(IS) 1 Timothy 2 : 1 Molim dakle prije svega, da se čine prošnje, molitve, zagovori, i zahvaljivanja za sve ljude,
(IS) 1 Timothy 2 : 2 Za kraljeve i sve, koji su na: vlasti, da tihi i mirni život provodimo u svakoj pobožnosti i čestitosti,
(IS) 1 Timothy 2 : 3 Jer ovo je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom,
(IS) 1 Timothy 2 : 4 Koji hoće, da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.
(IS) 1 Timothy 2 : 5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Krist Isus,
(IS) 1 Timothy 2 : 6 Koji sebe dade u otkup za sve, svjedočanstvo u svoje nijeme,
(IS) 1 Timothy 2 : 7 Za koje sam postavljen ja kao propovjednik i apostol istinu govorim, ne lažem, kao učitelj neznabožaca u vjeri i istini.
(IS) 1 Timothy 2 : 8 Hoću dakle, da se mole muževi na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez gnjeva i svađe.
(IS) 1 Timothy 2 : 9 Tako i žene u pristojnom odijelu sa stidljivošću i bistrošću da se kite, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili haljinama skupocjenim,
(IS) 1 Timothy 2 : 10 Nego dobrim djelima, kao što se pristoji ženama, koje se obećavaju pobožnosti,
(IS) 1 Timothy 2 : 11 Žena u tišini neka se uči sa svom pokornošću!
(IS) 1 Timothy 2 : 12 A ne dopuštam ženi, da ući, niti da vlada mužem, nego da bude u tišini,
(IS) 1 Timothy 2 : 13 Jer je Adam najprije bio stvoren, onda Eva;
(IS) 1 Timothy 2 : 14 I Adam nije bio zaveden, a žena zavedena počni prijestup.
(IS) 1 Timothy 2 : 15 Ali će se spasiti rađanjem djece, ako ostane u vjeri, ljubavi, u svetosti i bistrosti.