Gospodnju, onda bi je tako jako žalostila, da je plakala i ništa nije jela.
(IS) 1 Samuel 1 : 8 Njezin muž Elkana gledao ju tada utješiti: "Ana, zašto plačeš? Zašto ništa ne jedeš? Zašto si tako turobna? Zar ti ja nijesam više vrijedan nego deset djece?"
(IS) 1 Samuel 1 : 9 Kad se je opet jedanput držala žrtvena gozba u Šilu i pilo se, ustade Ana. Upravo je sjedio svećenik Eli na stolici na pragu svetišta Gospodnjega.
(IS) 1 Samuel 1 : 10 U dubokoj tuži molila se ona gorko plačući Gospodu,
(IS) 1 Samuel 1 : 11 I zavjetova ovo: "Gospode nad vojskama, ako pogledaš na muku sluškinje svoje i opomeneš me se i ne zaboraviš sluškinje svoje, nego daruješ sluškinji svojoj sina, onda ću ga ja, dok je god živ, posvetiti Gospodu, i britva neće doći na glavu njegovu."
(IS) 1 Samuel 1 : 12 Dok se je ona tako dugo molila pred Gospodom, promatrao je Eli usta njezina.
(IS) 1 Samuel 1 : 13 Ana je naime govorila tiho u sebi; samo su se micale usne njezine, a glas joj se nije mogao čuti. Stoga Eli pomisli da je pijana.
(IS) 1 Samuel 1 : 14 Eli je upita: "Dokle ćeš biti pijana? Gledaj, da se opet otrijezniš!"
(IS) 1 Samuel 1 : 15 Ana odgovori: "Ah ne, gospodaru moj, ja sam nesretna žena. Vina i opojna pića nijesam pila, nego sam izlila dušu svoju pred Gospodom.
(IS) 1 Samuel 1 : 16 Nemoj držati sluškinju svoju za ženu nevaljalu! Samo od velike brige i tuge tako sam se molila."
(IS) 1 Samuel 1 : 17 Eli joj odgovori: "Mi s mirom! Bog Izraelov ispunit će molbu tvoju, koju si mu upravila."
(IS) 1 Samuel 1 : 18 Ona odgovori: "Neka nađe sluškinja tvoja milost u očima tvojim!" Tada otide žena svojim putem, i jela je i nije više bila žalosna.
(IS) 1 Samuel 1 : 19 Kad sutradan rano obaviše svoj poklon pred Gospodom, vratiše se natrag kući svojoj u Ramu. Elkana spoznade ženu svoju Anu, i Gospod se opomenu nje.
(IS) 1 Samuel 1 : 20 Kad prođe jedna godina, rodi Ana, koja je bila zatrudnjela, sina. Nadjenu mu ime Samuel; "jer", reče, "isprosih ga od Gospoda."
(IS) 1 Samuel 1 : 21 Kad je njezin muž Elkana sa svojom cijelom obitelji opet pošao, da prinese Gospodu godišnju žrtvu i ono, što je bio zavjetovao,
(IS) 1 Samuel 1 : 22 Me pođe Ana, nego reče mužu svojemu: "Kad odojim dječaka, onda ću ga odvesti, da se pokaže pred Gospodom i da ostane tamo zauvijek."
(IS) 1 Samuel 1 : 23 Njezin muž Elkana reče joj: "Čini, kako ti se čini dobro! Ostani, dok ga ne odojiš! Neka Gospod ispuni svoje obećanje!" Tako osta žena, i dojila je sina svojega, dok ga ne odbi.
(IS) 1 Samuel 1 : 24 Čim ga je bila odbila, povede ga sa sobom uzevši trogodišnje goveče, efu brašna i mijeh vina. Tako ga uvede u svetište Gospodnje u Šilu. Dječak je bio tada još veoma mlad.
(IS) 1 Samuel 1 : 25 Kad zaklaše goveče i dječaka dovedoše k Eliju,
(IS) 1 Samuel 1 : 26 Reče ona: "Oprosti, gospodaru! Kako živ bio, gospodaru moj! Ja sam ona žena, koja je stajala ovdje kod tebe, da se pomoli Gospodu.
(IS) 1 Samuel 1 : 27 Molila sam se za ovoga dječaka. I usliši mi Gospod molbu, koju mu upravih.
(IS) 1 Samuel 1 : 28 Zato ga predajem Gospodu. Dok je god živ, neka je posvećen Gospodu!" Tada se ona ondje pokloni Gospodu.