(IS) 1 Timothy 3 : 1 Istinita je riječ: ako tko želi službu nadgledništva, dobru službu želi.
(IS) 1 Timothy 3 : 2 Nadglednik dakle treba da je besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, pametan, častan, gostoljubiv, sposoban da uči,
(IS) 1 Timothy 3 : 3 Ne odan piću, ne nasilan, nego i krotak, ne svadljivac, ne lakom;
(IS) 1 Timothy 3 : 4 Koji svojom kućom dobro upravlja i ima poslušnu djecu sa svom čestitošću.
(IS) 1 Timothy 3 : 5 A ako tko ne zna svojom kućom upravljati, kako će se starati za crkvu Božju?
(IS) 1 Timothy 3 : 6 Ne novoobraćeni, da se ne bi naduo i pao u osudu đavolju.
(IS) 1 Timothy 3 : 7 A valja da ima i dobro svjedočanstvo od onih, koji su vani, da ne bi upao u sramotu i u zamku đavolju.
(IS) 1 Timothy 3 : 8 Tako i poslužitelji treba da su pošteni, ne dvojezični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi na dobitak okaljan,
(IS) 1 Timothy 3 : 9 Koji imaju tajnu tanu vjere u čistoj savjesti.
(IS) 1 Timothy 3 : 10 A i ovi neka se najprije iskušaju, pa onda da vrše službu poslužitelja, ako su besprijekorni.
(IS) 1 Timothy 3 : 11 Tako i žene (njihove) treba da su poštene, ne koje kleveću, trijezne, vjerne u svemu.
(IS) 1 Timothy 3 : 12 Poslužitelji neka su muževi jedne žene, koji dobro upravljaju djecom i svojim kućama.
(IS) 1 Timothy 3 : 13 Jer koji dobro obavljaju službu poslužitelja, stječu sebi častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu.
(IS) 1 Timothy 3 : 14 Ovo ti pišem nadajući se, da ću brzo doći k tebi.
(IS) 1 Timothy 3 : 15 Ako li se zadržim, da znaš, kako ti se treba vladati u kući Božjoj, koja je crkva Boga živoga, stup i tvrđa istine.
(IS) 1 Timothy 3 : 16 I kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: On se javio u tijelu, opravdao se u Duhu, pokazao se anđelima, propovijedao se neznabošcima, vjerovao se u svijetu, uznio se u slavi.